Ange ditt sökord

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Foto: Shutterstock

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Foto: Shutterstock

Yngre kan drabbas värre än vanligt av årets influensa

Förra årets influensa slog hårt mot de äldre, det här året verkar det som det är ungdomar och personer i medelåldern som främst kan komma att drabbas. Men alla kan få influensan och det gäller att veta om man tillhör en riskgrupp.

Annons:

Anledningen till att Folkhälsomyndigheten spår en förändring i vilken grupp som riskerar att drabbas mest av influensan är att virusvarianterna som orsakar influensan varierar från år till år i mängd och på så vis påverkar såväl hur många som vilka som drabbas.

Influensa B 

När den förra influensasäsongen var över kunde man konstatera att många äldre drabbades. Orsaken var att säsongen dominerats av det virus, H3N2, som slår hårt mot äldre personer.

I år däremot spår Folkhälsomyndigheten att influensa B kommer att slå hårdast. Det innebär att ungdomar och personer i medelåldern riskerar att drabbas i större utsträckning.

Alla kan drabbas av influensa B 

Mia Brytting är chef för Folkhälsomyndighetens enhet för laborativ virus- och vaccinövervakning och kommenterar till Sveriges radio prognosen. För radion förklarar Mia Brytting att influensa B inte alls förändras på samma sätt som H3N2 och att även om många, särskilt äldre, har byggt upp en bra immunitet mot influensa B så kan man ändå bli smittad och svårt sjuk.

Med andra ord kan alla drabbas av influensa B, något Mia Brytting tycker är viktigt att poängtera.

Vaccination bästa skyddet 

Mia Brytting förklarar att vaccination är det bästa skyddet mot influensa om du tillhör en riskgrupp. Även om vaccination aldrig är ett 100 procentigt skydd så kan det hjälpa till att lindra om du insjuknar i influensan.  Den som är fullt frisk och inte tillhör en riskgrupp behöver däremot inte vaccinera sig, enligt Mia Brytting. I många landsting är vaccinet gratis för riskgrupperna och årets vaccinationskampanj inleds den 7 november. Det tar ett par veckor innan vaccinet ger skydd, men i år kommer epidemien troligen att komma lite senare än förra året.

Folkhälsomyndigheten spår att årets influensasäsong kan komma att vara försenad med en förväntad topp först i januari 2018.

Fakta influensavaccination och riskgrupper 

Trots de årliga kampanjerna om vikten av vaccin för äldre och människor med hälsoproblem, har det de senaste åren bara varit knappt hälften av äldre som har vaccinerat sig. 2016 avled ovanligt många över 65 – mellan 3 och 4000 äldre uppskattas ha dött  i sviterna efter säsongsinfluensan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det gäller både vuxna och barn. Alternativt man vill skydda någon annan, om du har äldre föräldrar hemma eller du har småbarn som du inte vill smitta, då kan du vaccinera sig själv för att skydda dem. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är 65 år eller äldre. 
 • Du har en hjärtsjukdom. 
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma. 
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. 
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt. 
 • Du är mycket kraftigt överviktig. 
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen. 
 • Du har flerfunktionshinder. 
 • Du är gravid. 
 • Barn som tillhör någon riskgrupp. Vaccination rekommenderas till barn som är äldre än sex månader och som tillhör någon av riskgrupperna.

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk. Personer som tillhör en riskgrupp riskerar att bli sjukare än andra. De har också större risk för att få följdsjukdomar som lunginflammation. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet. När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddseffekten varar dock högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset. Världshälsoorganisationen, WHO, bestämmer i februari varje år hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. 

Annons:

Källor:

Sveriges radio, Folkhälsomyndigheten, 1177

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: