Ange ditt sökord

 Livmoderhalscancer är en relativt ovanlig cancerform i västvärlden, men är ett mycket stort hälsoproblem i utvecklingsländer. HPV-vaccination och screening har gjort att forskare snart hoppas kunna utrota sjukdomen. Foto: Shutterstock

Livmoderhalscancer är en relativt ovanlig cancerform i västvärlden, men är ett mycket stort hälsoproblem i utvecklingsländer. HPV-vaccination och screening har gjort att forskare snart hoppas kunna utrota sjukdomen. Foto: Shutterstock

Livmoderhalscancer -symtom, orsak, behandling

Varje år får drygt 500 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer (cervixcancer), som orsakas av humant papillomvirus (HPV). Viruset sprids via sexuella kontakter. Majoriteten av alla fall av livmoderhalscancer inträffar hos de som inte deltagit i screeningen för HPV:

Annons:

Antalet fall av livmoderhalscancer har  halverats sedan 70-talet tack vare gynekologiska cellprovtagningar. Idag finns även förebyggande vaccin mot några av de vanligaste typerna av HPV, vilket på sikt kan bidra till att cancertypen helt utrotas.

Livmoderhalscancer vanligast i högre åldrar

Livmoderhalscancer är vanligast hos kvinnor i åldrarna 40 till 45 år och över 70 år. Kvinnor som är yngre än 25 år drabbas sällan. Den vanligaste anledningen till att man får livmoderhalscancer är att man blir smittad av ett virus genom sexuella kontakter. Viruset, som kallas humant papillomvirus eller HPV, anses ligga bakom en majoritet av all livmoderhalscancer. Av de som smittas är det bara några få som får cancer, då det egna immunförsvaret bekämpar viruset så att infektionen läker ut. Men för vissa kvinnor blir det en bestående infektion som kan ge cellförändringar och leda till cancer. Man vet inte säkert varför virusinfektionen blir kronisk hos en del kvinnor, men rökning är en bidragande faktor. Andra faktorer som i studier visat sig öka risken för att HPV-infektionen inte läker ut och istället ger cellförändringar och cancer är långvarig p-pilleranvändning, ärftliga faktorer, behandling som sätter ned immunförsvaret samt HIV-infektion.

Det finns flera sorters HPV och vissa av dem kan orsaka cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till cancer. HPV 16 och 18 anses ligga bakom 70 procent av all livmoderhalscancer.
Livmoderhalscancer utvecklas ofta långsamt. Det kan ta mellan 10 och 20 år till den utvecklade cancern. I Sverige upptäcks ofta livmoderhalscancer på ett tidigt stadium, då sjukdomen är begränsad. Det är tack vare de gynekologiska cellprovskontroller respektive HPV-kontroller som erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 70 år. De flesta som får livmoderhalscancer blir helt friska igen efter behandling.

Symtom vid livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer ger i tidiga stadier få eller inga symtom. Ofta märker kvinnan själv ingenting. Cellförändringar kan bara hittas genom ett gynekologiskt cellprov. Senare kommer blödningar och andra besvär som smärta under samlag eller när man krystar på toaletten. Blodblandad flytning kan också vara tecken på livmoderhalscancer.

Behandling vid livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer kan behandlas på flera olika sätt beroende på vilket stadium sjukdom är i och vilken typ av tumör det rör sig om. Vanligast är att livmoderhalscancer opereras eller behandlas med en kombination av cellgifter och strålning. OM cancern hittas i ett tidigt stadium är 5-årsöverlevnaden över 90 procent. Ju mer avancerad och spridd cancer desto sämre prognos, men i medeltal är 5-årsöverlevnaden cirka 73 procent.

Läs mer om biverkningar vid cancerbehandling

Förebyggande behandling

Delvis kan man skydda sig mot virusinfektion genom att använda kondom. Man kan också vaccinera sig med HPV-vaccin. HPV-vaccin som skyddar mot nio olika typer av HPV-virus (de som har störst tendens att utveckla cellförändring eller cancer) erbjuds nu alla flickor och pojkar i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet. För den som inte fått vaccination som barn finns möjlighet att vaccinera sig senare i livet via vaccinationsmottagning.

Kvinnor mellan 23 och 70 år erbjuds regelbundna cellprovskontroller, där prov tas från livmoderhalsen för att tidigt kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer och behandla dessa. I många regioner har man under senare år övergått till att erbjuda hemtest för HPV med lika hög träffsäkerhet som de tester som tas på barnmorskemottagning. Det innebär att det bara är de med HPV-infektion som behöver ta ett vanligt cellprov hos barnmorska.

Läs fler artiklar om cancer
Cancer
Bröstcancer
Äggstockscancer
Livmodercancer

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: