Ange ditt sökord

Vid cytostatikabehandling kan kroppen reagera med illamående och kräkningar. Foto: Getty Images

Vid cytostatikabehandling kan kroppen reagera med illamående och kräkningar. Foto: Getty Images

Illamående vid cancerbehandling

De vanligaste biverkningarna vid cancerbehandling är illamående och kräkningar. För att förbättra tillvaron för dig under behandlingsperioden finns det i dag sätt att förebygga, mildra och behandla illamående och kräkningar. 

Annons:

Det finns olika anledningar till att du som genomgår cancerbehandling blir illamående och besväras av kräkningar. Cytostatika, cellgifter, ingår i många cancerbehandlingar och ger ofta sådana biverkningar.

Illamående och kräkningar försämrar naturligtvis livskvaliteten, men gör också att ditt näringstillstånd försämras. Det kan göra dig tröttare och mer känslig för vad din kropp utsätts för.

Orsaken till illamående och kräkningar vid cancerbehandling

Målet med cytostatikabehandling är att ta död på cancercellerna. Cytostatika påverkar också kroppens friska celler. Till exempel skadas slemhinnan i mag- och tarmkanalen och signalsubstansen serotonin läcker ut. Serotonin retar den så kallande vagusnerven, som i sin tur skickar signaler till hjärnans kräkcentrum. Även substans P frisätts vid cytostatikabehandling och har direkta effekter på hjärnans kräkcentrum.

Signalsubstanserna serotonin och substans P är de två huvudorsaker till att du drabbas av illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling. Reaktionen är naturlig och är menat som ett skydd om kroppen har fått i sig något olämpligt. Problemet här är att reaktionen framkallas i samband med en pågående behandling och försämrar livskvaliteten för dig som behandlas.

Illamående vid cytostatika

Vid cytostatikabehandling kan kroppen reagera med illamående och kräkningar i olika faser. Därför brukar man tala om tre olika typer: akut illamående, fördröjt illamående och betingat illamående. De olika formerna av illamående har delvis olika orsaker, men hänger också samman.

Kräkningar och illamående som kommer direkt efter behandlingen (endast ett par timmar efter att du har avslutat din behandling) är akut illamående. Uppstår obehagen däremot först något dygn efter behandlingen och pågår en längre period än det akuta illamåendet kallas det fördröjt illamående. Det fördröjda illamåendet och kräkningarna kan hålla i sig ända tills nästa behandling.

Det betingade illamåendet är kopplat till de psykiska aspekter som berör cancerbehandling och kan uppstå om tidigare behandlingar varit besvärliga. För patienten kan det då räcka att komma till sjukhuset eller känna lukten av någon medicin för såväl illamående som kräkningar ska framkallas. Betingat illamående är vanligt, men kan motverkas om man effektivt förebygger och behandlar akut och fördröjt illamående. Det är också viktigt att prata med någon om sina känslor och upplevelser under pågående behandling, för att tillsammans med vårdpersonalen tidigt ta kontroll över illamåendet.

Viktigt att tidigt sätta in behandling och åtgärder vid illamående under cancerbehandling

Att behandla illamående och kräkningar i samband med cancer är en komplex insats som många gånger kräver kombination av olika läkemedel för att tidigt få kontroll över situationen. De olika formerna av illamående kräver specifika former av behandling.

Målet med behandlingen är att minska risken för illamående och kräkningar eftersom man vet att det är mycket svårare att bryta ett illamående som redan har börjat. Därför sätts behandling in tidigt, redan till första behandlingstillfället. Eftersom betingat illamående kan vara svårare att häva är det extra viktigt med förebyggande behandling.

Behandling och läkemedel mot illamående vid cellgiftsbehandling

Med behandling och läkemedel är målet att du ska kunna ha ett drägligt liv och få en fungerande vardag även under pågående cancerbehandling.

Vid akut illamående försöker man förhindra mag- och tarmkanalens skadade celler att skicka signaler till hjärnans kräkcentrum. På så vis lindras illamåendet och i bästa fall uteblir kräkningarna helt. Mediciner som hämmar serotonin eller substans P kan ges antingen som tabletter eller injektioner. Även kortison och tarmstimulerande mediciner används mot illamående..

Man vill optimera din behandling för att kunna förebygga både akut och fördröjt illamående. En del i behandlingen är att du samtalar med din läkare om vilka besvär du upplever, hur länge de pågår och helt enkelt ger din bild av situationen.

Strålning och illamående

Det är inte enbart cytostatikabehandling som ger upphov till besvär. Även strålbehandling ger en liknande bieffekt – skadar friska celler och skickar signaler till hjärnan som framkallar illamående och kräkningar.

Mekanismen bakom strålbehandling och illamående är inte kartlagd, däremot vet man att kombinerad behandling av strålning och cytostatika ökar risken att drabbas av illamående och/eller kräkningar.

Förebyggande åtgärder – minska illamåendet vid cancerbehandling

Förutom att prata med din behandlande läkare om hur du psykiskt och fysiskt upplever din situation finns det några enkla råd. Dessa kan du använda på egen hand och försöka följa i den mån det är möjligt.

  • Äta små mål, men ofta.
  • Tugga maten väl.
  • Dricka mellan måltiderna istället för till maten. Mycket dryck och mat samtidigt spänner ut magsäcken och kan orsaka kräkningar.
  • Undvika alltför fet mat. Det tar längre tid för sådan att lämna magsäcken.
  • Dricka klara drycker som juice, måltidsdricka, läsk och citronvatten.
  • Undvika stekt mat då matos kan upplevas som obehagligt. Välj hellre kokt mat, ungsstekt mat eller kalla rätter. Använd köksfläkten och vädra före måltid.
  • Om det är möjligt, undvik att laga mat själv. Be om möjligt någon annan i familjen eller vänkretsen. Ha färdiglagad mat i frysen.
  • Vila efter måltiden, gärna med huvudet högt.
  • Salt mat kan dämpa illamåendet, pröva ansjovis, kaviar, buljong, salta kex, popcorn och jordnötter.
  • Pröva att äta torr och knaprig mat som rostat bröd eller kex innan du stiger upp på morgonen.

(Källa: Ylva Orrevall-Granberg, ”Den viktiga maten”)

En (o)vanlig vardag

En cancerbehandling är en utmaning där illamåendet och kräkningarna i stor utsträckning påverkar det egna välbefinnandet. Tillsammans med aktiva insatser inom vården och några goda råd på vägen ökar möjligheterna att före, under och efter en cancerbehandling leva ett så normalt liv som möjligt.

Att få fungera i vardagen är viktigt för alla!

Läs om sex, lust och cancerbehandling.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: