Ange ditt sökord

Vi behöver få solljus på oss för att må bra, men undvik att sola mitt på dagen. Foto: Getty Images

Vi behöver få solljus på oss för att må bra, men undvik att sola mitt på dagen. Foto: Getty Images

Solbalans för en bättre hälsa

Solen är en dubbeltydig kraft - en avgörande källa till liv och vitalitet, men också en potentiell riskfaktor för hudsjukdomar. För att förstå solens verkliga effekter på vår hälsa måste vi granska den både från dess positiva och negativa sidor.

Annons:

Forskning från svenska experter som professor Pelle Lindqvist och överläkare Håkan Olsson har öppnat upp för en djupare förståelse av solandets roll i vår hälsa genom deras banbrytande MISS-studie.

Solens dubbla ansikte

Traditionellt har solens faror, särskilt risken för hudcancer, varit det centrala fokuset när vi diskuterar solens effekter. Solens ultravioletta strålning kan skada DNA i hudceller och öka risken för olika former av hudcancer, inklusive malignt melanom, den mest allvarliga formen av hudcancer. Men solen är också en viktig källa till D-vitamin, ett näringsämne som är avgörande för benhälsa och immunförsvar.

Solande kan halvera risken för död i hjärt- och kärlsjukdom

I MISS-studien har forskarna observerat över 29 000 kvinnor under nästan 30 år för att undersöka sambandet mellan solandet och hälsan. Resultaten är tankeväckande och ifrågasätter våra traditionella uppfattningar om solens roll i våra liv. Det har visat sig att måttligt solande kan ha positiva effekter på vår hälsa.

En intressant observation som MISS-studien har frambringat är sambandet mellan solandet och minskad risk för vissa allvarliga sjukdomar. Trots den ökade risken för hudcancer som solande innebär har det visat sig att kvinnor som solar regelbundet har en minskad risk för insjuknande i blodpropp och typ 2-diabetes. I gruppen av mest aktiva solare sågs en imponerande halvering av risken för död i hjärt- och kärlsjukdom, vilket också återspeglades hos dem som inte dog av hjärt- och kärlsjukdom eller cancer, exempelvis på grund av diabetes, reumatism eller infektioner, jämfört med icke-solare. Det mest slående var att risken för död i studien var lika hög hos icke-solare som inte rökte som hos rökare som solade mycket. Detta indikerar att risken för död bland de som inte solar är i samma storleksordning som för rökare.

D-vitamin förbättrar prognosen vid cancer

En intressant faktor som framkommer är kopplingen mellan D-vitaminnivåer och solandets positiva effekter på hälsan. D-vitamin, ett essentiellt näringsämne som reglerar kalkbalansen i skelett och tänder, är nära förknippat med solljus. D-vitamin spelar en viktig roll i flera biologiska processer, inklusive benhälsa, immunförsvar och celltillväxt. D-vitamin, som delvis kan tillskrivas solandets fördelar, har visat sig spela en avgörande roll i förbättrad prognos vid cancer och autoimmuna sjukdomar. Bland annat kunde en lägre risk att dö i cancer ses hos dem som fick en hög dos av D-vitamin dagligen under fem år. Det är troligt att den ökade användningen av D-vitamintillskott, som främjas av Livsmedelsverket, kommer att fortsätta bidra till en förbättrad cancerprognos.

Men solandets fördelar sträcker sig längre än förväntat. UV-strålningens påverkan på kväveoxidproduktionen i huden kan förbättra överlevnaden vid hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom minskar kroppens endorfinproduktion vid solande stress och ökar välbefinnandet, vilket troligtvis också bidrar till den minskade risken för död i hjärt- och kärlsjukdom hos solare. En annan viktig aspekt är att solens effekter på D-vitaminnivåer kan ha en positiv inverkan på immunförsvaret och sockeromsättningen, vilket kan minska risken för diabetes. Det är dock viktigt att notera att de flesta studier hittills har fokuserat på solandets negativa konsekvenser, särskilt risken för hudcancer, och har inte tagit hänsyn till de positiva effekterna på överlevnaden vid hudcancer eller den kraftigt minskade risken för död oavsett orsak bland solare.

Risk för hudcancer ökar för storsolare

Det är viktigt att notera att överexponering för solen fortfarande är förknippad med ökad risk för hudcancer, särskilt malignt melanom. Även om storsolare visade en minskad risk för död i cancer jämfört med icke-solare, är det viktigt att komma ihåg att risken för malignt melanom fortfarande är högre bland dem som solar mycket. Detta understryker vikten av att vara medveten om solens faror och att vidta åtgärder för att skydda sig mot överexponering.

Solens dubbla ansikte – balansera för- och nackdelar

Solens varma strålar är en källa till glädje och välmående för många människor, men dess effekter sträcker sig långt utöver den tillfälliga njutningen. Precis som så många andra saker i livet är nyckeln till solens fördelar att hitta rätt balans – för mycket av det goda kan vara skadligt. Diskussionen kring solens för- och nackdelar är komplex och kräver en noggrann analys för att förstå hur man kan njuta av solen säkert och samtidigt minimera riskerna för hudskador och sjukdomar.

Solljus består av olika typer av strålning, inklusive infrarött ljus och ultraviolett ljus (UV-ljus), som i sin tur delas in i UVA och UVB. Båda dessa typer av strålning kan ha skadliga effekter på huden om de inte hanteras på rätt sätt. UVA-strålarna tränger djupt ner i huden och kan leda till för tidigt åldrande och ökad risk för rynkor, medan UVB-strålarna kan orsaka brännskador och öka risken för hudcancer.

För att minimera risken för hudskador och sjukdomar är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig mot solens skadliga effekter. Bland annat bör man undvika överdriven exponering för solen under de starkaste timmarna på dagen och använda solskyddsfaktor med hög skyddsfaktor (SPF) och skyddande klädsel om man vistas utomhus under längre periode. Det är också viktigt att skydda barns känsliga hud från solens skadliga strålar genom att hålla dem i skuggan och använda solkräm med hög SPF.

Melanom, en typ av hudcancer som utvecklas från melanocyterna, är särskilt farlig eftersom den kan metastasera till andra organ och orsaka allvarliga komplikationer. För att minska risken för melanom och andra hudcancerformer är det viktigt att vara medveten om solens skadliga effekter och vidta lämpliga åtgärder för att skydda huden.

Genom att vara medveten om solens dubbla ansikte och vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig mot dess skadliga effekter, kan man njuta av solen säkert och samtidigt minska risken för hudskador och sjukdomar.

Om solens strålning

Solens strålar består av ultraviolett strålning (UV-strålning) som kan delas in i tre olika grupper: UVA, UVB och UVC.

UVA: De solstrålar som når jorden består främst av UVA-strålning, vilket är den strålning som går djupast in i huden. UVA är även det som gör att huden får färg samt ger oss rynkor.

UVB: Solens UVB-strålar är den strålning som gör att huden blir bränd när vi vistas för länge i solen. UVB-strålningen kan skada våra DNA-celler och på sikt leda till hudcancer.

UVC: Den UVC-strålning som solen ger i från sig når aldrig jorden utan filtreras bort av ozonlagret.

Så skyddar du dig mot solen

Undvik solen när den är som starkast
Solen är som starkast mellan klockan 11–15 och då kan det vara klokt att undvika att vistas i solen. Försök att i stället befinna dig i skuggan eller inomhus under dessa timmar.

Solskyddsfaktor
Genom att använda solkräm med högt skydd om du vistas utomhus längre perioder, minskar du risken för hudskador. Se till att den solkräm du använder skyddar mot både UVA- och UVB-strålning och kom ihåg att fylla på med ett nytt lager efter att du badat.

Sola inte solarium
Den artificiella strålning som solarium ger är mycket skadligt för huden. Du rekommenderas därför att undvika att sola solarium.

Använd kläder som skydd
För att skydda huden mot solens strålar kan det vara klokt att använda kläder som täcker armar och ben. Är det varmt utomhus kan tunnare långärmade tröjor, en solhatt och ett par tunna byxor göra stor nytta.

Visste du att…

  • Varje år dör 500 personer till följd av hudcancerformen malignt melanom.
  • Nästan 12 000 personer drabbas av allvarlig hudcancer varje år bara i Sverige.
  • Malignt melanom orsakas främst av solens strålning.

Läs om födelsemärken och malignt melanom.

Läs om infrarött ljus och hälsofördelar med ljus.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: