Ange ditt sökord

Att gå med klåda, särskilt under en länge tid, är både besvärande och irriterande. Foto: Shutterstock

Att gå med klåda, särskilt under en länge tid, är både besvärande och irriterande. Foto: Shutterstock

Undvik överdrivet tvättande, skrubbande och exfolierande. Det rubbar hudens skydd mot omgivningens belastning. Foto: Shutterstock

Undvik överdrivet tvättande, skrubbande och exfolierande. Det rubbar hudens skydd mot omgivningens belastning. Foto: Shutterstock

Mjukgörare kan användas om det fungerar och förbättrar. Foto: Shutterstock

Mjukgörare kan användas om det fungerar och förbättrar. Foto: Shutterstock

Torr hud och klåda – långvarig klåda hos äldre ett bekymmer

Din hud förändras genom hela livet och det är lika viktigt att som ung som gammal ta hand om din hud för att undvika att huden, kroppens yttersta skyddsbarriär, irriteras och skadas. Irriterad hud kan bland annat ge upphov till långvarig klåda, något som är vanligt hos dig som är äldre.

Annons:

Att huden åldras är en naturlig process och det märks bland annat på att det lättare kan uppstå så kallade åldersfläckar, fläckvisa bruna fläckar på huden eller att du upplever att din hud blir torrare och mindre elastisk än tidigare.

Därför åldras din hud

När det kommer till orsaker att huden åldras talar man dels om hudens inre åldrande. Hudens inre åldrande beror främst på genetiska och hormonella faktorer som, även om de sker långsamt, är ofrånkomliga och en del av livet. Klimakteriet hos kvinnor leder bland annat till att celldelningen i huden saktar ner på grund av att östrogenhalterna som påverkar cirkulationen i kroppen minskar. Sämre cirkulation gör att färre hudceller bildas och att de celler som bildas blir mindre än tidigare. Hudens mellersta skick (dermis), blir då mycket tunnare. 

Den största orsaken till att huden åldras är dock yttre faktorer som påverkar hudens åldrande. Det kan vara faktorer som solning och rökning till exempel. Rökning minskar kollagenproduktionen i din kropp vilket gör din hud grå, matt och livlös. Den allra vanligaste yttre faktorn som bidrar till att din hud åldras är UV-strålning. 

Åldersfläckar på huden

Ett vanligt tecken på att huden ”blivit äldre” är att det uppstår åldersfläckar. Dessa är bruna fläckar som uppstår fläckvis på huden. 

Ålderfläckarna uppstår då pigmentcellerna med åldern helt enkelt producerar sitt skyddande pigment i en ojämn takt.

Torr hud på äldre da’r

En annan, naturlig, effekt av att du blir äldre är att din kropp minskar produktionen av smörjande talg. Även produktionen av hyaluoronsyra minskar och detta kombinerat gör att huden inte bara blir stram utan även torr. 

Torr hud är en vanlig orsak till klåda, klåda som kan bli både irriterande och besvärande, särskilt om klådan är ihållande och långvarig. Detta drabbar många äldre personer. 

Klåda senilis – långvarig, ihållande klåda hos äldre

Klåda är vanligare hos äldre och många kopplar det till torr hud, det säger Per-Håkan Olausson, hudläkare och verksamhetschef på SkinDoc

Det finns termer såsom “pruritus senilis” (“åldersklåda”), “senil pruritus” (“senil klåda”) med mera men det finns inga bra siffror på hur vanligt klådbesvär hos äldre är, säger Per-Håkan Oluasson.

Ålder i sig är inte en orsak till klåda som ska accepteras rakt av menar Per-Håkan Olausson. 

Det är fel att säga att långvarig klåda är orsakad av torr gammal hud. Långvarig klåda är relativt likt långvarig smärta, det vill säga ett resultat av många olika möjliga underliggande tillstånd och sjukdomar. Bara hos en del av dessa klådtillstånd är torr hud orsaken. Bara för att det kliar i huden så är det ofta inte hudens fel att det kliar. Det finns också hudsjukdomar som orsakar klåda, men de är ofta välkända sedan länge, syns oftast tydligt och är ofta behandlingsbara såsom hudsjukdomar med läkemedel riktade mot hudsjukdomen, berättar Per-Håkan Olausson.

Den här typen av klåda diagnostiseras vanligtvis genom att man utesluter andra hudåkommor och eftersom det uppstår hos personer som är äldre har vården en uppfattning om vilken patientgrupp som ligger i riskzonen. Det är vanligast att du drabbas när du är över 60 år. 

Om man som äldre drabbas av klåda en längre period är det viktigaste att ha en noggrann läkare för att hitta orsaken. Om det verkligen är hudsjukdom som orsak så syns det oftast i fullständig hudundersökning, men många klådtillstånd har inte alls med huden eller hudens torrhet att göra. Klåda kan uppstå på grund av sjukdom eller bristande funktion hos organ hos gamla. Läkaren måste därför som första steg ta en noggrann berättelse, undersökning och provtagning för att söka orsak till klådan. Där är en fullständig helkropps hudundersökning såklart viktig men nästan viktigare är att söka orsaker till klådan. Bland de vanligaste orsakerna finns underliggande underfunktion eller sjukdom i lever, galla, njurar eller hormoner (sköldkörtel, könshormoner). Infektioner kan ofta ge klåda, synliga hudinfestationer såsom exempelvis skabb och loppor kliar men allmän kronisk infektion i exempelvis urinvägar eller lever skapar också klåda. Cancersjukdomar ger inte sällan allmän klåda. Kroniska smärttillstånd och psykiska sjukdomar är kopplat till klåda. Läkemedel och naturläkemedel/kosttillskott är också relativt vanlig orsak till klåda, särskilt smärtstillande mediciner, förklarar Per-Håkan Olausson.

Underben är en annan vanlig och sällan uppmärksammad orsak till klåda hos äldre, långvarig klåda på underben ger inte sällan spridning av klåda och eksem till övriga huden. Underben hos äldre är sällan helt hudfriska på grund av att huden tar stryk med ålder vid upprepad kvällssvullnad, åderbråck och nedsatt cirkulation.

Att behandla långvarig, ihållande klåda hos äldre

Att gå med klåda, särskilt under en länge tid, är både besvärande och irriterande. Den ständiga klådan kan även ge upphov till trötthet då det kan vara svårt att sova när hela kroppen kliar. Eftersom det är besvärande är det också viktigt att behandla klådan. 

Om klådan är relativt lindrig, läkare har gjort rimlig insats för att utesluta underliggande sjukdom eller läkemedel och uppenbart torr hud finns, så kan mjukgörare ses som en behandling. Hudens åldrande, inklusive förlust av vattenbindande förmåga, är till stor del beroende på solen och solskadade hudområde är i högre grad klåddrabbade. Solskydd med kläder och söka skugga när solexponering överskridit 15 minuter per dag sommartid är därför stark rekommendation oavsett ålder, säger Per-Håkan Olausson.

Andra grundläggande åtgärder är att se över användandet av tvål, varmvatten och att titta närmare på den närmiljö du vistas i för att se om det är väldigt torr luft till exempel. 

En del får klåda av kontaktirritation, exempelvis uttorkande tvålar och alltför frekventa bad- och tvättvanor. Att se över antal tillfällen med vattenkontakt och kompensera med mjukgörare efter vattenkontakt och tvätt kan göra skillnad. En del kan ha eller få kontaktallergi mot produkter som används. Det är där säkrare att använda beprövade mer beprövade industriella/medicinska mjukgörare än ekologiska/”naturliga” produkter som baseras på växtoljor och som därmed har högre allergirisker, berättar Per-Håkan Olausson.

Ibland kombinerar man de mjukgörande krämerna med kortikosteroider som kan mildra klådan. Det kan även hända att man väljer att sätta in antihistaminer. Oavsett är det viktigt att bryta den så kallade klådcirkeln där hudproblemen gör att du kliar vilket i sin tur förvärrar hudproblemen och leder till att klådan förvärras. 

Huden och UV-strålning

Huden påverkas även av hur mycket du är i solen men då ska man vara medveten om att det finns tre grupper av UV-strålning från solen. 

UVC-strålning som är den farligaste men som tack vare att den absorberas av atmosfären inte når jordytan. UVB-strålning som är mindre farligt och tränger ner i hudens översta lager, överhuden (epidermis). UVB-strålning gör att huden blir tjock, matt, grå och läderaktig då strålningen stimulerar celldelningen i epidermis.  

Majoriteten av strålningen från solen kommer dock i form av den så kallade UVA-strålningen. Mängden av UVA-strålning som vi utsätts för är densamma oavsett om det är soligt ute, solens position eller vilken tid på året det är. När huden utsätts för UVA-strålning kan det leda till att huden bland annat blir rynkig och anledningen till det är att UVA-strålarna bryter ner kollagenet och elastinet i dermis. UVA-strålarna gör även huden mer genomskinlig genom att bryta ner bindvävens struktur i dermis. Som ett resultat kan bland annat blodkärlen i huden bli mycket tydligare. UVA-strålning är den strålningstyp som återfinns i solarier så frekvent solande i solarium kan påskynda hudens åldrande. 

Viktigt att ta hand om din hud

Hudens naturliga åldrande är svårt att göra någonting åt eftersom det är en naturlig process. Men eftersom det inre åldrandet och det yttre går in i varandra är en bra grundläggande tumregel att ta hand om sig själv, tänka på vad man äter och undvika yttre faktorer som överdrivet solande eller rökning då det påskyndar hudens åldrande. 

Att förebygga “åldersklåda” är svårt. Ålder i sig ger ju ökad risk för sjukdomar och behov av läkemedel som kan ge klåda. Ett allmänt gott hälsotillstånd och lyckan att få vara fri från underliggande sjukdomar och läkemedel minskar risken för klåda som äldre. Undvikande av solskada förebygger. Mjukgörare kan användas om det verkligen fungerar och förbättrar, men ska inte alltid ses såsom behandling i sig. De flesta äldre har stor förebyggande klådnytta av att disciplinerat, varje dag, alltid använda hårt sittande stödstrumpor, även om klådan inte bara sitter på underbenen säger Per-Håkan Olausson.

Det finns ingen mirakelkräm som kan stoppa hudens åldrande men att regelbundet ta hand om sin hud genom att återfukta och tänka på vad du äter kan sakta ner hudens åldrande. Kroppen, och huden, behöver fukt för att behålla elasticiteten bland annat. Eftersom solens UV-strålar är konstant är det många som använder solskyddsfaktor året om, som en hudkräm, för att på det sättet hålla huden yngre längre. 

Huden är en naturlig del av vår kropp och vårt genetiska arv vilket betyder att ingen människas hud är den andra lik. Vi har alla olika förutsättningar och därför också olika utgångspunkter när det handlar om vad som är bra för huden. De yttre faktorer som vi verkligen kan påverka är värda att ta i beaktning samtidigt som man till viss del får acceptera att huden åldras med åren. 

Tips på hur du håller huden ung och fräsch!

 • Undvik sol. All sol åldrar huden och solen står för så stor del av åldrandet att allt annat nästan kan ses såsom försumbart. 
 • Kom ihåg att det finns ingen “hälsosam” solbränna. Hudens bruna färg skapas av DNA-skada i huden, som ger hudåldrande, varje gång du blir brun så kommer din hud alltså att åldras.
 • Använd solskyddsmedel och se till att det även skyddar mot UVA-strålning. (SPF 30+ med UVA-stämpel)
 • Undvik att röka, det skapar många problem i huden, framförallt estetiskt. 
 • Miljöpartiklar såsom sot- och luftföroreningar kan skada vid långtidsexponering, om du kan bo på ställe med bra luft så är det en fördel (om det inte är soligt).
 • Undvik överdrivet tvättande, skrubbande och exfolierande. Det rubbar hudens skydd mot omgivningens belastning.
 • Använd minsta möjliga mängd produkter på huden och då gärna väl beprövade produkter med mer medicinsk profil. 
 • Använd mjukgörare endast om du tycker att du har nytta av det och det inte skapar problem.
 • Håll dig frisk. En allmänt god hälsa påverkar huden positivt.
 • Undvik mer experimentella vitamin- och antioxidantinnehållande produkter, exfolierande produkter och produkter baserade på olika växtoljor(ekologiska) eftersom denna typ av produkter dels ger risk för problem och dels inte kan ge någon påvisbar effekt.

Fakta om huden

 • Huden är kroppens största organ.
 • Huden på en vuxen person har en yta på nästan två kvadratmeter. 
 • Huden hjälper bland annat till att hålla kroppstemperaturen på rätt nivå.
 • Huden lagrar vätska och fett.
 • Huden skyddar kroppen mot skadlig ultraviolett strålning från solen.
 • Huden bildar D-vitamin med solens hjälp.
 • Hudens beståndsdelar är överhuden, läderhuden och underhuden.

— 

Annons:

Källor:

Källa: Per-Håkan Olausson Leg läkare, Dermatolog, MBA, Verksamhetschef www.skindoc.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: