Bra för hälsan att vara kort i rocken

Bra för hälsan att vara kort i rocken

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-03-09
Författare: Anders Åker

Att vara kort kan ha sina fördelar för hälsan menar forskare som har studerat riskfaktorer bakom blodproppar.

Resultaten har presenterats i en studie vid Lunds universitet och Malmö universitetssjukhus.

Vanligt med blodproppar i benen

Om blodet levrar sig kan det göra att blodet får svårare att passera eftersom det bildas en propp i blodkärlen, en blodpropp. Det är vanligast att benet är den kroppsdel där man får en blodpropp, däremot är det ovanligt att ha blodproppar i båda benen samtidigt. Om blodproppen rör på sig kan den hamna i lungan och fastna där vilket är särskilt farligt. Misstänker du att du har fått en blodpropp är det viktigt att du söker vård omgående.

Vanliga symtom vid blodpropp i benen

  • Ena benet svullnar och blir varmare.
  • Ena vaden svullnar och blir varmare.
  • Det uppstår rodnad eller missfärgning på ben eller vad.
  • Värk i benet.
  • Värk i vaden.
  • Benet känns tungt.

Upplever du något av dessa symtom ska du uppsöka vården.

Längden - en riskfaktor vid blodproppar

Det finns flera riskfaktorer som spelar in för att man ska drabbas av en blodpropp, bland annat rökning och en inaktiv livsstil. Vad forskarna bakom den aktuella studien har sett är att även längden kan utgöra en riskfaktor. Personer med längre ben har längre blodkärl och det innebär att det blir svårare för blodet att flyta tillbaka till hjärtat. Ett långsammare flöde bidrar i allra högsta grad till att det kan uppstå blodproppar.

I studien konstaterar man att för kvinnor i 60-års åldern med en längd omkring 155 cm är risken för blodpropp 3 procent, medan risken ökar till 6 procent för kvinnor i samma ålder med längd över 185 cm. För män i 60-års åldern under 160 cm är risken 2 procent, för män i samma ålder över 190 cm är risken däremot 7 procent.

Kan vägas in i riskvärderingen

Längden går inte att påverka men forskarnas förhoppningen är att man så småningom kan väga in längd vid riskvärdering för blodproppar.

Dessutom, om man är väldigt lång är det extra viktigt att tänka på påverkbara riskfaktorer, som inaktivitet, övervikt, rökning, p-piller med östrogen och förebyggande behandling vid till exempel graviditet, speciellt om det samtidigt finns ärftlighet i släkten. 

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress