Ange ditt sökord

CRPS, komplext regionalt smärtsyndrom, drabbar ofta arm och hand, och är en sällsynt form av nervsmärta. Foto: GettyImages

CRPS, komplext regionalt smärtsyndrom, drabbar ofta arm och hand, och är en sällsynt form av nervsmärta. Foto: GettyImages

CRPS – komplext regionalt smärtsyndrom

CRPS, som står för komplext regionalt smärtsyndrom eller complex regional pain syndrome på engelska, är en sällsynt och allvarlig form av perifer neuropatisk smärta. Detta ovanliga tillstånd orsakar en kraftig smärta i en del av kroppen, vanligtvis efter en skada eller operation. Symptomen inkluderar också ökad känslighet, svullnad och minskad rörlighet i det drabbade området. Oftast drabbas arm eller ben.

Annons:

Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) är en ovanlig, smärtsam och kronisk sjukdom som påverkar en eller flera kroppsdelar, oftast efter en skada eller operation. Symptomen inkluderar intensiv smärta, ökad känsel, svullnad, förändringar i hudens färg och temperatur, muskelatrofi (att muskler förtvinar) och stelhet.

Diagnosen ställs vanligtvis genom en kombination av patientens symptom, fysisk undersökning och bildteknik.

Behandlingen innefattar vanligtvis en kombination av mediciner, fysioterapi och psykologisk terapi, och kan även omfatta smärtlindringsmetoder såsom nervblockader eller implantat. Det är viktigt att söka vård så snart symtomen uppstår, då tidig diagnos och behandling kan hjälpa till att förhindra långvarig smärta och funktionsnedsättning.

Symtom vid CRPS

De vanligaste symtomen på CRPS inkluderar smärta, svullnad, rodnad, ökad svettning och känslighet för beröring eller väderförändringar. Smärtan beskrivs ofta som brännande, och den drabbade kroppsdelen kan bli svullen och blank i huden. Andra symtom kan vara muskelstelhet, muskelatrofi, hudförändringar som snabbt sprider sig, nagelförändringar och en ökad benägenhet för frakturer. Dessa symtom kan förvärras över tid och kan så småningom ge kyla och blekhet i den drabbade kroppsdelen.

Vanligt är att man också upplever negativ påverkan på humör, sömn, arbete, relationer, sociala aktiviteter och fritid.

Vad är orsaken till CRPS?

CRPS räknas som en neurologisk sjukdom som kan uppstå efter en skada eller trauma. Det finns ingen helt säkert känd orsak till CRPS, men forskning visar att det kan bero på en överaktivitet i det autonoma nervsystemet, vilket leder till en störning av smärtregleringen. Andra faktorer som kan bidra till CRPS inkluderar inflammation, hormonella förändringar och genetiska faktorer. Ibland kan orsaken vara långvarig överbelastning. Vissa patienter kan också utveckla CRPS utan någon uppenbar orsak.

Rökare drabbas oftare än icke rökare och kvinnor drabbas tre gånger oftare än män. Medelåldern för de som drabbas av CRPS är 45 år, men även barn kan drabbas.

Vad är CRPS typ 1 och CRPS typ 2?

Det finns två typer av CRPS: typ 1 och typ 2.

CRPS typ 1, även känd som reflektorisk dystrofi, utvecklas vanligtvis efter en skada eller trauma som inte involverar nervskada. Symptomen kan omfatta smärta, svullnad, ökad känslighet för beröring och temperaturförändringar, muskelatrofi och rörelsebegränsning. CRPS typ I är den vanligaste formen, cirka 90 procent av individer med CRPS har typ 1.

CRPS typ 2, även känd som kausalgisk dystrofi, utvecklas vanligtvis efter en nervskada. Symptomen liknar CRPS typ 1, men kan också inkludera smärtsamma kramper och muskelryckningar. CRPS typ II förekommer vid stora konstaterade perifera nervskador och tydliga skador.

Båda typerna av CRPS är svåra att diagnostisera och behandla, och det är viktigt att söka hjälp från en specialist på smärthantering om du misstänker att du lider av denna sjukdom.

Behandling vid CRPS

Behandlingen av CRPS är oftast individuell och baserad på patientens symtom. Det vanligaste behandlingsalternativet är en kombination av mediciner, fysioterapi och psykologisk terapi.

Smärtstillande läkemedel, såsom antiinflammatoriska läkemedel och opioider, kan användas för att lindra smärta och inflammation. Fysioterapi kan hjälpa till att återställa rörlighet och styrka i den drabbade kroppsdel genom muskelträning och stretching. Nervstimulering, vilket innebär att små elektriska impulser skickas genom huden för att stimulera nervsystemet, kan minska smärta och inflammation.

Andra behandlingsalternativ kan inkludera nervblockader, där en läkare injicerar medicin direkt i det drabbade området för att lindra smärta och inflammation. Implantat kan också användas för att blockera smärtsignaler från att nå hjärnan. Det är viktigt att träffa en specialist som har erfarenhet av att behandla CRPS för att få en korrekt diagnos och en effektiv behandlingsplan.

En arbetsterapeut kan hjälpa till med åtgärder som syftar till att öka patientens aktivitetsförmåga. Genom att motverka svullnad, reducera smärtan och övervinna eventuell rädsla för smärtan kan patienten återfå ledrörlighet och muskelstyrka.

Utöver dessa behandlingsalternativ kan det vara användbart med psykologisk behandling, som kan hjälpa till att hantera stress, depression och ångest, vilket ofta förekommer i samband med CRPS. Det är viktigt att ha en helhetssyn på behandlingen av CRPS.

Hur är prognosen vid CRPS?

Det är svårt att förutsäga hur CRPS kommer att utvecklas hos en specifik patient, eftersom symtomen kan variera från person till person och det finns ingen specifik behandling som fungerar för alla.

Vissa patienter kan uppleva en gradvis förbättring av sina symtom under en längre tidsperiod medan andra kan ha långvariga och svårbehandlade symtom. Det är viktigt att notera att tidig diagnos och behandling kan bidra till en bättre prognos för patienten.

Att leva med CRPS kan vara en utmaning, men det finns stöd och hjälp att få. Det är viktigt att du tar hand om dig själv och följer din behandlingsplan för att minska smärta och förbättra din livskvalitet.

 

Läs om en ny metod för behandling av nervsmärta: Ny frysbehandling mot nervsmärta | Doktorn.com

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: