Ange ditt sökord

Studieresultaten visar att en minskad koncentration av luftföroreningar skulle kunna minska psykiskt ohälsa hos barn och ungdomar.  Foto: Shutterstock

Studieresultaten visar att en minskad koncentration av luftföroreningar skulle kunna minska psykiskt ohälsa hos barn och ungdomar. Foto: Shutterstock

Avgaser kopplas till psykisk ohälsa hos barn och unga

Luftföroreningar som bilavgaser påverkar den psykiska ohälsan hos barn och unga. Det visar en studie från Umeå universitet där en stor del av den svenska befolkningen under 18 år studerades. 

Annons:

I studien lät forskarna undersöka sambandet mellan läkemedelsuttag för psykiatriska diagnoser och luftföroreningsnivån i bostadsområdet. 

Påverkar hjärnan och kognitiv utveckling

De luftföroreningar som avses är främst bilavgaser och det är allt fler studier som pekar på att avgaser kan ha en påverkan på hjärnan och den kognitiva utvecklingen. 

Forskaren Anna Oudin vid Enheten för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är den som har lett studien och enligt henne innebär resultaten att en minskad koncentration av luftföroreningar skulle kunna minska psykiskt ohälsa hos barn och ungdomar. 

Högre risk med höga halter av luftföroreningar

För att få fram resultatet använde forskarna uppgifter från Läkemedelsregistret tillsammans med en nationell modell för luftföroreningskoncentrationer. Studierna inkluderade hela befolkningen under 18 års ålder i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten. 

I den aktuella studien kunde man se att barn och ungdomar som bodde i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löpte nio procent högre risk att medicineras för en psykiatrisk diagnos under uppföljningen per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid. Dessa resultat stod sig även efter att man hade kontrollerat för socioekonomiska och demografiska faktorer.

Studien har publicerats i tidskriften BMJ Open.

Annons:

Källa. Umeå undervistet, Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: