Ange ditt sökord

Omkring 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är drygt 65 år. Foto: Shutterstock

Omkring 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är drygt 65 år. Foto: Shutterstock

Ungefär 65 procent av bröstcancerfallen upptäcks vid en mammografiundersökning. Det är viktigt att regelbundet undersöka brösten så att förändringar kan upptäckas tidigt.  Foto: Shutterstock

Ungefär 65 procent av bröstcancerfallen upptäcks vid en mammografiundersökning. Det är viktigt att regelbundet undersöka brösten så att förändringar kan upptäckas tidigt. Foto: Shutterstock

Forskningen går hela tiden framåt när det kommer till cancersjukdomar som bröstcancer och genom årliga kampanjer skapar man uppmärksamhet hos allmänheten kring sjukdomen. Foto: Shutterstock

Forskningen går hela tiden framåt när det kommer till cancersjukdomar som bröstcancer och genom årliga kampanjer skapar man uppmärksamhet hos allmänheten kring sjukdomen. Foto: Shutterstock

Bröstcancer – orsak, symtom och behandling

Omkring 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer och ungefär 8000 kvinnor insjuknar varje år i Sverige. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Här kan du bland annat läsa om vilka tecken man ska vara uppmärksam på, vart man kan vända sig om man misstänker bröstcancer och vad man som anhörig kan tänka på.

Annons:

Om man har fått diagnosen bröstcancer har man en elakartad (malign) tumör. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och man räknar med att omkring 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Efter lungcancer är bröstcancer den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor i Sverige.

Varje år får omkring 8 000 kvinnor och 60 män i Sverige diagnosen bröstcancer. Risken för bröstcancer ökar med stigande ålder och medianåldern för insjuknande i bröstcancer är drygt 65 år. En knöl eller knuta i bröstet är det vanligaste tecknet på bröstcancer och cirka 65 procent av tumörerna upptäcks via mammografiundersökning. En tidig upptäckt ökar chansen att bota sjukdomen. Tack och lov har forskning, nya behandlingsmöjligheter och inte minst mammografiprogrammet bidragit till att möjligheten att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena.

I den här artikeln kan du läsa mer om vikten av näring och kost för att klara av din cancerbehandling.

Tecken på bröstcancer

Bröstcancer upptäcks oftast som en knöl eller knuta i bröstet eller i närliggande område som till exempel armhålan. Andra viktiga tecken som bör uppmärksammas är om bröstets form eller utseende förändras eller att man får en ökad fasthet av bröstet. Även hudrodnad eller så kallad apelsinhud, sår på huden över bröstet eller vårteksem kan vara tecken på bröstcancer.

Tidiga symtom kan också vara att bröstvårtan förändras eller att det kommer en flytning från bröstvårtan som ibland även kan innehålla spår av blod. Många bröstcancerfall upptäcks vid en mammografiundersökning. I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 till 74 år mammografiundersökning med cirka två års mellanrum. Däremellan är det viktigt att regelbundet undersöka brösten så att förändringar kan upptäckas tidigt, vilket ökar chanserna att bota sjukdomen.

Om du misstänker bröstcancer

Om du har upptäckt en knöl i bröstet eller andra symtom som gör att du misstänker bröstcancer kan du ringa till en bröstmottagning som finns på de flesta sjukhus. Du kan även kontakta din vårdcentral eller gynekolog som kan göra en första undersökning.

Orsaker till bröstcancer

Om man fått diagnosen bröstcancer har man en elakartad (malign) tumör. Orsaker till att bröstcancer uppstår är inte helt klarlagt, men man vet att i omkring 10 procent av fallen beror det på ärftlighet. Vid två till fem procent av bröstcancerfallen är det mutationerna BRCA1 eller BRCA2 som orsakar bröstcancer. Vid ärftliga anlag får man gå på särskilda kontroller. Du kan inte orsaka cancern själv och sjukdomen smittar inte. Troligtvis beror sjukdomen på ett komplext samspel mellan flera olika faktorer, såsom arvsanlag, olika livsstilsfaktorer och hormonell påverkan på bröstkörtlarna.

Olika typer av bröstcancer

Det finns olika typer av bröstcancer. Hos en del kvinnor växer cancercellerna mycket snabbt medan andra drabbas av en variant som är mer långsam. För det mesta börjar sjukdomen i mjölkgångarnas celler, men de kan också uppstå i själva mjölkkörtlarna. I några få fall kan även cancern uppstå i bindväven som finns mellan mjölkkörtlarna.

Viktigt att få stöd från anhörig vid bröstcancer

Cancer är ett trauma för den som drabbas. De som har cancer, befinner sig mitt i ett cancerbesked eller har en oro över att man kan ha drabbats, går många gånger igenom olika faser där man kan uppleva en berg- och dalbana av känslor. Då kan det vara skönt att ha vänner och anhöriga som kan vara närvarande och stöttande, inte minst i mötet med vården. Att hjälpa till att ställa frågor och lyssna till svaren kan underlätta för den drabbade.

Som anhörig och vän till den som har bröstcancer är det viktigt att finnas tillgänglig i den mån personen önskar. Genom att bara vara nära, fråga om man kan göra något och att lyssna, kan man vara ett stort stöd.

Prognos vid bröstcancer

Genom att bröstcancer upptäcks tidigt, ofta genom mammografiprogrammet, och med nya bättre behandlingsmetoder har chanserna att bli botad ökat. Prognosen för bröstcancer har förbättrats och mellan 2006 och 2017 minskade dödligheten med 15 procent för kvinnor äldre än 30 år. För att fortsätta se en positiv trend är det oerhört viktigt att kvinnor regelbundet känner igenom sina bröst och letar efter knölar eller förändringar. Då cancer är en individuell sjukdom kan man inte jämföra sig med andra utan prata med din läkare om du har frågor och funderingar.

Behandling vid bröstcancer

Bröstcancer behandlas oftast med operation. Allt fler kvinnor med vissa typer av bröstcancer erbjuds så kallad neoadjuvant läkemedelsbehandling innan operation. Detta för att försöka krympa tumören så att det kan räcka med ett mindre omfattande ingrepp. Dessutom ger detta svar på bröstcancerns känslighet för medicinerna.

Vanligtvis tas en del av bröstet bort (bröstbevarande kirurgi) men ibland väljer man att ta bort hela bröstet. Man brukar även operera bort en eller ett antal lymfkörtlar i armhålan för analys. De flesta får tilläggsbehandling i form av exempelvis cytostatika, strålbehandling och/eller så kallad antihormonell behandling. Man kan även ge behandling som kan stärka skelettet, bisfosfonater, för att minska risken för att sjukdomen ska komma tillbaka och påverka skelettet. Då krävs att man undersöks av en tandläkare om man tidigare har haft exempelvis tandlossning eller infektion i käkbenet då behandlingen kan orsaka käkskador.

Risken för återfall är störst under de första åren. Därför bör kvinnor som behandlats för bröstcancer regelbundet gå på kontroll hos läkare och göra mammografi.

HER2-positiv bröstcancer innehåller ett protein som ökar på tillväxten av cancerceller. Tack vare målriktade läkemedel som innehåller antikroppar kan proteinet blockeras. Då behandlingen kan påverkar hjärtat hos vissa personer, undersöker man hjärtat flera gånger i veckan under den period som behandlingen pågår. Det går dessutom att behandla och försvinner vanligtvis efter behandlingen.

Att leva med bröstcancer

Att få diagnosen cancer är ofta en chock och ett trauma och det kan ta tid att hitta någon form av förhållningssätt till sjukdomen. Cancer är en individuell sjukdom så alla har sin egen resa och det finns inget rätt eller fel i hur man upplever sin situation.

Forskningen går hela tiden framåt när det kommer till cancersjukdomar som bröstcancer. Genom årliga kampanjer skapar man uppmärksamhet hos allmänheten kring sjukdomen vilket hjälper till att ekonomiskt stötta den forskning som pågår, för att finna nya behandlingsmöjligheter och bot.

Har du drabbats av bröstcancer är det viktigt att inte glömma livet innan cancern – försöka i den mån det går att göra aktiviteter som gör dig glad och där du kanske glömmer bort sjukdomen för en stund. Det är viktigt att inte ignorera, men inte heller låta allting handla om sjukdomen. Att fokusera på de små sakerna i livet, att ta sig tid till eftertanke och omge sig med nära och kära, kan vara viktigt när tillvaron känns tung.

Läs mer artiklar om cancer
Livmodercancer
Livmoderhalscancer
Äggstockscancer
Cancer

Annons:

Källor:

cancerfonden.se

1177

bröstcancerförbundet.se

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: