Ange ditt sökord

Känn Pulsen syftar till att lära alla över 65 år att känna sin puls och därmed upptäcka en rytmrubbning och minska risken för stroke.  Foto: Shutterstock

Känn Pulsen syftar till att lära alla över 65 år att känna sin puls och därmed upptäcka en rytmrubbning och minska risken för stroke. Foto: Shutterstock

Stor satsning på att upptäcka dolda sjukdomar

Var tionde svensk kan bära på en dold folksjukdom utan att veta om det. Med kampanjen Ljuset På vill Riksförbundet HjärtLung göra vården uppmärksam på det stora mörkertalet bland personer med förmaksflimmer, hjärtsvikt och KOL.

Annons:

Hundratusentals personer skulle kunna få en bättre vardag om de fick tidig diagnos och behandling.

Kampanj för att öka kunskapen

Tidig upptäckt är avgörande för ett bra liv trots sjukdom. Hur kan det komma sig att så många saknar diagnos trots att vi har enkla verktyg för att hitta dem, säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung som startat kampanjen Ljuset På, den största satsningen i förbundets historia. Det har funnits en stor frustration bland våra medlemmar och ett stort behov av att öka kunskapen kring några av våra största sjukdomar. Det är viktigt att få sin diagnos tidigt då det ökar förutsättningarna för att få rätt behandling och möjlighet till ett bättre liv.

De sjukdomar som ingår i kampanjen är förmaksflimmer, hjärtsvikt och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Dessa tre folksjukdomar kan beröra upp till var tionde svensk, runt en miljon, varav många inte känner till att de bär på en sjukdom.

Hundratusentals vet inte om sin sjukdom

Idag vet cirka 200 000 personer att de har förmaksflimmer och lika många känner till sin hjärtsvikt. Förmodligen finns det ett mörkertal på ca 300 000 personer som inte är medvetna om att de kan lida av en av de två sjukdomarna. Ännu värre är det med lungsjukdomen KOL. Man räknar med att cirka en halv miljon svenskar har KOL men att endast drygt 100 000 har fått en diagnos.

– HjärtLung är aktiva över hela landet och jobbar på många plan för att förbättra vården och därmed livet för personer med hjärt- och lungsjukdom, allt från att påverka politiker till att ordna föreläsningar i våra lokalföreningar, säger Inger Ros.

Att känna sin puls kan minska risk för stroke

Inom ramen för Ljuset På-kampanjen pågår också Känn Pulsen, en stor satsning på att lära alla över 65 år att känna sin puls. Just denna enkla aktivitet kan hjälpa till att upptäcka en rytmrubbning och därmed minska risken för stroke.

Europeiska hjärtföreningen (ESC) och vissa landsting i Sverige rekommenderar opportunistisk screening med pulstagning, följt av EKG vid behov, av alla patienter över 65 år som söker vård oavsett anledning.

-Förmaksflimmervisar sig inte alltid med symtom som andfåddhet och hjärtklappning utan kan vara helt symtomfritt. Man kan ha förmaksflimmer utan att känna det. Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt. I det akuta skedet är förmaksflimmer oftast inte farligt i sig, men på sikt har det negativa konsekvenser, inte minst på grund av risken för att det bildas blodproppar i hjärtat som i sin tur kan orsaka en stroke, berättar Inger Ros.

Det är enkelt att känna sin egen puls och det kan vara ett första steg mot att upptäcka förmaksflimmer. Om man upptäcker oregelbunden puls kan diagnosen ställas genom en utredning med EKG. Det viktiga är inte hur hög pulsen är utan att den är regelbunden, det vill säga att det är lika långt mellan slagen. Om man upptäcker oregelbunden puls ska man ta kontakt med en läkare för att kontrollera vad det kan bero på.

Alla har rätt till kvalificerad vård och rehabilitering

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras närstående ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. En av de viktigaste frågorna är att alla ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av vilka de är och var de bor.

-Vi kommer därför under 2016 att lansera en Nationell HjärtLungskola. Det är en utbildning med fokus på att ge deltagarna kunskap och motivation om vad man själv kan göra för att leva så bra som möjligt med sin sjukdom. Nationella HjärtLungskolan är ett verktyg för vården när de genomför utbildningar för sina patienter. Genom detta verktyg får vi möjlighet att ge samma kunskap till alla patienter över hela landet, avslutar Inger Ros.

Fakta Kännpulsen.se

  • Omkring 17 personer drabbas av stroke varje dag i Sverige
  • Omkring 200 000 personer har redan fått diagnosen förmaksflimmer
  • Omkring 100 000 personer beräknas ha så kallat tyst flimmer

Kännpulsen.se kan du lära dig hur du ska ta din puls. Detta ökar din chans att tidigt upptäcka förmaksflimmer och i sin tur undvika stroke. Om din puls är oregelbunden ta kontakt med din vårdcentral. 

Känn Pulsen ingår i Riksförbundet HjärtLungs kampanj ”Ljuset på!” som uppmärksammar dolda folksjukdomar. Känn Pulsen görs i samarbete med Pfizer och Bristol-Myers Squibb.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: