Ange ditt sökord

Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter Foto: Shutterstock

Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter Foto: Shutterstock

Din gånghastighet kan visa hur hög risken är att dö av högt blodtryck

Vilken hastighet du väljer när du är ute och går kan vara en indikation på om ett högt blodtryck innebär en ökad risk för tidig död eller inte.

Annons:

Den här typen av mått skulle kunna underlätta när man individanpassar en behandling för att undvika över- och underbehandling.

Epidemiologiska undersökningar

Bodil Weidung är läkare och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik vid Umeå universitet. Som underlag för sin avhandling har Bodil Weidung använt sig av epidemiologiska undersökningar av över 1 000 deltagare i befolkningsundersökningen Umeå 85+/GERDA.

Blodtrycksförändring och risken för död eller stroke studerades i förhållande till olika blodtrycksnivåer och olika hälsofaktorer över två till fem års tid. Som indikator på hälsotillstånd användes olika objektiva mått, bland annat självvald gånghastighet mätt över en kort sträcka (2,4 meter) samt ett välanvänt kognitionstest, Mini-Mental State Examination.

Skiljer sig mellan olika gånghastigheter

Studien visade att det systoliska blodtrycket sjönk under en femårsperiod hos 62 procent av deltagarna. Det kunde till till viss del förklaras av försämrad hälsa men även av den initiala blodtrycksnivån. Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter. Bara bland dem som gick snabbare än 0,5 m/s var högt blodtryck förenat med ökad risk. Bland deltagare med lägre gånghastigheter var istället lägre nivåer av systoliskt blodtryck associerade med ökad risk för tidig död. Det sambandet förklarades dock bättre av andra faktorer, till exempel sjukdomar. Högt blodtryck verkar vara förenat med ökad risk för död inom fem år hos mycket gamla personer med en gånghastighet på minst 0,5 m/s. Hos personer med lägre gånghastigheter kan istället lågt blodtryck kopplas till ökad risk för tidig död.

Forskningen visade också att både högt och lågt systoliskt blodtryck var förenat med ökad risk för tidig död bland personer med mycket svår kognitiv svikt. Vidare studier behövs för att utreda eventuella skillnader i sambandet mellan blodtryck och död hos personer med olika grader av kognitiv svikt. Enligt resultaten var strokerisken förhöjd med högt blodtryck och sambandet påverkades inte av vare sig gånghastighet eller kognition.

Lättanvända mått

Bodil Weidung säger själv i en kommentar att det för att kunna individanpassa en behandling och undvika över- och underbehandling är viktigt att ha lättanvända mått som kan skilja ut de personer med högt blodtryck som har en ökad risk för tidig död från dem som inte har det. Det är särskilt viktigt bland mycket gamla personer (över 85 år), som har ökad risk för läkemedelsbiverkningar.

Med sin studie menar Bodil Weiung att självvald gånghastighet verkar vara ett sådant mått, men att det behövs mer forskning på området. Genom att beakta självvald gånghastighet har man ändå kunnat påvisa sådana förhållanden också hos mycket gamla människor, som i allmänhet har fler sjukdomar än yngre personer. Man har även visat att högt blodtryck ökar strokerisken också vid mycket hög ålder och Bodil Weidung hoppas att fynden kan ge läkare som dagligen träffar dessa patienter ett bättre vetenskapligt beslutsstöd.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: