Ange ditt sökord

Det finns idag ingen metod som botar ADHD men det finns psykologiska metoder och läkemedel som kan underlätta vardagen. Foto: Shutterstock

Det finns idag ingen metod som botar ADHD men det finns psykologiska metoder och läkemedel som kan underlätta vardagen. Foto: Shutterstock

Ökat intresse för ADHD och autism – Riksavtalet ger dig rätt till utredning

Att få en ADHD-diagnos är viktigt, det gör att man kan få den hjälp och det stöd som man har rätt till. På sikt upplever många att en diagnos underlättar eftersom barn som vuxna lättare då kan förstå sin situation och hantera svårigheter som uppstår. Ju tidigare ADHD-diagnosen kan ställas, desto snabbare får man tillgång till de stödåtgärder som samhället kan erbjuda.

Annons:

För vuxna med ADHD kan de psykosociala insatserna innebära att man får hjälp med att strukturera och planera sin vardag för att få livet att fungera lättare. Vanliga symtom är också sviktande självkänsla och problematiska relationer till andra människor.

Underlättar vardagen

Det finns idag ingen metod som botar ADHD men det finns psykologiska metoder och läkemedel som kan underlätta vardagen. Vad som är bäst är individuellt. För barn kan det vara att anpassa skolmiljön, träna sociala färdigheter eller annan typ av psykosociala insatser. De mediciner som används påverkar till exempel impulskontroll och koncentrationsförmågan positivt. Trots att kunskapen om ADHD har ökat betydligt de senaste åren finns det många som vill veta mer.

– Vi upplever att det är många som hör av sig till oss med frågor kring diagnoser för bland annat ADHD, säger Gunnar Jakobsson, psykiater och medicinskt ansvarig på Cereb. Frågorna är delvis av allmän karaktär men många är också intresserade av att veta specifikt hur en utredning går till.

Noggrann utredning

För att avgöra om någon har ADHD görs en noggrann utredning av läkare och psykologer. Utredningen innehåller en medicinsk undersökning, olika psykologtester och intervjuer med barnet/den vuxne och anhöriga. När det gäller barn intervjuas också lärare i skola eller förskola.

När det gäller vuxna är det inte alltid det finns anhöriga att intervjua men då brukar man kunna lösa det på annat sätt.

Riksavtalet ökar intresset

Hos Cereb tror man att det så kallade riksavtalet ligger bakom det ökade intresset för utredningar.

– Möjligheten att söka specialistvård hos oss via det nya riksavtalet är en anledning till att vi märker en ökad efterfrågan på vår verksamhet. Eftersom vi har avtal med ett flertal landsting kan man söka sig till oss för neuropsykiatrisk utredning. I vissa fall behövs en remiss från en läkare, i andra fall går det bra med en så kallad egenremiss. Det viktigaste för oss är att rätt person får rätt hjälp och för att komma dit behöver man göra utredningar och då förutsätter det att du erbjuds den möjligheten, säger Gunnar Jakobsson.

Sedan årsskiftet har både barn och vuxna möjlighet att söka sig till Cereb för utredning oavsett var i landet man bor. Oftast kan man söka själv via så kallad egenremiss, men några landsting kräver att man har remiss från psykiatrin.

Fakta Riksavtalet

  • Riksavtalet infördes 1 januari 2015 och har så smått börjat att användas.
  • Riksavtalet omfattar bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. 
  • För att få hjälp på en privat öppen specialistmottagning kräver vissa landsting remiss från läkare, medan andra accepterar så kallad egenremiss (remiss som patienten själv skriver). 
  • Hemlandstinget står för kostnaden, patienten betalar endast patientavgift.

För att få reda på mer kan du kontakta respektive landsting där du är skriven eller kontakta Cereb på [email protected] Mer om Cereb finns att läsa på www.cereb.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: