Dåligt it-stöd för svenska ambulanssjukvårdare

Dåligt it-stöd för svenska ambulanssjukvårdare

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

 Att behöva använda sin egen mobil för att söka information som att navigera sig fram, under uttryckning, det är verkligheten för sju av tio ambulanssjuksköterskor i landet.

Det visar en kartläggning som E-hälsomyndigheten, Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulanssjukskösterskor och forskare vid Karolinska institutet står bakom. Det första resultatet från kartläggningen presenterades i Almedalen i sommar.

Använder privat mobil

Kartläggningen bygger på enkätsvar från 2 600 ambulanssjuksköterskor och visar på brister i det mobila it-stödet till ambulanssjuksköterskorna. Undersökningen visar bland annat att endast var tredje har tillgång till internet genom arbetsgivaren och bara drygt hälften har tillgång till aktuella trafiksituationer via GPS.

Ambulanssjuksköterskorna använder därför sina privata mobiler för att bland annat navigera under arbetstid. Undersökningen visar att endast var tredje ambulanssjuksköterska har tillgång till internet genom arbetsgivaren.

Otillräcklig information om patienten

Förutom att behöva använda sina egna mobiler för att söka på saker som man normalt söker via ett intranät, till exempel behandlingsriktlinjer och beslutsstöd, måste många sjuksköterskor använda sina privata mobiler. Det säger Veronica Lindström, disputerad sjuksköterska som forskar på Karolinska institutet och har varit med och tagit fram delrapporten i en kommentar till Dagens medicin.

Enligt enkäten är det dessutom endast en av fem ambulanssjuksköterskor som uppgav att de fick tillräckligt med information om patientens hälsohistoria och bara tre procent har tillgång till patientens tidigare ambulansjournaler.

Stora skillnader i landet

Enkäten visar även att det är stora skillnader på vilken tillgång till IT man har på fältet beroende på var i landet ambulanssjuksköterskorna jobbar och i vilket landsting.

De regionala skillnaderna kommer att särskilt uppmärksammas när rapporten redovisas i sin helhet i höst. Slutrapporten kommer att innehålla en rankning över landstingens och regionernas e-hälsa i ambulanssjukvården baserat på svaren i enkäten.

 

Veckans fråga

Dricker du så kallade energidrycker?

Nyhetsbrev

E-postadress