Ange ditt sökord

Fysioterapi, sjukgymnastik, går även att genomföra på distans i hemmet eller utomhus. Foto: Shutterstock

Fysioterapi, sjukgymnastik, går även att genomföra på distans i hemmet eller utomhus. Foto: Shutterstock

Vid artros kan sjukgymnastik hjälpa mer än kortison

För patienter som drabbats av knäartros gav fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, bättre resultat än en kortisonspruta.

Annons:

För patienter som drabbats av knäartros gav fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, bättre resultat än en kortisonspruta.

Det visar en studie som presenterats i tidskriften New England Journal of Medicine.

Inflammation i knäleden

Knäartros, som även kallas osteoartrit, är en inflammation i knäleden som förknippas med trauma eller slitage av leden.  I studien ingick totalt 156 patienter med en medelålder på 56 år där samtliga hade knäartros som bekräftats på röntgen. Om patienterna hade artros i båda knäna behandlades båda knäna men endast det knä som vid studiestarten hade sämst status ingick i studien.

Hälften av deltagarna lottades till att behandlas med fysioterapi och hälften fick en kortisoninjektion i knät, en vanlig behandlingsmetod vid knäartros. Den förstnämnda gruppen fick inledningsvis behandling under fyra till sex veckor med möjlighet till ytterligare några behandlingar efter fyra och nio månader av perioden. De som fick kortisoninjektion fick i sin tur en spruta vid studiestart och därefter ytterligare två sprutor efter fyra respektive nio månader. En förutsättning var att deltagarna inte hade behandlats med någon av dessa metoder under det senaste året.

Förbättrat resultat för de som genomfört fysioterapi

För att mäta smärta, funktion och stelhet använder man sig av ett frågeformulär, Womacskalan, med en skala från 0 till 240 poäng där man vill ha så låga poäng som möjligt. I inledningen av studien hade båda grupperna ungefär samma nivå på skalan.

Vid uppföljning ett år senare visade det sig att fysioterapigruppens poäng hade gått från 107,1 till 37 poäng. Motsvarande minskning i gruppen som fått kortisoninjektion var från 108,8 till 55,8 poäng.

Ger stöd för att inte använda kortison istället för fysioterapi

Resultaten från studien visar att var tionde patient i fysioterapigruppen och var fjärde patient i kortisongruppen inte upplevde någon kliniskt förbättring av symtom, några upplevde till och med en försämrad symtombild. Av deltagarna i fysioterapigruppen fick även 9 procent en kortisoninjektion samtidigt som en del i gruppen som fick kortisoninjektioner även fick fysioterapeutisk behandling. Fyra genomgick även kirurgi.

Trots att studien är liten och har begränsningar menar forskarna bakom studien att den ändå ger stöd för att inte använda injektioner som första behandling och att inte använda kortison istället för fysioterapi. I Sverige är rekommendationen just att man behandlar med fysioterapi framför kortisoninjektioner och att man ger injektioner med kortison först när symtomen inte kan lindras på annat sätt.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: