Ange ditt sökord

Det kan vara tryggt att veta att det idag finns bra behandling för barn som har olika astmabesvär. Foto: Shutterstock

Det kan vara tryggt att veta att det idag finns bra behandling för barn som har olika astmabesvär. Foto: Shutterstock

Förkylningsastma hos barn – har du koll på läget?

Många barn går runt och är snuviga och hostiga – en del lite oftare än andra. Detta kan vara symptom på att förkylningen i själva verket är barnastma.

Annons:

Att som barn gå runt och hosta och snora lite allmänt är ganska vanligt utan att man för den skull behöver bekymra sig för att det ska vara något allvarligt. I samband med skolstarter och återgång till dagis efter ledighet utsätter man dessutom både sig själv och barnen för en miljö där bakterier kan florera fritt och hoppa från person till person. Allt detta gör dock att det kan vara svårt att verkligen ställa diagnosen barnastma då symtomen kan vara väldigt ordinära. Ett tecken är dock att om barnet har återkommande förkylningar, då kan det vara barnastma.

Olika och ibland svårdiagnostiserade symtom

Man delar upp astmasymtomen beroende på hur gammalt barnet är. Upp till två års ålder så ser man att barnastma ofta uppkommer i samband med förkylning och att när barnet har frisknat till så försvinner alla besvär. Att barnet hostar på natten och blir lätt andfådd är några typiska tecken på astma – en upplevd irritation hos barn kan även det vara ett tecken på att allt inte står rätt till. Alla dessa tecken kan dock vara väldigt allmänna och är upphovet till att barnastma är svårdiagnostiserat.

Att säga med säkerhet att pälsdjur och andra kända allergiframkallande ämnen ger upphov till astma hos barn är svårt, man kan se att barn med tidiga astmasymtom kan få besvär i närheten av exempelvis djur – däremot uppstår bland annat pollenallergier, klassisk hösnuva, sällan före fyra års ålder.

Mer än bara snuva och snor?

Ungefär åtta procent av svenska barn drabbas någon gång av förkylningsastma under sina första levnadsår, något som för vissa försvinner men för andra blir grunden till bestående astmabesvär.

Återkommande förkylningar kan vara astmabesvär Vanliga tecken på att man drabbats av astma i samband med förkylning kan vara pipande andning och slemmig eller torr hosta, samma symtom som vid vanliga astmabesvär. Man har fortfarande inte helt kunnat kartlägga orsaken till att vissa barn drabbas av förkylningsastma och symtomen kan variera – vissa får bara lätta besvär medan andra drabbas av allvarliga astmaanfall som kräver sjukhusvård.

RS-viruset är en bov i astmadramat RS-viruset är inget annat än ett av de vanligaste förkylningsvirus som drabbar de flesta under den mörkare delen av året. RS-viruset sprids via direktkontakt och i luften vilket gör det lättsprit, dock kan faktiskt tvål och vatten bromsa spridningen vilket gör att vanlig hygien är viktig! Att barn får en RS-virusinfektion är vanligt, och de flesta blir friska på 1-2 veckor.

Ansträngning ytterligare en faktor

Hos barn med astma kan alltså astman blossa upp i samband med en vanlig förkylning – men även hopp och lek kan framkalla astmabesvär. Nu betyder inte det på något vis att barn inte ska få leka, hoppa och idrotta, tvärt om så är det nyttigt att röra på sig och extra nyttigt är det om du har astma.

Astma i sig är en fysiskt ansträngande sjukdom och då faller det sig naturligt att om kroppen är fysiskt stark så kan man också stå emot och till viss del lindra besvären. Dessutom ser man att om man kan röra på sej ordentligt utan att man får ett astmaanfall, ja då är kanske inte astman så påtagligt allvarlig. Att man får astma i samband med ansträngning handlar om att luftrören irriteras i och med den extra andningen. Även här är symtomen, precis som med förkylningsastma, väsande eller pipande andning och att barnet kan få svårt att andas – det vill säga svårare och mer besvärande än om man bara blir andfådd.

Tips! Att värma upp innan barnet utsätter sig för fysisk aktivitet är ett utmärkt och viktigt sätt att förbereda kroppen på fysisk ansträngning.

Visst finns det bra behandling vid barnastma

Barn vill ju vara som andra barn och fysisk begränsning eller mental vetskap om att man bär på något som inte alla barn bär på kan påverka barnet. Då är det tryggt att veta att det idag finns bra behandling för barn som har olika astmabesvär. Att kontinuerligt ha god kontakt med läkare, medicinera noggrant och följa upp behandlingen är viktigt för att få en behaglig tillvaro.

En viktig del av behandlingen är möjligheten till komplett behandling. I och med att astma är kronisk men även kan blossa upp och bli sämre periodvis krävs det att man både förebygger och sätter in akuta åtgärder. Allt som rör behandling är naturligtvis individuellt och beror på vilka besvär och symtom som barnet har.

Precis som med alla medicinska behandlingar är det viktigt att man följer behandlingsplanen. Det kan vara svårt för barn att förstå vikten av att behöva ta medicin varje dag och därför är det viktigt att du som förälder alltid tar det yttersta ansvaret för att behandlingen följs, samtidigt som du bör inkludera barnet när det blir så pass gammalt att det kan förstå. Ni kan tillsammans gå igenom de olika medicinerna och prata om behandlingar och varför barnet måste ha dessa.

En annan aspekt av behandlingen är att ta hand om yttre faktorer. Som tidigare nämnts, tvätta händerna noga i förkylningstider, värma upp kroppen innan fysiska aktiviteter, se till att inte röka i närheten av barnet och, undvika pälsdjur om barnet är allergiskt mot det. Det finns en rad olika faktorer som kan drabba den som har astma och alltifrån fukt till ostädad miljö kan påverka och framkalla astmaanfall. Se tillsammans med läkaren över er hemmasituation för att den ska bli så optimal som möjligt för barn med astma.

Tips! Låt barnet själv återberätta för någon kompis om sin sjukdom och behandling och hur det fungerar (medan du som vuxen är med). Det blir ett kvitto på att barnet har förstått hur viktigt det är samtidigt som barnet får en känsla av kontroll, gemenskap och eget ansvar.

Hoppa, skutta och var som andra barn!

Barnastma ska inte begränsa tillvaron mer än den behöver. Inkludera läkare, barnet självt och familjen i vad det innebär att ha ett barn med astma. Var uppmärksam på ofta förekommande förkylningar och om symtom uppstår i samband med vissa tillfällen och i kontakt med vissa ämnen.

Gör tillvaron till din egen!

Testa om din eller ditt barns astma är välbehandlad

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: