Stroke - ett allvarligt tillstånd

Stroke - ett allvarligt tillstånd

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Engelskans stroke är ett samlingsnamn på skador som uppkommer efter blödning eller propp i hjärnan.

Benämningen är numera vedertagen även i Sverige.Vilka symtom skadan ger beror på var i hjärnan blödningen eller proppen sitter.

Allvarligt tillstånd

Tillståndet är allvarligt och den som drabbas måste snabbt komma till sjukhus. Varningstecken:

  • Plötsligt insättande förlamningar, domningar, talsvårigheter
  • Plötsligt insättande kraftigt huvudvärk 
  • Illamående och kräkning
  • Medvetslöshet 

Se filmen och lär dig tecknen på stroke

Förändring i livet

Att drabbas av stroke innebär ofta en stor förändring i livet, hjärnan behöver många månader att återhämta sig. Vissa funktioner kan ha skadats permanent och man måste ofta lära sig utföra saker på ett nytt sätt.

I rehabiliteringsarbetet finns mycket stöd och hjälp att hämta av specialutbildade sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter, läkare och psykologer med erfarenhet av hjärnskador.

 

Veckans fråga

Har du använt en hjärtstartare?

Nyhetsbrev

E-postadress