Brist på mångfald bland givare av blodstamceller

Brist på mångfald bland givare av blodstamceller

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-02-12
Författare: Moa Järefäll

Tillgången på benmärgsdonatorer är god – i alla fall om du är av svensk bakgrund. Det råder tyvärr brist på blodstamceller av annan etnisk bakgrund, vilket gör att inte alla patienter kan få hjälp.

För de som drabbas av en livshotande sjukdom, exempelvis leukemi, kan behandling med blodstamceller vara livsavgörande. Ibland finns det bara en lämplig givare och därför behövs donatorer med alla typer av etnisk bakgrund. 

Tobiasregistret samlar alla givare av blodstamceller

I Sverige finns ett nationellt register för alla givare av blodstamceller, Tobiasregistret. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. De blodstamceller som finns i benmärgen kan ge upphov till alla sorters blodkroppar. Efter en transplantation är det de blodbildande stamcellerna som ger upphov till en ny benmärg.

Saknas etnisk mångfald

I dag finns det omkring 100 000 registrerade benmärgsdonatorer i Tobiasregistret. Trots den stora skara människor som anmält sig till registret så får inte alla patienter hjälp. 

Jan Erik Johansson, överläkare och docent vid hematologen på Sahlgrenska universitetssjukhus, berättar att det finns en begränsning vad gäller etnisk mångfald. Om patienten är av svenskt ursprung så hittas en donator i cirka 90 procent av fallen, men om det rör sig om andra etniska grupper så är tyvärr sannolikheten till lämplig donator sämre. 

Situationen inte lika illa som i USA

I USA finns det studier som visar att man tvingas neka exempelvis afroamerikaner i 80 procent av fallen för att det saknas rätt donatorer. Så illa är det visserligen inte i Sverige, men det behövs fortfarande fler blodstamceller av annan etnisk bakgrund än svensk, menar Jan Erik Johansson.

Läs mer om Tobiasregistret och hur du blir donator här

Läs även vår egen artikel om Tobiasregistret här

 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress