Ange ditt sökord

Allt som allt rör det sig om 170 000 timmar av samtal till 1177 som utomstående har kunnat ladda ner och lyssna på.  Foto: Shutterstock

Allt som allt rör det sig om 170 000 timmar av samtal till 1177 som utomstående har kunnat ladda ner och lyssna på. Foto: Shutterstock

1177-läckan: Miljontals samtal läckta – så kommenterar berörda regioner det inträffade

Avslöjandet att alla telefonsamtal som ringts till 1177 sedan 2013 har legat helt öppet som ljudfiler på nätet har skapat oro och ilska hos såväl patienter som ansvariga. Nu kommenterar de berörda regionerna, Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland den uppkomna situationen.

Annons:

Under gårdagen kom ComputerSweden med avslöjandet att 2,7 miljoner samtal till 1177 inte bara hade spelats in, vilket i sig är tillåtet, utan att samtalen har legat på en helt oskyddad webbserver. Det har inneburit att vem som helst, med kunskap om adressen till servern, har kunnat gå in och lyssna på samtal som har innehållet allt från personnummer till patientinformation och sjukdomar, det vill säga mycket känsliga uppgifer. Det inträffade förväntas anmälas till Datainspektionen.

Ett av de största haverierna någonsin

ComputerSweden konstaterar att det rör sig om ett av de största haverierna någonsin som rör svensk patientsäkerhet och personlig integritet. Allt som allt rör det sig om 170 000 timmar av samtal som utomstående har kunnat ladda ner och lyssna på.

Vissa av telefonsamtalen har även märkts med den inringandes telefonnummer, totalt rör det sig om 57 000 samtal som blivit registrerade med telefonnummer.

Komplex kedja av leverantörer

Det är en komplex kedja av leverantörer och underleverantörer som nu får stå till svars för det inträffade, något som man inledningsvis nekade till var möjligt överhuvudtaget. Samtalen har gått via Medicall, ett företag med svenska ägare som är registrerat i Thailand och som med hjälp av svensk sjukvårdspersonal har besvarat frågor under främst obekväma arbetstider. Medicall är en underleverantör till vårdentreprenören Medhelp som tar emot patientsamtal via 1177 Vårdguiden från vårdregionerna i Stockholm, Södermanland och Värmland.

Det är Medicall, med säte i Hua Hin i Thailand, som har haft den aktuella servern som backup. Omedelbart efter avslöjandet stängdes servern av och även om man först förnekade det inträffade har man nu från Medicalls sida gått ut och beklagat det inträffade.

Berörda parter kommenterar 1177-läckan

Inera samordnar regionernas arbete med 1177 och står bakom varumärket, och Medhelp. På sin hemsida har man lagt ut en skriftlig kommentar gällande det inträffade där man bland annat konstaterar att “en säkerhetslucka har upptäckts och åtgärdats hos den underleverantör som anlitats i de tre regioner som inte använder Ineras telefoni- och journalsystem, Stockholm, Värmland och Sörmland. Inera har inte avtal med berörd underleverantör. Inera tar detta på mycket stort allvar och arbetar tillsammans med de tre berörda regionerna och underleverantörer för att analysera problemet och säkerställa att det är åtgärdat.”

Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm, en av de berörda regionerna, kommenterar i sin tur händelsen.

– Vi har fått ett första besked från den ansvariga vårdgivaren att möjligheten att komma åt de inspelade samtalen är stängd. Men vi har fortfarande många frågor att få svar på så att vi kan ge besked till våra patienter. Det handlar om att få veta hur den här allvarliga händelsen kunnat inträffa och att få garantier att uppgifterna är skyddade, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Exakt hur många samtal som berör just Region Stockholm är inte klarlagt. Även Region Sörmland är drabbat och där säger man att man snarast kommer att kalla till ett möte med Medhelp för att få en fullständigare bild av läget.

– Det är helt oacceptabelt om känsliga patientuppgifter hanteras på detta sätt. Patienter och invånare ska kunna känna sig trygga i kontakt med 1177 vårdguiden. Vi behöver nu få alla fakta på bordet för att bedöma omfattningen och vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Sörmland.

Även från Region Värmlands håll har man nu gått ut och kommenterat det inträffade.

– Vi ser allvarligt på detta och håller på att sätta oss in i detta tillsammans med Inera, Medhelp och andra berörda regioner, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Även om felet är åtgärdat och möjligheten att nå filerna är stängd så har det inträffade väckt en stor debatt kring personuppgifter, leverantörer och underleverantörer och att ansvariga bör ställas till svars. Händelsen har kommenterats från flera politiska läger och alla, såväl politiker som ansvariga tjänstemän och experter är överrens om att man behöver gå till botten med det inträffade för att säkerställa att det inte kan inträffa igen.

“1177 som varumärke har skadats”

Socialminister Lena Hallengren (S) reagerar kraftfullt på det som har hänt och säger i en intervju med Sveriges Radio Ekot att det inträffade är “helt oacceptabelt” och att “man måste känna en trygghet i vården i alla avseenden oavsett om det är ett fysiskt besök eller på det här sättet har kontakt via telefon för rådgivning”.

Hon menar också att “varumärket 1177 har fått sig en skada”  och att landsting och regioner som äger 1177 nu behöver se över hur man ska återskapa förtroendet.

Annons:

Källor:

ComputerSweden, SKL, Sveriges Radio Ekot

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: