Ange ditt sökord

Risken att drabbas av diabetes kan variera beroende på var du bor. Personer i socioekonomiskt svaga områden löper större risk än andra enligt en ny studie. Foto: Shutterstock

Risken att drabbas av diabetes kan variera beroende på var du bor. Personer i socioekonomiskt svaga områden löper större risk än andra enligt en ny studie. Foto: Shutterstock

Var du bor påverkar risken att drabbas av diabetes

Risken att drabbas av diabetes skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. Att bo ett så kallat socioekonomiskt svagt område kan innebära tre gånger så stor risk att drabbas av diabetes jämfört med att bo i ett socioekonomiskt starkt område.

Annons:

Det visar en svensk studie som ingår i ett forskningsprojekt om hjärt- lungsjukdomar.

Löper större risk att drabbas av diabetes

Pilotstudie från Göteborg visar att boende i socioekonomiskt svaga områden löper tre gånger så stor risk att drabbas av diabetes jämfört med de som bor i socioekonomiskt starka områden. Resultatet baseras på en pilotstudie där 1 100 deltagare i Göteborg ingick. Studien visar att det är tre gånger så vanligt med diabetes i områden som är socioekonomiskt svaga än vad det är i områden som har det mycket bra ställt.

I Stockholms län skulle det till exempel betyda att risken för diabetes är som störst i Botkyrka, den kommunen med lägst medelinkomst, medan invånarna i Danderyd har högst medelinkomst och därmed minst risk för att drabbas av diabetes.

Koppling mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Omkring 400 000 svenskar lider av diabetes och mellan 85 och 90 procent av dessa personer har typ 2-diabetes. Diabetes är dessutom en sjukdom som blir allt vanligare. Genom tidigare forskning vet man att det finns en tydlig koppling mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Men inte nog med det, man har också sett att två av tre som får hjärtinfarkt redan har utvecklad eller ett förstadium till diabetes.

Därför är det mycket allvarligt att det finns indikationer på att sociala och ekonomiska förhållanden spelar stor roll för risken att få typ 2-diabetes, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterarare Kristina Sparreljung.

Forskningsprojekt om hjärt lungsjukdomar

Studien ingår i forskningsprojektet SCAPIS om hjärt- och lungsjukdomar, som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med universitetssjukhusen i Sverige. Forskningen som Hjärt-Lungfonden driver har som mål att inom tio år förhindra hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes. Det vill de göra genom att öka förståelsen för sambandet mellan sjukdomarna.

För att kunna bryta sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom – och därmed förhindra tusentals hjärtinfarkter varje år – behövs det mer forskning. Kristina Sparreljung säger att den stora befolkningsstudien SCAPIS kan leda till avgörande genombrott och möjliggöra att fler kan leva och vara friska längre genom skräddarsydda behandlingar.

Viktigt med sockerkontroll

Diabetes innebär bland annat att kroppen inte är känslig för insulin eller har för lite insulin, vilket gör att kroppen inte kan använda energin från socker på rätt sätt. Det gör att sockerhalten i blodet är för hög.

Från tidigare forskning vet vi att god sockerkontroll är den viktigaste faktorn för att minska framtida skador i kärlen. Under de senaste 30 åren har det också tagits fram behandlingar som har lett till att fler diabetesdrabbade har överlevt och fått en bättre livskvalitet.

Annons:

Källor:

Hjärt- lungfonden

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: