Ange ditt sökord

 Rättvända streckkoder på varorna ger bättre arbetsmiljö för den som sitter i kassan.  Foto: Shutterstock

Rättvända streckkoder på varorna ger bättre arbetsmiljö för den som sitter i kassan. Foto: Shutterstock

Vänd streckkoden rätt – det har stor betydelse för kassören

Att vända streckkoden rätt kan verkligen ha stor betydelse för personen som sitter i kassan.

Annons:

Det visar en rapport från Arbets- och miljömedicin Syd i region Skåne.

Undersöka den fysiska belastningen i kassamiljön

Ungefär 14 000 personer i Sverige beräknas vara sysselsatta med kassaarbete. För att minska kassörens arbetsbelastning uppmanas kunder att lägga varorna på bandet en och en samt vända streckkoden, den så kallade EAN-koden, mot scannern.

Syftet med den aktuella undersökningen är att med hjälp av tekniska mätningar undersöka den fysiska arbetsbelastningen, arbetsställningar, rörelse och muskelaktivitet, hos kassören. Man mätte detta i två situationer, dels när alla varor låg rätt för scanning och dels när varorna låg slumpmässigt och oordnat på bandet.

Utrustades med elektroder

Inför studien lastade man två kundvagnar fulla med matvaror och totalt sex personer fick agera kunder. Varannan kund fick lägga varorna med streckkoden åt rätt håll på bandet och varannan kund la varorna helt utan att tänka på hur strecckoden hamnade.

För att kunna mäta fick kassören elektroder på skuldror och underarmar som registrerade hur mycket musklerna arbetade och huruvida de fick någon vila mellan rörelserna i kassaarbetet.

Stor skillnad i belastning

Studien visar att det var stor skillnad i belastning på den anställdes muskler beroende på om streckkoden var rättvänd eller om kassören själv behövde lägga varan rätt. Såväl handled som överarm rörde sig i mycket högre hastighet när streckkoden inte var rättvänd.

Bara när streckkoden var rättvänd blev det tid för vila i skuldrorna jämfört med när kassören behövde vända varorna rätt på egen hand, då fick inte musklerna någon vila alls.

Tar längre tid – men går att åtgärda

Att vända varorna tog längre tid och visade sig besvärligare för kunderna men forskarna bakom studien tror ändå att det är något som man kan lösa. Några förslag är att det ska finnas tydlig information vid kassan om hur streckkoderna ska placeras och om kunderna får rutin på detta går det att korta ner tiden. Studien visar att det även var stor skillnad mellan hur snabbt kunderna kunde lokalisera streckkoden och placera varan korrekt på bandet, det skiljde ungefär två och en halv minut mellan den snabbaste och långsammaste kunden.

En annan idé är att ha längre kassaband vilket ger kunderna mer plats att lägga upp varorna och kan utnyttja tiden när kassören tar betalt av kunden före.

Skillnader mellan rättvänd och felvänd streckkod

Mätningen genomfördes på en person med stor erfarenhet inom dagligvaruhandeln och kassahantering. Forskarna konstaterar dels att resultatet skulle kunnat bli annorlunda om det hade varit en mindre erfaren kassör samt att man mot bakgrund mot att man bara har mätt detta på en person inte kan dra några generella slutsatser av kassaarbetet i dagligvaruhandeln.

Forskarna kan däremot fastställa att det finns tydliga skillnader för kassören att vända varans streckkod rätt eller fel.

Annons:

Källor:

Arbets- och miljömedicin Syd

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: