Svensk sjukvård bland världens bästa

Svensk sjukvård bland världens bästa

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-11-14
Författare: Pontus Ström

Den svenska sjukvården kritiseras ofta, men faktum är att Sverige har bland världens bästa sjukvård.

Även om det finns saker att förbättra så fungerar sjukvården mycket väl, enligt en ny OECD-rapport. 

Sverige har lättillgänglig vård

OECD är organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling där 35 länder ingår. Deras nya rapport fokuserar på medlemsländernas hälso- och sjukvård där det tas hänsyn till bland annat livslängd och levnadsvanor. 

Det rapporten kan konstatera är att Sverige är duktiga på att behandla sjukdomar och åkommor som annars hade lett till död. Förklaringen till det är att Sverige arbetar effektivt för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadie, samtidigt som vården är lättillgänglig. 

Sjukvården är billig

När det gäller läkemedelsanvändning slår rapporten fast att Sverige har 1,5 gånger så hög användning av antidepressiva läkemedel jämfört med snittet. Det konsumeras också mycket läkemedel mot högt blodtryck i Sverige samtidigt som vi ligger bättre till på andra områden, till exempel diabetesmedicinering.

De läkemedel som skrivs ut betalas av staten i stor utsträckning, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, som också är ordförande i OECD:s hälsokommitté, i ett pressmeddelande. 

– Vi ser fortsatt positiva trender inom många områden. Det är väldigt roligt att se att barns hälsa förbättras – färre barn har låg födelsevikt och fetma. Vi ser också att förskrivningen av antibiotika är låg, att primärvården har kapacitet att behandla patienter så att slutenvård kan undvikas och att vi har en låg andel patienter som själva behöver betala höga kostnader för hälso- och sjukvård. 

Hög opiodrelaterad dödlighet

Det som Sverige måste bli bättre på är till exempel den opiodrelaterade dödligheten, som kraftigt har gått upp senaste åren.

Detta är något som Socialstyrelsen är välbekanta med och sedan tidigare arbetar aktivt med, enligt pressmeddelandet. 

 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress