Webb-tv

Webb-tv

Webb-TV: Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa. Institutet tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa.

Webb-TV: Osteoporos och östrogen

I detta inslag går vi noga igenom orsakerna till osteoporos / benskörhet med läkare Ylva Pernov. Vi belyser i detta inslag behandlingar i form av östrogen eller östrogenliknande preparat.

Webb-TV: Osteoporos

Osteoporos eller benskörhet är en av våra stora folksjukdomar. Docent Kristina Åkesson guidar oss övergripande vad osteoporos är, vad vi kan göra åt det för att förebygga och vad vi kan göra för att minska fallolyckor.

Webb-TV: Fästingar

När det är fästingsäsong då kan det vara bra att tittat på detta inslag innan du ger dig ut i skog och mark. Om du ändå skulle råka ut för att få en fästing, då får du veta här hur du tar bort den.

Webb-TV: Resemedicinsk rådgivning

När du ska ut och resa är det aldrig fel att få bra information inte bara om vaccin, smittskyddsläkaren Anders Lindberg ger oss många bra tips vad vi bör tänka på.

Webb-TV: Mygga

Att skydda sig för myggor får vi här veta mer om av docent Thomas Jaenson på Uppsala universitet.

Webb-TV: HIV

Överläkare Leo Flamholc ger här en bra basal information om HIV.

Webb-TV: Bechterews sjukdom

I detta inslag om Bechterews sjukdom berättar Ass.professor Ingemar Petersson om vikten att söka tidigt för symtom som kan härledas till Bechterew. Vi träffar också en patienten Pia som berättar hur hennes livskvalitet förbättrats.

Webb-TV: Reumatiska besvär

ReumaDirekt är en frågelinje kring reumatiska sjukdomar som opereras från Spenshults sjukhus i Halland, Sveriges största reumatikersjukhus. Vi får vta mer av Ass.prof. Ingemar Petersson och Ssk Ann Petersson.

webb-TV: Rehabilitering på Gran Canaria

Svenska Re är svensk rehabiliteringsanlägning på Gran Canaria. Här kommer patienter främst kanske med reumatiska sjukdomar men även andra sjukdomar för att få bra rehabilitering och en kick framåt i livet, både fysiskt och psykiskt.