Ange ditt sökord

Testet som forskarna har tagit fram ger en tillförlitlighet på 96 procent vad gäller upptäckt av bukspottkörtelcancer.  Foto: Shutterstock

Testet som forskarna har tagit fram ger en tillförlitlighet på 96 procent vad gäller upptäckt av bukspottkörtelcancer. Foto: Shutterstock

Tidig upptäckt av pankreascancer möjligt med nytt test

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett test som gör att man kan upptäcka bukspottkörtelcancer i ett skede då den ännu går att operera bort. Detta möjliggör större chans till överlevnad.

Annons:

Symtomen vid bukspottkörtelcancer, även kallat pankreascancer, brukar vara mycket diffusa vilket gör att den vanligen upptäcks sent i sjukdomsförloppet. 

En droppe blod analyseras 

Testet är blodbaserat och kräver endast en droppe blod från patienten som sedan analyseras. Testet har utvecklats på en så kallad antikroppsmikromatris där hundratals antikroppsfragment används för analys. Dessa antikroppsfragment är specifika för bland annat olika immunreglerade och cancerassocierade proteiner. 

Vid testet så fångar man upp de proteiner som finns i blodet och en signal avges. Ju större mängd proteiner eller koncentration av dem resulterar i en högre signal. På så sätt har en unik proteinsignatur för tidig detektion av pankreascancer identifierats.

96 procents säkerhet

Immunförsvaret är det första systemet som reagerar på hot från komplexa sjukdomar som exempelvis cancer. Därför designade man mikromatrisen utifrån det för att kunna få information om tumörutveckling långt innan de kan ses genom skiktröntgen eller upptäckas genom cirkulerande tumör-DNA.

Testet som forskarna har tagit fram ger en tillförlitlighet på 96 procent vad gäller upptäckt av bukspottkörtelcancer. Cancern kan upptäckas vid de två första stadierna, vilket ökar möjligheterna till överlevnad eftersom den då är kirurgiskt behandlingsbar. Upptäcker man sjukdomen i ett långt framskridet stadie, vilket är vanligast, är behandlingsalternativen få och prognosen betydligt sämre. 

Förväntas bli näst dödligast cancerformen 2030

Bukspottkörtelcancer förväntas i nuläget vara den näst dödligast cancerformen år 2030, något som det nya testet kan förhindra. En tanke är att man i framtiden skulle kunna använda metoden för att undersöka människor som på grund av ärftlighet, nyligen upptäckt diabetes eller kronisk bukspottkörtelinflammation löper en högre risk att drabbas av bukspottkörtelcancer.

Den aktuella studien bygger på prover som tidigare samlats in från patienter i Danmark och USA vid olika stadier av sjukdomen. Redan nu är vidare studier påbörjade. 

Annons:

Källor:

Lunds universitet 

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: