Utvilad läkare ger fler bokade operationer

Utvilad läkare ger fler bokade operationer

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-10-01
Författare: Anders Åker

Tidigare studier har visat att när vi blir trötta fattar vi beslut mer rutinmässigt och skjuter gärna upp riskfyllda och osäkra val vilket även gäller för läkare.

Det visar forskare vid Linköpings universitet som undersökt hur beslutströtthet påverkar beslutsfattande inom vården.

Undersökte 133 arbetspass

Studien genomfördes på en svensk ortopedisk klinik där åtta kirurger arbetar. Kirurgerna arbetar antingen förmiddagspass fram till lunch, eftermiddagspass eller dubbla pass, det vill säga både före och efter lunch. Forskarna undersökte sjukhusdata för 133 arbetsskift, som innefattade 848 patientbesök för knä- höft- och fotproblem. Vid patientbesöken beslutar kirurgen om patienten behöver opereras.Om så är fallet måste kirurgen vid patientbesöket anmäla det i en separat journal och ibland utföra en preoperativ undersökning, som EKG och blodprover.

Resultaten visar att patienter som träffade kirurgen i slutet av dennes arbetspass bokades in för färre operationer.

Fler operationer bokas in i början av ett arbetspass

När forskarna tittade på läkarnas arbetsskift visade det sig att fyra av tio patienter (40,2 procent) som träffade en läkare i början av passet bokades in för operation. Däremot bokades bara två av tio patienter (21,7 procent) i slutet av passet in för operation. Resultatet av beslutsfattande inom medicin följer alltså den forskning man tidigare sett om beslutströtthet. I slutet av arbetsdagen blir kirurgen mer benägen att gå på rutin och att undvika stora beslut.

– Vår studie visar att också medicinskt beslutsfattande påverkas vid upprepade beslut. Om det är så att viktiga medicinska prioriteringsbeslut påverkas av när på dagen man träffar en läkare, bör detta kanske tänkas över. Vi vill ju ha ett så effektivt och rättvist nyttjande av samhällets resurser som möjligt, säger Gustav Tinghög, biträdande professor vid Linköpings universitet.

Linköpingsforskarnas resultat från den mindre studien indikerar att när ortopedläkare är utvilade så fattar de fler beslut om operation. Men Gustav Tinghög menar att mer forskning behövs på området, exempelvis om hur beslutsfattande ser ut för andra läkare än ortopeder.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress