Ange ditt sökord

Med ökad livslängd ökar behovet av behandling för symtomgivande prostataförstoring. Foto: Shutterstock

Med ökad livslängd ökar behovet av behandling för symtomgivande prostataförstoring. Foto: Shutterstock

Ta reda på om du lider av prostatabesvär – läs mer om hur du enkelt kan få hjälp

Åldersförstorad prostata utvecklas hos de flesta män vid stigande ålder. Ca 30 % av männen utvecklar besvär så att de kommer att behöva en aktiv behandling.

Annons:

Om du drabbats av godartad prostataförstoring är du inte ensam – varannan man över 50 år drabbas och omkring hälften av dessa får besvär av prostataförstoringen. Även om prostataförstoring har snarlika symptom med prostatacancer har de inget med varandra att göra – däremot upplever många som drabbats att det påverkar livet negativt.

Läs mer om prostatacancer samt hur PSA-prov ska tolkas

Vad skapar prostatabesvär?

Vid ökande tillväxt klämmer prostatakörteln runt urinröret så att passagen förträngs. Urinblåsans muskelkraft kan i början kompensera förträngningen genom att arbeta med högre tryck. När urinblåsan inte längre orkar kommer ökande symtom: tömningssymtom som innebär startsvårigheter, klen stråle, portionsvis tömning, och ofullständig tömning, lagringsbesvär med urinträngningar och frekventa tömningar både dag och natt.

Fem snabba
Svara på påståendena och ta reda på om du kan ha prostatabesvär. 

    1. Jag har svårt att komma igång med att tömma blåsan 
    2. Jag behöver tömma blåsan ofta och med mindre än två timmars mellanrum 
    3. Jag har en mycket svag urinstråle 
    4. Jag måste gå upp många gånger varje natt för att tömma blåsan
    5. Jag upplever det som svårt att hålla tätt även efter toalettbesök

Besvären kan orsakas av flera olika tillstånd: urinrörsförträngning, kronisk prostatit, prostatacancer, blåshalsträngsel, funktionsrubbningar i urinblåsan, blåssten, blåscancer, bråckbildning på urinblåsan, vissa nervskador samt läkemedelsbiverkningar. Åldersförstorad prostata är den vanligaste orsaken men det krävs alltid en utredning som bekräftar den bakomliggande orsaken till besvären. Om du har besvär med blåsan kan du ta reda på hur svåra besvären är genom ett så kallat IPSS-Scoreett test med sju frågor.

För att få ta del av en aktiv behandling krävs att man samtidigt har: 1) bekräftad prostataförstoring 2) uttalad symtombild enligt frågeformulär 3) påvisad trängsel i avflödet vid tryck.Med ökad livslängd ökar behovet av behandling för symtomgivande prostataförstoring. Kraven på tillgänglighet och kostnadskontroll ökar i en alltmer ansträngd sjukvårdsekonomi.

Behandlingsmetoder

Medicinsk behandling

Kirurgiskt ingrepp / operation

Värmebehandling

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling av prostataförstoring har är mer och mer vanligt. Alfablockerare har en omedelbart insättande symtomlindrande effekt men ingen effekt på prostataförstoringens fortsatta tillväxt. Biverkningar är relativt vanliga i form av yrsel, trötthet, huvudvärk, blodtrycksfall samt sällsynta fall med erektionsproblem.. 5-alfareductashämmare har en långsamt insättande symtomlindrande effekt på större körtlar. De ger få biverkningar och bryter också prostatakörtelns fortsatta tillväxt. Läkemedelsbehandling har dock enbart en symtomlindrande effekt. Läkemedelsbehandling lämpar sig enbart vid lätta till måttliga besvär.

Kirurgiskt ingrepp/operation

Den klassiska behandlingen, sedan 70-talet, Transuretral Resektion av Prostata (TURP) – kallad ”hyvling” är en operation som innebär att de inre delarna av prostata ”hyvlas bort” med en ”elektrisk kniv” via urinröret. Stora prostatakörtlar är olämpliga för ”hyvling” och de har vanligtvis opererats med öppen operation. Båda metoderna kräver sjukhusvård och är förenade med vissa komplikationsrisker. Vid måttlig prostataförstoring och samtidig avflödesträngsel görs ofta en Transuretral Incision av Prostata (TUIP) (operativ öppning av blåshalsen).

Värmebehandling

Minimalinvasiv (behandlingsalternativ som oftast görs i lokalbedövning) behandling med med mikrovågor (TUMT) har funnits i Sverige i drygt 10 år. Tekniken gör det möjligt att följa temperaturutvecklingen i prostata vilket ger läkaren en möjlighet att ta bort så mycket prostatavävnad som behövs i det enskilda fallet. Systemet använder 2 avgörande faktorer – temperaturen och tiden för att kontrollera behandlingsresultatet. Behandlingen tar mycket kort tid (cirka 15 minuter) och genomförs med lokalbedövning. Du kommer att behöva urinkateter under några veckor efter ingreppet och vissa besvär med sveda kan uppstå, något som i regel snabbt går över. Eventuella biverkningar är få och milda.

Behandlingsvalet för dig med åldersförstorad prostata

Enligt sjukvårdslagen skall patienten fatta ett välgrundat behandlingsbeslut, efter noggrann information, i samråd med sin läkare. Det förutsätter att läkaren själv har tillräcklig kunskap om de olika behandlingsvägarnas funktion, risker och slutresultat. Vanligen rekommenderar urologer ”vänta och se” eller medicinsk behandling till patienter med lätta besvär. Vid måttliga besvär rekommenderas medicinsk behandling, TUMT eller operationsbehandling. Vid svåra besvär rekommenderas TUMT eller operationsbehandling.

En tidigt insatt aktiv behandling bör övervägas på patienter med måttliga eller svåra besvär. Detta leder till ökad livskvalitet och snabbare symtomfrihet, mindre komplikationer till BPH sjukdomen och stora besparingar för samhället.

Sonny Schelin Med. Dr, Överläkare Urologenheten, Kirurgkliniken Länssjukhuset i Kalmar, Specialistläkargruppen i Kalmar

Annons:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!