Webb-tv

Webb-tv

Webb-TV: Gula fläcken - synbesvär

Lär dig upptäcka om du har problem med gula fläcken i ögat. Nedbrytning av cellerna i Gula fläcken gör att man får problem med synen. Detta är en vanlig sjukdom speciellt hos äldre. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid eftersom den kan behandlas. Ett tecken på sjukdomen är så kallat krokseende.

Webb-TV: Probiotika för stärkt immunförsvar

Actimel innehåller nyttiga bakterier som hjälper immunförsvaret. Dietist Marina Sjöberg berättar om probiotika.Läs mer på www.actimel.se

Webb-TV: Benskörhet

I det här informationsinslaget om osteoporos tar överläkare Ewa Waern upp sambandet mellan D-vitaminbrist och osteoporos. D-vitamin och kalcium är viktigt för att bygga upp och behålla skelettet.För mer information om benskörhet och d-vitamin se www.starktskelett.nu

Webb-TV: KOL

Överläkare Alf Tunsäter ger här sin syn på lungsjukdomen KOL. KOL uppkommer oftast efter många års rökning och är en svår sjukdom. Alf Tunsäter berättar här vad KOL är och vad man kan göra för att förbättra sin sjukdom.

Webb-TV: Muntorrhet

Här berättar Odontologie doktor Karin Sjögren om muntorrhet och munhälsa. Inslaget finns i 2 versioner, detta är den långa. Det finns i dag läkemedlet Xerodent som hjälper att skydda tänderna mot karies samt öka salivproduktionen.

Webb-TV: Potensproblem

Överläkare Ronnie Willenheimer informerar om sambandet impotens (erektionsbesvär), diabetes, kolesterol och högt blodtryck. Svårighet att genomföra ett samlag på grund av svag erektion är ett vanligt problem. Men att erektionsproblem är en viktig varningssignal för problem med hjärta & kärl är inte lika känt.

Webb-TV: Rökavvänjning

Tobakspreventiva mottagningen på NUS i Umeå förklarar fördelarna med att sluta röka. Rökavvänjning är viktigt för att få ett friskare liv. Det finns nya behandlingar som ökar chanserna att förbli rökfri.

Webb-TV: Vad händer när vi sover

Sömnforskare och läkaren Lena Mallon förklarar vad som händer när vi sover. Sömn är mycket viktig för återhämtning. Sömnbesvär kan leda till trötthet, minnesbesvär, övervikt och utbrändhet.

Webb-TV: Migrän

Professor Carl Dahlöf berättar om olika behandlingsformer vid migrän och fram för allt behandling med nässpray. Svår huvudvärk är vanligt vid migrän och det finns nu effektiva läkemedel som lindrar symtomen.Sökord: Zomig nasal, huvudvärk, aura, illamående, smärta, imigran, migrän

Webb-TV: Migrän

Ett grundläggande inslag om migrän med överläkare Mats Karlsson. Patient Lena berättar om sina migränproblem.