Ange ditt sökord

Antalet padelspelare i Sverige har gått från omkring 13 000 år 2016 till 485 000 unika spelare år 2020. Så det är inte konstigt att antalet skador till följd av padel har ökat. Foto: Shutterstock

Antalet padelspelare i Sverige har gått från omkring 13 000 år 2016 till 485 000 unika spelare år 2020. Så det är inte konstigt att antalet skador till följd av padel har ökat. Foto: Shutterstock

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Ögonskador i samband med sport och idrott är inte ovanliga, framför allt när det gäller bollsporter. Padel har ökat lavinartat i Sverige, delvis tack vare pandemin. Detta har lett till att allt fler patienter med ögonskador uppsöker hjälp inom vården. Det finns dock förebyggande hjälpmedel i form av skyddsglasögon.

Annons:

Padel är en snabbt växande racketsport i Sverige och pandemin har troligtvis snabbat på utvecklingen ytterligare. Spelet kan liknas vid en kombination av tennis och squash och spelas vanligtvis som dubbel med fyra spelare på banan. Bollarna är i princip tennisbollar med något lägre gastryck och banan är 25 procent mindre än vid tennis och omges av fyra väggar.

Ögonskador är relativt vanliga, framför allt inom bollsporter. Oftast är skadorna lindriga utan att ge bestående synnedsättning, men i vissa fall blir skadorna på ögats inre vävnader så allvarliga att det krävs mer eller mindre omfattande ögonkirurgi för att kunna återställa hela eller delar av synfunktionen. Vissa svårare skador medför tyvärr bestående synnedsättning eller blindhet.

Padel högrisksport för ögonskador

Under de senaste åren har man på ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal, fått ta hand om allt fler patienter med ögonskador som orsakats i samband med padelspel. Vanligtvis är skadorna lindriga, exempelvis i forma av mindre blödningar som inte kräver operation, men ibland är skadorna mer allvarliga. Vanligtvis är det själva bollen som orsakar skadan med det kan även vara racket.

Exempel på fall där padelspel orsakat ögonskada är att bollen studsat upp mot ögat via eget racket med plötslig total synnedsättning som följd. Patienten sökte ögonklinik dagen efter på grund av kvarstående dimsyn och huvudvärk och opererades två veckor efter skadan varpå synutvecklingen normaliserades. I ett annat fall studsar bollen först mot vägg och träffar därefter mannen i höger öga och det uppstår kraftig synnedsättning. Detta kräver omfattande laserbehandling för att förhindra näthinneavlossning och läkningen går bra.

Skyddsglasögon hjälper

Det är fortfarande oklart om de ökade antalet ögonskador till följd av padel enbart beror på det ökande antalet utövare eller om padelsport är en högrisksport jämfört med andra bollsporter.
Sveriges ögonläkarförening har påbörjat en kartläggning av dessa ögonskador. Ett effektivt sätt att undvika ögonskador är att använda skyddsglasögon (minskar risk för ögonskador med 90 procent) eller annat ögonskydd som visir eller galler. Med de skador som rapporterats från läkarkåren finns det anledning att öka medvetenheten om risken för allvarliga ögonskador hos de aktiva, så att det leder till ökad användning av skyddsglasögon.

Några saker som talar för att padel är extra riskfyllt är att:

  • bollen har en vikt på drygt 50 g och en storlek som motsvarar ögonhålornas öppning.
  • bollhastigheten är hög och kan vid en smash uppgå till 100–130 km/tim.
  • bollen har också relativt höga studsegenskaper, vilket medför att svårbedömda rekyler är vanliga.
  • avståndet till motspelare ibland är litet.

Risken för ögonskador är större vid dubbelspel än singelspel vilket kan förklaras både av att fler spelare är inblandade och av att bollväxlingarna ofta blir snabbare.

Padelspel allt vanligare
2020 var det enligt Svenska padelförbundet cirka 485 000 unika spelare som bokade en bana, medan motsvarande siffra 2016 var 13 200. Antalet padelbanor i landet beräknas till cirka 1 500.

Annons:

Källor:

Läkartidningen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: