Blodmarkörer (FBC)

Blodmarkörer (FBC)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-07-15
Uppdaterad: 2015-08-05
Författare: Rickard Lagerqvist - specialist allmänmedicin

En fullständig blodstatus, eller FBC, är ett mycket vanligt blodprov.

Läkare använder detta för att kontrollera en persons allmänna hälsa samt screening för specifika sjukdomar, såsom anemi.

Rödra blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar

Antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar i blodet kontrolleras. De röda blodkropparna bär syre i kroppen och hemoglobin utgör en del av de röda blodkropparna. Vita celler används av kroppen för att bekämpa infektioner.

Blodplättar är viktiga för att levra blod och stoppa blödning.

Varför behöver man analysera provet?

Resultatet av provet ger inte alltid en definitiv diagnos, men kan ge tips om hälsoproblem, som sedan kan kräva ytterligare undersökning.

Hemaglobinvärdet

Lågt hemoglobinvärde kan innebära att en person har blodbrist. Orsakerna till detta skulle då behöva undersökas, till exempel en dålig kost eller omständigheter som orsakar inre blödningar.

Högt hemoglobinvärde kan tyda på lungsjukdom eller benmärgsproblem.

Vita blodkroppar

Lågt värde för vita blodkroppar kan bero på benmärgsproblem, inklusive benmärgscancer. Det kan också bero på en virusinfektion eller ha genetiska orsaker. Det är också viktigt att övervaka nivån av  vita blodkroppar under kemoterapibehandling för cancer.

Högt värde för vita blodkroppar kan tyda på att kroppen bekämpar en infektion, eller i sällsynta fall kan det vara ett tecken på leukemi eller blodcancer.

Blodplättar

Låga tal för blodplättar kan också betyda en virusinfektion. Det kan också bero på en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper frisk vävnad.

Höga tal för blodplättar kan bero på inflammatoriska tillstånd, en infektion, eller abnorma benmärgsförhållanden.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress