Ange ditt sökord

Ofta upptäcks koncentrationssvårigheter när man börjar i skolan. Foto: Shutterstock

Ofta upptäcks koncentrationssvårigheter när man börjar i skolan. Foto: Shutterstock

Koncentrationssvårigheter – symtom, orsaker och behandling

Koncentrationssvårigheter kan ha negativa konsekvenser både privat och i yrkeslivet. Det finns flera olika orsaker till koncentrationssvårigheter, men det går ofta att lindra och behandla besvären.

Annons:

Kännetecknande för koncentrationssvårigheter som medicinskt symtom är att man upplever intryck som inte stör andra som störande. Det kan ha negativa effekter på det sociala samspelet, eftersom det kan vara svårt att ta in och sortera intryck. Man kan behöva be personer upprepa sig för att förstå vad de menar. Missförstånd kan uppstå och man kan upplevas som ointresserad, trots att man gör sitt bästa för att förstå omgivningen.

Problem med samspel

Ofta upptäcks koncentrationssvårigheter när man börjar i skolan, i takt med att kraven på samspel och prestation ökar. När kraven ökar kan det vara svårt att hänga med. De bakomliggande orsakerna behöver inte alltid vara något som kräver hjälp från vården, men det kan vara bra att lära sig om tecken på diagnoser som till exempel ADHD och depression. För vissa försvinner besvären eller blir hanterbara med tiden. Andra kan behöva hjälp för att få det lättare att hantera vardagen.

Symtom och tecken

Koncentrationssvårigheter kan visa sig på många olika sätt. Ett av de vanligaste är att det är svårt att filtrera bort uttryck och fokusera på en aktivitet. Ljud och ljus från omgivningen kan göra att det till exempel blir svårt att arbeta, studera, läsa eller lyssna. Det kan även handla om att negativa tankar och ångest gör att blir svårt att koncentrera sig på nuet.
Planering, struktur och minne kan bli lidande. Man kan bli glömsk och behöva lägga mer energi än vanligt på att komma ihåg saker som vanligtvis är del av vardagsrutinen. Uppgifter lämnas halvfärdiga och detaljer ”ramlar ur hjärnan” eftersom man har så många tankar som far runt i huvudet och tar uppmärksamhet.

Orsaker till koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter kan uppkomma av både psykiska och fysiska orsaker. Det vanligaste är att det uppstår av någon kronisk eller tillfällig psykisk orsak. Det kan även vara en följd av trauma mot huvudet. Koncentrationssvårigheter märks oftast allra mest hos barn och tonåringar. Det kan vara ett övergående psykiskt besvär eller en del av en kronisk diagnos. Några vanliga orsaker till koncentrationssvårigheter är:

  • Stress och utmattningssyndrom
  • Olika typer av depression och ångestsyndrom
  • Autism, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser
  • Hjärnskakning och andra typer av trauma mot huvudet

Behandling av koncentrationssvårigheter

Behandlingsmetoderna för koncentrationssvårigheter beror på den underliggande orsaken. Vid neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD kan medicinering testas för att se om det hjälper mot symtomen. Även psykoterapi och anpassning av situationen i skolan eller på arbetet kan hjälpa mot svårigheterna. En person som har svårt att koncentrera sig behöver ofta hitta rutiner och fungerande system som ger struktur och ställer lägre krav på koncentrationsförmågan.

Behandling av stress och utmattningssyndrom kan bestå av sjukskrivning, psykoterapi och läkemedelsbehandling. Om koncentrationssvårigheterna är kopplade till utmattning brukar koncentrationsförmågan återhämta sig i takt med att utmattningssyndromet förbättras. Det är viktigt att vara uppmärksam på symtom, som till exempel svårigheter att koncentrera sig, så tidigt som möjligt och vidta åtgärder. I takt med att symtomen blir starkare tar de också ofta längre tid att återhämta sig ifrån.

Om koncentrationssvårigheterna skett efter huvudtrauma som till exempel hjärnskakning behöver man ofta vila under en period för att långsamt trappa upp sin aktivitet. Vid en hjärnskakning eller ett kraftigt slag mot huvudet bör man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Om man har gått igenom ett huvudtrauma som leder till huvudvärk, yrsel, illamående eller koncentrationssvårigheter bör man kontakta en vårdcentral.

När bör man söka vård?

I många fall är koncentrationssvårigheter något övergående som inte kräver vård. Man bör kontakta en vårdcentral om koncentrationssvårigheterna är så besvärliga att det blir svårt att klara av vardagen. Det finns hjälp att få som kan göra det lättare att klara av studier och arbete. Om den som lider av koncentrationssvårigheterna är ung kan man kontakta barnvårdscentralen (under sex år), skolhälsovården eller ungdomsmottagningen.

Annons:

Källor:

1177.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: