Ange ditt sökord

Allt färre röker visar nationell folkhälsoenkät

Allt färre röker visar nationell folkhälsoenkät

De senaste fem åren har antalet dagliga rökare minskat med 200 000 personer. Det visar nya siffror ur Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Minskningen ses i nästan alla samhällsgrupper. Resultaten visar även regionala skillnader i många levnadsvanor.

Annons:

– Våra levnadsvanor har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Rökning är fortfarande ett stort folkhälsoproblem, drygt 900 000 svenskar röker dagligen, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Det är kvinnorna som minskar sin rökning mest. Men kvinnor röker fortfarande mer än män, elva procent av männen och 14 procent av kvinnorna i åldern 16-84 år röker varje dag. Det finns också stora sociala skillnader. Högst andel dagliga rökare finns bland kvinnor med kort utbildning samt svår ekonomisk situation, i den gruppen röker var tredje kvinna.

– Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet och rökning. Därför är det viktigt att insatser som exempelvis tobaksavvänjning når dessa grupper, säger Sarah Wamala.

Nationella folkhälsoenkäten redovisar också utvecklingen för ett flertal andra levnadsvanor; alkohol- och kostvanor, bruk av cannabis, fysisk aktivitet och stillasittande fritid. På flera områden finns tydliga regionala skillnader, exempelvis:

Faktaruta

 • kvinnor i Stockholm tillhör de minst överviktiga
 • den fysiska aktiviteten är hög bland män i Halland och kvinnor i Kronoberg
 • andelen dagliga rökare är minst bland kvinnor i Kalmar och bland män i Västerbotten
 • riskabla alkoholvanor är vanligare bland kvinnor i Stockholm än bland kvinnor i övriga riket
 • fetma är vanligare bland män i Norrbotten än bland män i övriga landet
 • De regionala resultaten är en viktig grund för lokala aktörer i planeringen och genomförandet av insatser för att förbättra folkhälsan. Totalt har 20 000 svenskar tillfrågats om sina levnadsvanor i 2008 års undersökning. Svarsfrekvensen var cirka 60 procent.

  Annons:

  Den här artikeln handlar om:

  Läs även

  Annons:
  Annons:
  Annons:
  Annons:
  Annons:

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Fråga doktorn

  Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

  Välkommen till Doktorn!

  Annons:

  Vi skänker 2 kr till Cancerfonden för varje ny prenumerant!

  Gratis nyhetsbrev – få senaste hälsonyheterna från DOKTORN.com direkt i din inkorg.