Ange ditt sökord

Allergi mot mögel är ofta kopplat till andra allergier

Allergi mot mögel är ofta kopplat till andra allergier

Mögelallergi är en ovanlig allergi och de flesta drabbade har oftast andra allergier, som till exempel husdjursallergi eller pollenallergi. Mögel kan förvärra symtomen hos de som har astma.

Annons:

Mögelallergi innebär att man är extra känslig för de gifter som möglet utsöndrar. Gifterna kommer framför allt genom luften vi andas in. Därför orsakar de oftast besvär i luftvägarna för de som är allergiska. Många av symtomen som uppstår när man är allergisk mot mögel finns också vid andra typer av allergier. Av den orsaken kan det vara svårt att koppla symtomen till just möglet.

Allergi mot mögel kan vara extra problematiskt för de som också lider av astma. Många astmatiker har allergibesvär och många som är allergiska har astmasymtom.

Symtom på mögelallergi

Symtomen när man är allergisk kan variera kraftigt i omfattning. Vissa får rinnande näsa och blir lite snuviga medan andra upplever allvarliga symtom som till exempel andningssvårigheter.

Några av de vanligaste symtomen på mögelallergi är:

  • Besvär med luftrören
  • Hosta
  • Huvudvärk
  • Kliande och rinnande ögon
  • Snuva (allergisk rinit, hösnuva)
  • Torr hud
  • Trötthet

Om mögel

Mögel är en svamp som kan sprida sig i hemmet. De gifter som mögel utsöndrar är i form av så kallade sporer och mykotoxiner. Om man har synligt mögel i hemmet innehåller det ofta mykotoxiner.

Det räcker med små mängder för att det ska vara negativt för de boendes hälsa. Många gånger förekommer också andra skadliga saker som fukt och bakterier i mögeldrabbade hem. Därför kan det ibland vara svårt att veta exakt vilka faktorer som orsakar allergisymtomen.

Mögel finns också i flera olika typer, till exempel svartmögel och vitmögel. Svartmögel är ett samlingsbegrepp för flera typer av mögel (bl a Cladosporium, Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum och Fusarium) som visar sig som små, smarta prickar. Svartmögel trivs framför allt i våta utrymmen men kan också förekomma på tapeter och väggar i fuktskadade hushåll. Denna typ av mögel innehåller stora mängder mykotoxiner och är därför skadligt för människor.

Hur behandlas allergi mot mögel?

Det bästa sättet att lindra sin mögelallergi är att undvika kontakt med mögel. Metoderna för att åtgärda ett mögeldrabbat hushåll beror på hur mycket mögel man har fått.

Små mängder mögel kan ibland tvättas bort med vatten och diskmedel. Vid större skador kan man behöva anlita en saneringsfirma. Sporerna från möglet kan dock sätta sig permanent i delar av huset, som därför kan behöva ersättas för att bli av med angreppet för gott.

Om det av någon orsak inte går att lindra allergin genom att undvika mögel bör man behandla mögelallergi som andra allergier. Det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel mot allergi.

Utredning av mögelallergi

Om du misstänker att du lider av allergi mot mögel eller något annat ämne kan du söka vård hos en läkare för att genomgå en allergiutredning. När man sökt vård för misstänkt allergi är det vanligt att göra en allergiutredning. Man brukar genomgå den på en vårdcentral eller en barnläkarmottagning. Den viktigaste delen av en allergiutredning är samtalet med läkaren där du beskriver dina besvär.

Man kan också behöva göra någon eller några allergiundersökningar. Några vanliga typer av allergiundersökningar är blodprov, pricktest, lapptest och födoämnesprovokation.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: