Ange ditt sökord

Varannan förvärvsarbetande med besvär uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. Foto: Shutterstock

Varannan förvärvsarbetande med besvär uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. Foto: Shutterstock

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

Av 5 miljoner yrkesverksamma upplever 1,4 miljoner hälsobesvär orsakade av arbetet*. Arbetsmiljöverket tar nu krafttag för att föerbygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa och verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer. Man tittar även närmare på fenomenet att vara ständigt tillgänglig.

Annons:

Totalt väljer Arbetsmiljöverket att genomföra nära 2 000 inspektioner i år. Allt fler är också tillgängliga även efter arbetstid vilket riskerar att leda till ökad stress och svårigheter att koppla bort jobbet.

Hälsa och säkerhet på jobbet hänger ihop

Varannan förvärvsarbetande med besvär uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. Dessutom upplever var tredje förvärvsarbetande med besvär symptom på depression på grund av jobbet.

– Vi genomför omkring 2 000 inspektioner för att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar och systematiskt förebygger skador och ohälsa orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatserna.

Inspektionerna anpassas efter risker i arbetet

I år kommer inspektörerna att kontrollera om arbetsgivarna undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Inriktningen för inspektionerna – hot och våld, ohälsosam arbetstid och arbetsbelastning, samt kränkande särbehandling – anpassas efter de huvudsakliga risker som finns i olika verksamheter.

– För hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Samtidigt kan för hög arbetsbelastning leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom, är arbetsbelastningen för hög kanske man skyndar sig, halkar och skadar sig. Arbetsgivarna ska se arbetsmiljön som en helhet.

Inspektera det gränslösa arbetslivet

Arbetsmiljöverket kommer även att inspektera det som innebär risker för arbetstagarnas hälsa inom det moderna, mer gränslösa arbetslivet. Arbetsplatser där det exempelvis är vanligt med tillgänglighet utanför arbetstiden kommer att granskas.

Arbetsplatser som ska inspekteras har verksamheter inom:

  • hem för vård eller boende (HVB) och boenden kopplade till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • butikskontrollanter.
  • kriminalvården.
  • primärvården.
  • ambulans.
  • reklam- och webbyråer.
  • kultur- och teater.

Peter Burman understryker avslutningsvis att ingen ska behöva bli sjuk, skadas, eller förolyckas på grund av sitt arbete.

Annons:

Källor:

Arbetsmiljöverket, *

ur rapporten Arbetsorsakade besvär 2018.

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: