Ange ditt sökord

Vaccinet mot kaningulsot tar tio dagar att verka vilket är viktigt att du som ägare har i åtanke. Prata med din veterinär om vaccinering av din kanin. Foto: Shutterstock

Vaccinet mot kaningulsot tar tio dagar att verka vilket är viktigt att du som ägare har i åtanke. Prata med din veterinär om vaccinering av din kanin. Foto: Shutterstock

Kaningulsot är mycket smittsamt och överförs vid direktkontakt eller indirekt kontakt. Ett exempel är om vilda kaniner uppehåller sig kring en tamkanins bur, då finns det risk för att smittan sprids indirekt via avföring eller urin. Foto: Shutterstock

Kaningulsot är mycket smittsamt och överförs vid direktkontakt eller indirekt kontakt. Ett exempel är om vilda kaniner uppehåller sig kring en tamkanins bur, då finns det risk för att smittan sprids indirekt via avföring eller urin. Foto: Shutterstock

Allt om kaningulsot (Rabbit hemorrhagic disease, RHD)

En ny och dödlig variant av det dödliga viruset kaningulsot har kommit till Sverige och nu uppmanas kaninägare att vara på sin vakt och vaccinera i god tid.

Annons:

Det utbrott av kaningulsot som pågår har upptäckts i Gästrikland och söder ut och sprider sig nu uppåt landet. Viruset är inte farligt för människor men är mycket smittsamt och smittar via direktkontakt. Numera finns det ett vaccin som skyddar mot båda sorter av kaningulsot, ett vaccin som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) räknar med ska finnas tillgängligt för svenska veterinärer inom några veckor. Även om det inte skyddar till hundra procent är vaccination en bra förebyggande åtgärd. 

Förekommer framförallt under vår, sommar och höst

Kaningulsot eller hemorragisk sjukdom hos kaning är inte bara en mycket smittsam sjukdom utan även väldigt allvarlig. Det är vanligt att kaningulsot främst förekommer under våren, sommaren och hösten. Mindre vanlig förekomst är under vintern. Geografiskt förekommer kaningulsot från södra delarna av landet upp till Gävleborgs län men i dagsläget har inte SVA någon heltäckande bild över spridningen i landet. 

I Sverige finns det två olika typer av viruset, RHD och RHD Virus 2, varav den förstnämnda typen varken smittar människor eller andra djurarter än kanin medan den sistnämnda kan smitta även vissa arter av harar. 

Symtom vid kaningulsot

Den senaste typen av kaningulsot, RHDV2 upptäcktes så sent som 2010 vilket gör att det idag finns begränsad kunskap kring symtom och sjukdomsförlopp. För RHDV är den dock mer bekant. Sjukdomen är allvarlig och dödligheten kan vara hög och ibland förekommer inte ens några symtom som kan ge en föraning om att något är fel med din kanin. 

Om symtom uppstår kan de bland annat vara följande:

 • Hög feber.
 • Matlusten upphör.
 • Blodfylld vätska/flöde från nos.
 •  Neurologiska störningar.
 • Gulmissfärgning av vävnad.

Hur just din kanin påverkas kan variera. Vissa kaniner avlider tyvärr redan inom ett dygn-ett par dygn efter insjuknandet medan andra kaniner kan överleva ett par veckor. Även om det är få så förekommer det också att kaniner överlever kaningulsot. Vid RHDV är det främst kaniner äldre än två månader som löper störst risk att avlida, yngre kaniner drabbas men kan klara sig utan symtom. RHDV2 kan dock drabba också yngre kaniner. Är du orolig att din kanin har drabbats, ta kontakt med din veterinär för vidare rådgivning.

Diagnos kaningulsot

Det finns i dagsläget ingen säker metod för att identifiera respektive virus hos smittad kanin och det finns inte heller någon säker diagnostisk metod att säkerställa att kaninen drabbats av kaningulsot.

Hos de kaniner som avlider kan man genom att undersöka framförallt levern fastställa kaningulsot, hos kaniner som överlever går det att i blodprop påvisa antikroppar till följd av kaningulsot. 

Förebygg smitta vid kaningulsot

Kaningulsot är mycket smittsamt och överförs vid direktkontakt eller indirekt kontakt. Ett exempel är om vilda kaniner uppehåller sig kring en tamkanins bur, då finns det risk för att smittan sprids indirekt via avföring eller urin. Viruset har tyvärr en god förmåga att överleva och dessutom överleva en lång tid även utanför värddjur, det innebär att utrustning, färskt gräs, hö, föder, kläder och skor kan bidra till att överföra smitta. 

För att förebygga kaningulsot bör sjuka kaniner isoleras från andra kaniner, oavsett om det är i egna hushållet eller omgivningen. Eftersom smittan även kan finnas på kläder och utrustning måste även den bytas i samband med smitta. Om kaninen klarat sig eller det värsta händer, kaninen avlider, måste buren, och kaninens närmiljö, saneras genomgående (be veterinär om råd alterantivt kontakta SVA för tips). Det kan bland annat innebära att om kaniner som skuttar fritt i ett stall drabbats så måste hela miljön i stallet, burar, golv, kläder och andra föremål saneras. 

Andra förebyggande åtgärder:

 • Håll dig uppdaterad – bor du i en region där kaningulsot förekommer?
 • Var noga med hygienen och placering av buren (särskilt om det finns vilda kaniner i närheten).
 • Ta inte in hö utifrån.
 • Undvika att gå ut med kaninen i koppel (kommer man på ett ställe där en vild kanin har varit finns det en stor risk att de blir sjuka). 
 • Undvik kaninträffar. 
 • Undvik kaninhoppningar.

Vaccination mot kaningulsot

SVA rekommenderar att en eventuell vaccination sker på vintern eller i god tid om du vet att du ska resa någonstans med din kanin eller delta i någon aktivitet där det finns andra kaniner, tama som vilda. Det tar 10 dagar för vaccinet att få effekt, så ha det i åtanke.

Vaccinet är tyvärr ingen garanti att din kanin inte drabbas men den ökar sannolikheten att kaninen klarar sig från att smittas från första början. Samtala med din veterinär när du skaffar kanin, eller om du redan har kanin, hur den bästa vaccinationsplanen för kaniner ser ut.

Annons:

Källor:

SVA

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: