Ange ditt sökord

Atopisk dermatit

Atopisk dermatit, eller atopiskt eksem, är en vanlig hudsjukdom som ungefär en miljon människor i Sverige lever med. Det finns idag inget botemedel, men eksemen kan lindras och du kan idag leva nästan symtomfri med rätt behandling.

Annons:

Kort om atopisk dermatit

SJUKDOMEN: Atopisk dermatit är en kronisk sjukdom och det finns idag inget botemedel, men eksemen kan lindras och du kan idag leva nästan symtomfri med rätt behandling.

ORSAKEN: Atopisk dermatit beror troligtvis på en kombination av gener och miljö. En persons genetiska arv kan göra att ens hud blir torr, mer genomsläpplig och blir röd och inflammerad. Miljöfaktorer kan vara väderomväxlingar, vatten, känslighet mot tvål, tvättmedel och parfymer men också infektioner.

TYP 2-INFLAMMATION: Vid atopiskt dermatit är en viss typ av celler och signalämnen i ditt immunförsvar inblandade och ger upphov till din klåda och eksem.

BEHANDLING: Basen i din behandling utgörs av mjukgörande kräm. Hjälper inte detta så finns mer hjälp att få som till exempel kortisonkräm, ljusterapi och mer avancerad behandling, såkallad systembehandling. Se ”Behandlingstrappan” som guidar dig i din behandling här

BEHANDLINGSPLAN: Ha en ärlig dialog med din läkare så att ni tillsammans kan ta fram en behandlingsplan – så att du får den allra bästa vården för just dig. Se ”Min behandlingsplan” här

Sjukdomen atopisk dermatit

Atopisk dermatit, eller atopiskt eksem, är en vanlig hudsjukdom som ungefär en miljon människor i Sverige lever med. Hur sjukdomen påverkar varje individ kan variera från knappt några symtom alls till att ha stark påverkan på patientens dagliga liv. Det som påverkar livskvaliteten vid eksem är till största delen en intensiv klåda som kan vara så svår att den håller dig vaken på nätterna, vilket kan ge sömnbesvär och påföljande psykiska besvär. En annan faktor som kan påverka livskvaliteten är att eksem syns, vilket många känner sig obekväma med. Det kan göra att man undviker att bära vissa typer av kläder, undviker att delta i sociala aktiviteter eller sportevenemang med mera.

Det är viktigt som patient att veta att det inte behöver vara så här besvärligt. Med rätt kunskap, uppföljning och individanpassad behandling kan de flesta patienter leva nästan utan besvär idag.

Så spelar genetik och arv in

Atopisk dermatit är en kronisk sjukdom, det betyder att du som lever med den har en medfödd benägenhet att kunna reagera med eksem hela livet. Detta betyder dock inte att du alltid behöver ha aktiv sjukdom eller aktiva eksem, vissa kan till exempel endast vara drabbade under barndomen.

För att förhindra att du får uppblossningar/skov i ditt eksem är en tydlig plan för behandling och kunskap om eksem viktigt.

Idag vet vi att atopiskt eksem är en komplex sjukdom där både gener och miljö spelar in i risken att utveckla sjukdom. Ditt genetiska arv gör att du har en torrare hud som blir mer genomsläpplig och också en ökad benägenhet att kunna reagera med inflammation i huden.

Miljöfaktorer kan vara väderomväxlingar (såsom torrt klimat på vintern), vatten, tvål, tvättmedel och parfymer men också infektioner.

Typ 2-inflammation

Tänk dig att atopisk dermatit liknar ett isberg – där toppen av isberget ovan ytan är dina synliga eksem på huden. Men djupare i huden (tänk under ytan av isberget) pågår det också en inflammation som ger upphov till klådan och dina eksem – som också måste behandlas. Den här inflammationen kallas vid atopisk dermatit för ”typ 2-inflammation”.

Huden är fantastisk och skyddar oss från omvärlden både genom att fysiskt hindra saker från att tränga in i kroppen och också genom att immunförsvaret i huden hjälper till att skydda oss mot bland annat virus, bakterier och andra kemiska ämnen.

Vid en typ 2-inflammation är vissa celler i immunförsvaret mer aktiva och utsöndrar en rad olika signalämnen som gör att inflammationen bara fortsätter och fortsätter utan slut – som det annars hade gjort i en frisk hud.

Om man har atopisk dermatit har man också ökad risk för att ha andra sjukdomar med typ 2-inflammation. Andra typ 2-inflammationssjukdomar med samma typ av inflammation, fast i andra delar av kroppen, är astma, kronisk bihåleinflammation med nasala polyper och eosinofil esofagit (inflammation i matstrupen).

Behandling av atopisk dermatit

Alla som lever med atopiskt eksem har rätt till vård utifrån den europeiska behandlingstrappan. Vilken behandling du ska ha är beroende på hur svårt ditt eksem är. Men, en egen behandlingsplan, remiss till specialist (vid behov) samt utvärdering i varje steg är grundläggande i denna vård.

Det finns fyra steg i behandlingstrappan och du kommer högre upp ju allvarligare ditt eksem är. Det behöver däremot inte betyda att du enbart är på ett trappsteg i taget, utan du kan befinna dig på flera steg i trappan samtidigt, det vill säga att de olika behandlingsalternativen kan kombineras.

Steg 1 i behandlingstrappan får du på din vårdcentral (primärvården)

Eftersom atopisk dermatit är en kronisk sjukdom, kan det vara så att du behöver behandla den hela livet, åtminstone under perioder då du har mer besvär.

Grunden för behandlingen mot atopisk dermatit utgörs alltid av att smörja in huden ofta med mjukgörande kräm – detta utgör basen i behandlingen av atopisk dermatit. Därför kan man använda strategier, till exempel att alltid ha mjukgörande kräm nära till hands, gärna kylskåpskall.

Undvik sådant som förvärrar eksemen

Det är förstås också viktigt att i möjligaste mån undvika det man vet försämrar sitt eksem, exempelvis uttorkning. Därför bör man tänka på att inte duscha/bada för ofta eller för länge eftersom det torkar ut huden. Andra saker som kan förvärra ditt eksem är stress och retande material, såsom yllekläder.

Se till att skriva upp när och vad som försämrar just dina eksem – så får du koll och kan undvika dessa saker eller situationer.

En viktig grundprincip är att försöka låta bli att klia, vilket kan vara extremt svårt och kan upplevas som nästan omöjligt, men det underlättar läkning och förhindrar försämring av eksemen.

Att smörja med kräm gör att:

  • Fukt och fett tillförs så att huden stärks
  • Tiden till nästa eksemskov förlängs, det vill säga att man får färre uppblossningar
  • Svårighetsgraden på eksemet minskas när det väl kommer
  • Klådan minskar
  • Behovet av kortisonkräm minskar

Steg 2 i behandlingstrappan får du också på din vårdcentral (primärvården)

Om inte mjukgörande kräm hjälper så är nästa steg att testa med kortison. En kortisonkräm hjälper till att dämpa inflammationen och minskar hudens rodnad, svullnad och klåda.

Var noga med att smörja enligt din läkares rekommendation eftersom det dämpar inflammationen. Utöver mjukgörande behöver man ofta smörja med en kortisonkräm eller salva på de aktiva eksemen. Detta ska göras mer intensivt i början (1-2 gånger per dag, beroende på kortisonets styrka) för att sedan successivt trappas ned genom utglesning eller byte till svagare kräm enligt ett tydligt schema över en längre tid när eksemen blivit bra.

Detta är viktigt att komma ihåg för att inte ta bort den inflammatoriska bromsen för snabbt, i så fall kan göra att eksemen kommer tillbaka. På det här sättet kan man hålla eksemet borta en längre tid!

Steg 3 i behandlingstrappan kan fås av både din vårdcentral och hos din specialistläkare

Om man har en kortisonbehandling som man använder enligt rekommendation och att man inte förbättras i sina symtom eller att man ständigt får tillbaka sina eksem efter nedtrappningen – då är det dags att tala med din läkare om att du behöver starkare kortison eller behöver addera en annan typ av behandling.

Om ditt eksem förbättras mycket under sommarhalvåret, då kan man till exempel lägga till ljusbehandling. Ljusbehandlingen ska man ta ca 2-3 ggr/vecka under ungefär en 3-månadersperiod. Många patienter tycker att ljusbehandling har en god effekt, särskilt under vinterhalvåret.

Steg 4 i behandlingstrappan fås av din specialistläkare

Högre upp i behandlingstrappan befinner sig de patienter som lider av de allra svåraste eksemen och där inget annat hjälper. För att komma till en hudspecialist krävs ofta en remiss från din vårdcentral.

På den här nivån finns det olika alternativ såsom tablett- eller injektionsbehandling, något som kallas för systembehandling. En sådan tas upp av hela kroppen och dämpar inflammationen överlag i kroppen.

De olika preparaten riktar sig mot lite olika delar av immunförsvaret.

Man kan ta systembehandling under en lång tid, men med vissa behandlingar måste du kanske pausa vid graviditet, infektion eller vaccination. Rådgör alltid med din läkare!

Följ sjukdomsutvecklingen med hjälp av formulär

På en hudmottagning räknar man ofta hur stor del av din hud som täcks av eksem och hur intensiv inflammationen är. Det gör man för att få en siffra som kan hjälpa läkaren att besluta om behandling och följa din sjukdomsutveckling.

Du kan också bli ombedd att fylla i ett formulär om hur sjukdomen påverkar dig i din vardag. Detta eftersom atopisk dermatit ofta påverkar mycket mer än bara det vi ser på huden.

Formuläret är ett bra verktyg för att följa din sjukdom, den öppnar upp för en bra dialog med din läkare om sjukdomsutveckling samt ger dig en överblick över din sjukdomskontroll med den behandlingen du har.

Kom ihåg att inte sluta med mjukgörande trots att eksemet har försvunnit!

www.atopiker.se
www.atopikerna.se
www.astmaoallergiforbundet.se

Läs mer om atopisk dermatit

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Sanofi.

Annons:

1. Eyerich K, Novak N. Immunology of atopic eczema: overcoming the Th1/Th2 paradigm. Allergy, 2013;68(8):974-82.

2. Allergy Asthma Pro. 2019 Mar 1;40(2):84-92. Pathophysiology of atopic dermatitis: Clinical implications. Jihyun Kim , Byung Eui Kim, Donald Y M Leung

3. Wikipedia, typ 2-inflammation

4. Lancet. 2016 Mar 12;387(10023):1109-1122. Stephan Weidinger, Natalija Novak. Atopic dermatitis.

5. Atopikerna.se 6. Läkartidningen

Läs även

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: