Ange ditt sökord

Resultaten visade att barnen i interventionsgrupp hade en signifikant minskning i intag av onyttig mat och dryck jämfört med de i kontrollgruppen.  Foto: Shutterstock

Resultaten visade att barnen i interventionsgrupp hade en signifikant minskning i intag av onyttig mat och dryck jämfört med de i kontrollgruppen. Foto: Shutterstock

Stöd till föräldrar förbättrar barns matvanor

Karolinska institutet har i ett forskningsprojekt visat att barns matvanor kan bli bättre genom att föräldrarna får ökat stöd i form av bland annat information och samtal kring matvanor och fysisk aktivitet.

Annons:

Den aktuella studien genomfördes i områden i Stockholms län där det råder låg socioekonomi och där det finns en högre förekomst av övervikt och fetma.

”En frisk skolstart”

Samtliga barn ingick i projektet ”En frisk skolstart” som syftar till att stödja föräldrar i att främja bra matvanor och fysisk aktivitet hos barn. 

För att studera barnens matvanor följde forskarna 31 förskoleklasser i en randomiserad kontrollerad studie. Skolklasserna delades in i antingen en kontrollgrupp eller en interventionsgrupp, vars resultat sedan jämfördes. Totalt deltog 378 förskolebarn i studien. 

Ökade stödinsatser hos barn och vuxna

Det stöd som föräldrarna i interventionsprogrammet erhöll var hälsoinformation om hur man förbättrar barns hälsa genom bra mat och rörelsevanor, samt motiverande samtal.

Även barnen fick ökad kunskap om vikten av goda matvanor, förutom lektioner i skolan fick de hemuppgifter som de skulle göra tillsammans med sina föräldrar. 

Åt mindre onyttig mat

Resultaten visade att barnen i interventionsgrupp hade en signifikant minskning i intag av onyttig mat och dryck jämfört med de i kontrollgruppen. De åt betydligt mindre av ohälsosamma varor såsom godis, kakor, glass, läsk och andra smaksatta drycker. Bland de barn som hade fetma vid studiens start såg man också en signifikant sänkning av BMI. 

Dock var det endast pojkarna i studien som hade kvar den positiva effekten med bra matvanor när man efter 5 månader gjorde en uppföljning.

Ser lovande på resultaten 

Gisela Nyberg, forskare vid insinuationen för folkhälsovetenskap, kommenterar resultaten som lovande. De visar att man genom insatser i skolan och stöd till föräldrarna kan främja bra matvanor hos barn i områden med störst behov och förebygga övervikt och fetma. Dock behöver programmet förstärkas för att få ökade och bestående effekter. Men hon menar att det på lång sikt skulle kunna leda till en bättre folkhälsa och minskade hälsoklyftor.

Annons:

Källor:

Karolinska institutet, Dagens Medicin

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: