Webb-tv

Webb-tv

Webb-TV: Rökavvänjning

Tobakspreventiva mottagningen på NUS i Umeå förklarar fördelarna med att sluta röka. Rökavvänjning är viktigt för att få ett friskare liv. Det finns nya behandlingar som ökar chanserna att förbli rökfri.

Webb-TV: Vad händer när vi sover

Sömnforskare och läkaren Lena Mallon förklarar vad som händer när vi sover. Sömn är mycket viktig för återhämtning. Sömnbesvär kan leda till trötthet, minnesbesvär, övervikt och utbrändhet.

Webb-TV: Migrän

Professor Carl Dahlöf berättar om olika behandlingsformer vid migrän och fram för allt behandling med nässpray. Svår huvudvärk är vanligt vid migrän och det finns nu effektiva läkemedel som lindrar symtomen.Sökord: Zomig nasal, huvudvärk, aura, illamående, smärta, imigran, migrän

Webb-TV: Migrän

Ett grundläggande inslag om migrän med överläkare Mats Karlsson. Patient Lena berättar om sina migränproblem.

Webb-TV: Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa. Institutet tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa.

Webb-TV: Osteoporos och östrogen

I detta inslag går vi noga igenom orsakerna till osteoporos / benskörhet med läkare Ylva Pernov. Vi belyser i detta inslag behandlingar i form av östrogen eller östrogenliknande preparat.

Webb-TV: Osteoporos

Osteoporos eller benskörhet är en av våra stora folksjukdomar. Docent Kristina Åkesson guidar oss övergripande vad osteoporos är, vad vi kan göra åt det för att förebygga och vad vi kan göra för att minska fallolyckor.

Webb-TV: Fästingar

När det är fästingsäsong då kan det vara bra att tittat på detta inslag innan du ger dig ut i skog och mark. Om du ändå skulle råka ut för att få en fästing, då får du veta här hur du tar bort den.

Webb-TV: Resemedicinsk rådgivning

När du ska ut och resa är det aldrig fel att få bra information inte bara om vaccin, smittskyddsläkaren Anders Lindberg ger oss många bra tips vad vi bör tänka på.

Webb-TV: Mygga

Att skydda sig för myggor får vi här veta mer om av docent Thomas Jaenson på Uppsala universitet.