Ange ditt sökord

RS-virus är en slags förkylning som kan innebära allvarliga komplikationer för barn. Foto: Shutterstock

RS-virus är en slags förkylning som kan innebära allvarliga komplikationer för barn. Foto: Shutterstock

RS-virus (respiratory syncytial virus)

RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus och är ett förkylningsliknande virus som sprids framförallt under vintern. Det förekommer hos både barn och vuxna. Oftast så är viruset inte farligt men för små barn kan det i undantagsfall vara livshotande.

Annons:

Denna virussjukdom är ytterst smittsam och smittar på samma sätt som en vanlig förkylning. Små barn kan bli mycket medtagna och kan i vissa fall behöva läggas in på sjukhus för dropp och näringsersättning. I enstaka fall kan barn behöva hjälp att andas i en respirator och även äldre kan finnas riskzonen för allvarligare besvär. Hos barn som är under två månader gamla samt hos för tidigt födda barn finns en förhöjd risk för andningsuppehåll och komplikationer. Detta gäller även barn med kronisk lungsjukdom, hjärt- eller neurologisk sjukdom.

Varför får man RS-virus?

Precis som med en vanlig förkylning smittar RS-virus genom till exempel handkontakt. Det kan även smitta via leksaker som ett barn har tagit i eller haft i munnen. Viruset kan överleva flera timmar på leksaker, på ett dörrhandtag och på andra ytor. Nysningar och hosta är också vanliga orsaker till smittspridning och det är mycket svårt att skydda sig. Man blir inte immun efter att ha haft viruset en gång däremot kan symtomen vara lindrigare om man skulle få sjukdomen igen. Det tar omkring 3-4 dygn från det att man smittas till sjukdomen bryter ut.

Symtom på RS-virus

Denna typ av infektion börjar oftast som en vanlig förkylning. Man kan få feber, snuva och vattniga irriterade ögon. Andningen kan också bli ansträngd och jobbig med rasslande eller pipande ljud från bröstkorgen. Hos väldigt små barn kan även slöhet och matvägran vara symtom på RS-virus och blekhet, snabb andning och blånad runt munnen kan innebära att tillståndet blivit akut.

Diagnos

Då symtomen vid RS-virus är så pass lika de som förekommer vid en vanlig förkylning kan det bli nödvändigt att ta prover för att fastställa en diagnos. Hos vuxna och äldre barn blir det sällan mer än just en förkylning men hos små barn är det viktigt att få en korrekt diagnos. Prover tas då på slem från näsan som sugs upp med en liten slang. Detta är helt smärtfritt. Proverna skickas sedan iväg för analys och i de flesta fall får man resultaten redan samma dag.

Behandling av RS-virus

För vuxna behövs sällan behandling av RS-virus men för barn kan det vara livsviktigt. Ju yngre barnet är, desto större risker medför sjukdomen. Om besvären är lindriga får barnet hjälp precis som vid en vanlig förkylning. Det kan vara med hjälp av näsdroppar, genom att höja huvudändan på sängen eller genom att ge barnet mat oftare. Det kan vara jobbigt för ett barn med RS-virus att äta och då kan det hjälpa om de får tillgång till mat lite oftare än vanligt. I de fall där barnet eller den drabbade behöver sjukhusvård läggs fokus främst på att lindra besvären. Hjälp ges att hålla näsans luftvägar öppna och de som inte orkar äta får mat och vätska via dropp och sond. Syrgas, inhalationsbehandling och respiratorvård används också i extrema fall. 

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: