Ange ditt sökord

Denna gröna och mycket giftiga huggorm finns inte i Sverige, men du kan däremot stöta på den i tropiska länder. Foto: Shutterstock

Denna gröna och mycket giftiga huggorm finns inte i Sverige, men du kan däremot stöta på den i tropiska länder. Foto: Shutterstock

Ormbett i Sverige och utomlands – symtom och behandling

Ormbett kan leda till besvär och det är viktigt att söka vård om du blivit biten av en orm som du misstänker är giftig. I Sverige har vi bara en giftig orm (huggorm), men utomlands finns det många olika arter som kan vara mycket farliga. Här tittar vi närmare på ormbett i Sverige och utomlands, t ex hur symtomen ser ut och vad du kan göra för att undvika att bli biten.

Annons:

Symtom på ormbett

När en giftig orm biter till sprutas gift ibland in och orsakar symtom. Ibland kan det handla om s k försvarsbett där den biter utan att spruta in gift. Vid ett sådant försvarsbett får du inga symtom, men det är ändå bra att ta kontakt med vården för att vara på den säkra sidan.

Ett vanligt symtom vid ormbett är smärta som sedan övergår i svullnad och missfärgning i området. Men i övrigt varierar det mycket mellan olika ormar, eftersom gifternas egenskaper skiljer sig åt. Några andra symtom som kan uppstå är:

 • Domningar
 • Andningspåverkan
 • Oro och ångest
 • Illamående och kräkningar
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Svettningar
 • Kramper
 • Kompartmentsyndrom

I allvarliga fall kan bett från giftormar leda till medvetslöshet och död. Detta är mycket ovanligt i Sverige, men i tropiska länder omkommer många människor till följd av ormbett. Tillgången till behandling kan också vara begränsad eller obefintlig. Därför är det bra att vara försiktig och välinformerad i ormrika delar av världen som t ex Asien och Oceanien.

Ormbett i Sverige

Huggorm (Vipera berus) är den enda giftormen som förekommer vilt i Sverige. En del som blir bitna av huggorm får inga symtom, eftersom giftet inte har sprutats in. Av de som får gift i sig får en del viss svullnad och andra lätta symtom medan andra blir rejält sjuka. Ett huggormsbett ser ut som två små prickar på huden med mellan 6 och 9 millimeters mellanrum.

Behandling av huggormsbett

Det är viktigt att vara stilla och hålla den bitna kroppsdelen högt för att förhindra att giftet sprider sig. Ta av åtsittande plagg och smycken eftersom området kring ett huggormsbett ofta svullnar upp. Låt bli bettet och försök inte att suga ut giftet eller värma/kyla ned det drabbade området.

Ett huggormsbett brukar ibland behöva behandlas med ett s k antiserum som motverkar giftet. Antiserum är ett motgift som sätter stopp för giftets verkan.

Undvika ormbett

Några saker du kan göra för att undvika ormbett är:

 • Håll gräsmattor kortklippta
 • Gå inte i högt gräs eller ängsmark utan ordentliga skor eller stövlar
 • Sätt ned fötterna rejält så att ormarna känner av dig och flyr
 • Låt bli de ormar du ser och plocka inte upp dem
 • Undvik plötsliga och oväntade rörelser
 • Stick inte in händer och fötter i håligheter där ormar kan tänkas finnas
 • Ha med dig en rejäl ljuskälla om du behöver gå igenom ett ormrikt område i mörkret
 • Tänk på att ormar som ser ut att vara döda absolut inte behöver vara det

Ormar är skygga och försöker undvika kontakt med människor. När ett ormbett väl sker är det för att ormen känt sig trängd och hotad. Genom förebyggande beteenden gör du allt du kan för att undvika ett nära möte. Tänk på att ormar i Sverige är fridlysta. Du får alltså inte döda huggormar och andra ormar som t ex vistas på din tomt.

När bör du söka vård?

Om du blivit biten av en huggorm ska du alltid åka till sjukhus. Det är bra att ha någon med dig, även om du just då är opåverkad av ormbettet. Om du känner dig sjuk (illamående, kräkningar, yrsel, kallsvettningar, magont, diarré, hjärtklappning, andningsbesvär eller liknande) efter ett huggormsbett ska du ringa 112.

Vad gör du vid ormbett utomlands?

När du är utomlands, t ex i tropiska regioner i Asien, Oceanien och Amerika, förekommer det en mängd olika giftormar. Och det är heller inte lätt att avgöra vilka ormar som är giftiga. Därför bör du alltid söka vård omedelbart om du blir biten av en okänd orm utomlands. Glöm inte att vara försiktig i ormrika delar av världen, och fråga någon som bor där om du är osäker på om det finns farliga ormar i området.

Ormbett hos hund och katt

Även nyfikna hundar och katter kan råka ut för ormbett. Ibland handlar det om försvarsbett där giftet inte har sprutats in, men om de fått i sig gift behöver de behandling (det kan vara farligt). Du kan lära dig mer om huggormsbett hos hund och katt i vår artikel om det.

Annons:

Källor:

1177.se

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: