Ange ditt sökord

 Till höger visas typ 2-diabetes. Foto: Getty Images

Till höger visas typ 2-diabetes. Foto: Getty Images

Diabetesläkemedel ökar inte risk för sköldkörtelcancer

En ny skandinavisk studie från Karolinska Institutet har inte funnit några belägg för att läkemedel för behandling av diabetes och fetma, ökar risken för sköldkörtelcancer. Studien, publicerad i BMJ, ger viktig information som kan lugna oro kring eventuella risker med GLP-1-analoger.

Annons:

Diabetes och fetma är två globala hälsoproblem som kräver effektiva behandlingsmetoder. I detta sammanhang har GLP-1-analoger framträtt som en lovande terapi. Dessa läkemedel, som inkluderar liraglutid och semaglutid, fungerar genom att efterlikna aktiviteten hos ett naturligt förekommande hormon som kallas glukagonliknande peptid-1 (GLP-1). Genom att öka produktionen av insulin och minska frisättningen av glukos från levern, sänker de blodsockernivåerna och minskar aptiten, vilket kan leda till viktminskning.

Oro för sköldkörtelcancer

Trots deras lovande effekter har det funnits farhågor om eventuella biverkningar av GLP-1-analoger, särskilt i relation till sköldkörtelcancer. Tidigare studier, inklusive djurstudier och farmakovigilansdata, har gett vissa indikationer på en möjlig koppling mellan användningen av dessa läkemedel och en ökad risk för sköldkörtelcancer. Dessa farhågor har dock inte kunnat bekräftas definitivt på grund av metodologiska begränsningar och brist på tillräckliga data.

Skandinavisk studie kring diabetesläkemedel

För att kasta ljus över denna fråga genomfördes den omfattande skandinaviska studien, ledd av forskare vid Karolinska Institutet. Genom att analysera registerdata från Danmark, Norge och Sverige inkluderade studien en imponerande patientkohort på cirka 145 000 personer som behandlats med GLP-1-analoger och 290 000 personer som behandlats med andra diabetesläkemedel, främst DPP4-hämmare.

Diabetesläkemedlet verkar inte ge ökad cancerrisk

Resultaten av studien var tydliga och ger betydande försäkran till patienter och vårdpersonal. Under en uppföljningsperiod på nästan fyra år fann forskarna ingen ökad risk för sköldkörtelcancer bland dem som behandlats med GLP-1-analoger jämfört med de som behandlats med andra diabetesläkemedel. Denna slutsats förstärks av det faktum att resultaten var konsekventa även när GLP-1-analoger jämfördes med en annan grupp av diabetesläkemedel, SGLT2-hämmare.

Undvik diabetesläkemedlet vid medfödd cancerrisk

Peter Ueda, en av forskarna bakom studien, påpekar dock att det finns vissa grupper av patienter, särskilt de med en medfödd predisposition för medullär sköldkörtelcancer, som kanske bör undvika användning av dessa läkemedel. Det är viktigt att notera att även om den skandinaviska studien var omfattande och välgjord, så finns det fortfarande behov av ytterligare forskning för att fullständigt förstå eventuella risker och fördelar med GLP-1-analoger, särskilt när de används över lång tid.

Denna forskning är inte bara av akademiskt intresse utan har också stora kliniska implikationer. Med tanke på den globala utbredningen av diabetes och fetma är det av yttersta vikt att patienter och läkare har tillgång till den mest aktuella och tillförlitliga informationen för att fatta välgrundade beslut om behandling.

Fortsatt forskning krävs

Den skandinaviska studien är bara ett steg på vägen. Det fortsatta forskningsarbetet vid Karolinska Institutet och andra institutioner runt om i världen kommer att fortsätta att belysa både säkerheten och effektiviteten av GLP-1-analoger och andra nya diabetesläkemedel. Förhoppningsvis kommer denna forskning att bidra till att förbättra livskvaliteten för människor som lever med diabetes och fetma, samtidigt som den minskar risken för allvarliga komplikationer.

Läs om typ 2-diabetes

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: