Även låg konsumtion av alkohol kan orsaka cancer

Även låg konsumtion av alkohol kan orsaka cancer

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Sambandet mellan alkohol och cancer är betydligt större än vad som hittills varit känt.

Det konstaterar professor Sven Andréasson och medicine doktor Frida Dangardt som representerar en internationell forskargrupp som arbetat på uppdrag av Svensk Läkaresällskapet och nykterhetsrörelsen IOGT-NTO.

Årliga dödsfall

I en debattartikel på DN Debatt som publicerats i anslutning till forskningen avlider varje år mellan 800 till 1 000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol.

Antalet dödsfall som kopplas till alkohol och cancer har på de senaste 15 åren ökat med 7,3 procent. 

Måttlig eller låg alkoholkonsumtion

Tvärtemot vad man kan tro så orsakas inte alla dödsfall av enbart hög alkoholkonsumtion utan 30 procent av dödsfallen orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion.

Sven Andréasson och Frida Dangardt menar därför att det ut cancersynpunkt inte finns någon riskfri alkoholkonsumtion. 

Mer än var tionde dödsfall i bröstcancer

Forskarna konstaterar att mer än vart tionde dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av allkohol. Andra cancerformer som är kopplade till alkohokonsumtion är cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever och tjock- och ändtarm. Det finns även, enligt forskarna, belägg för att alkohol ökar risken att drabbas av prostatacancer.

Varningstext

Sven Andréasson och Frida Dangardt efterlyser nu en rad åtgärder, bland annat varningstext på alkoholförpackningar liknande det som funnits på tobaksvaror där konsumenten informeras om att alkohol orsakar cancer, att man förbjuder reklam för alkohol och att alkoholskatten höjs.

Vidare anser Sven Andréasson och Frida Dangardt att alkoholens roll i antalet cancerfall i dagsläget underskattas även bland vårdpersonalen.