Ange ditt sökord

För männen är typ 2-diabetes vanligast bland yrkesförare. Foto: Shutterstock

För männen är typ 2-diabetes vanligast bland yrkesförare. Foto: Shutterstock

Högst risk att drabbas har yrkesförare, fabriksarbetare och städare. Foto: Shutterstock

Högst risk att drabbas har yrkesförare, fabriksarbetare och städare. Foto: Shutterstock

Typ 2-diabetes går att förebygga genom livsstilsförändringar. Foto: Shutterstock

Typ 2-diabetes går att förebygga genom livsstilsförändringar. Foto: Shutterstock

Yrkesgrupperna med högst risk för diabetes

Typ 2-diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer, hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Nu visar forskning att vissa yrkesgrupper löper högre risk att drabbas av diabetes än andra.

Annons:

Eftersom sjukdomen går att förebygga genom livsstilsförändringar ville forskarna på Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet se om det gick att se hur diabetesförekomsten skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia och presenteras samtidigt vid en europeisk diabeteskonferens i Barcelona i mitten av september.

En vanlig sjukdom

Typ 2-diabetes är en vanlig sjukdom, i Sverige har 7 procent av den vuxna befolkningen diabetes och upp till var femte riskerar att drabbas någon gång i livet. Sjukdomen är allvarlig då den kan leda till komplikationer, hjärtkärlsjukdom och för tidig död.

Typ 2-diabetes går att förebygga genom livsstilsförändringar och behovet av effektiv prevention är stort. Störst hälsovinster görs om man kan hitta de grupper där risken är som störst.

Första registerstudien i sitt slag

Tillsammans med sina kollegor har Sofia Carlsson därför följt 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan åren 2006 och 2015, varav 202 000 drabbades av typ 2-diabetes under perioden. Information om diabetes hämtades från de nationella läkemedels- och vårdregistren.

Forskarna hade även viss information om livsstilsfaktorer, som för männen hämtades från mönstringsregistret och för de kvinnor som fött barn från medicinska födelseregistret. Syftet var att identifiera yrkesgrupper med särskilt hög risk för typ 2-diabetes och faktorer som bidrar till den ökade risken.

– Det här är den första registerstudien i sitt slag, där man har undersökt hur risken för typ 2-diabetes skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper baserat på data från en hel befolkning, säger Sofia Carlsson.

Stora skillnader mellan yrkesgrupper

Resultaten visar att risken att insjukna i diabetes, för både kvinnor och män, skiljer sig mycket kraftigt mellan yrkesgrupper. Högst risk att drabbas har yrkesförare, fabriksarbetare och städare – som har tre gånger högre risk att utveckla typ 2-diabetes än exempelvis sjukgymnaster och lärare. För männen är typ 2-diabetes vanligast bland yrkesförare, hela 9 procent har sjukdomen. För kvinnor är fabriksarbetare mest utsatta med en motsvarande siffra på 6 procent.

– Sannolikt är det inte yrkesvalet i sig som avgör, utan den höga diabetesrisken verkar förklaras av en hög förekomst av riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning redan i unga år, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Andra risker kan påverka

Andra faktorer än yrket i sig som kan påverka risken att utveckla typ 2-diabetes är till exempel att vissa yrkesgrupper generellt har en mindre hälsosam livsstil än andra. I dessa yrken är det särskilt viktigt att arbetsgivare satsar på förebyggande insatser så som friskvård, motion och viktnedgång, menar forskarna.

– Intressant nog ser vi att män som senare kommer att arbeta i yrken med hög diabetesrisk redan vid mönstringen är mer överviktiga och har sämre fysisk förmåga, alltså vid den ålder då de påbörjar sitt arbetsliv. Även bland kvinnorna ser vi att personer i yrkesgrupper med hög diabetesrisk har en högre förekomst av övervikt och rökning vid tidpunkten för första graviditeten än andra kvinnor. Självklart kan även faktorer på arbetet som stillasittande, oregelbundna arbetstider och stress spela en bidragande roll, men tyvärr saknar vi information om den specifika arbetsmiljön som deltagarna vistats i, säger Sofia Carlsson.

Går att förebygga

Nu hoppas forskarna att studien ska leda till en ökad medvetenhet inom de branscher där man har högst risk att utveckla sjukdomen.​

– Det finns en enorm potential här om landets arbetsgivare skulle börja arbeta mer förebyggande med viktminskningsstöd och till exempel träning på arbetstid. Tidigare studier har visat att man kan minska risken att utveckla typ 2-diabetes med hela 60 procent genom livsstilsförändringar. Det är det som måste komma till stånd om man vill förebygga och förhindra att folk utvecklar sjukdomen, säger Sofia Carlsson i ett uttalande till Sveriges television.

Annons:

Källor:

Karolinska institutet, SVT

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: