Ange ditt sökord

Mer än 400 000 svenskar beräknas lida av sömnapné. Tillståndet kännetecknas av snarkning och återkommande andningsuppehåll under sömnen.  Foto: Shutterstock

Mer än 400 000 svenskar beräknas lida av sömnapné. Tillståndet kännetecknas av snarkning och återkommande andningsuppehåll under sömnen. Foto: Shutterstock

Snarkare drabbas av skador i gomseglet

För dig som snarkar finns det en risk att med tiden drabbas av omfattande skador i gomseglet vilket i sin tur kan skapa problem med att svälja och i förlängningen riskerar att leda till sömnapné.

Annons:

Samtidigt finns det ett visst hopp om att hitta effektiv behandling, det visar en avhandling vid Umeå universitet.

Nattlig sömnregistrering

Farhan Shah är doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet. Tillsammans med en grupp forskare har han i en studie undersökt åtta patienter som snarkat i många år samt fjorton patienter med både snarkning och sömnapné. Dessa har jämförts mot en kontrollgrupp med arton icke-snarkande personer.

Personerna i studien undersöktes med nattlig sömnregistrering för andningsuppehåll och snarkningar. Med hjälp av röntgen undersökte även störningar i sväljningsfunktionen.

Omfattande skador i nerver och muskler

Forskarna analyserade vävnadsprover från deltagarnas gomsegel för att se skador i muskler och nerver. Resultatet visar att snarkare och personer med sömnapné har omfattande skador i såväl nerver som muskler. Skadorna stod i proportion till graden av sväljstörning och antalet nattliga obstruktioner i andningsvägarna under sömnen.

Nerverna i gomseglet hos snarkare och sömnapnépatienter innehöll färre nervtrådar och färre celler som bidrar till att nervtrådarna överlever och återbildas. Nerverna hade också ökat inslag av bindväv. Vid muskelanalys kunde man se att en stor del av gomseglets muskelfibrer var tillbakabildade då de hade förlorat kontakten med de nerver som försörjer dem.

Ökar risken för sömnapné

Det är fortfarande oklart varför vissa personer utvecklar sömnapné men man vet att övervikt, trångt svalg, neurologiska sjukdomar samt hormonstörningar påverkar. Däremot kan även personer utan den bakgrunden drabbas.

Farhan Shahs studie visar att även vävnadsskador i gomsegler är en vitkig faktor som kan orsaka att sömnapné och störningar i svalgfunktionen utvecklas.

– Det är som att vävnadsskadorna i gomseglet gör att svalget mer eller mindre kollapsar under sömn. Troligen uppkommer skadorna till följd av de ständiga vibrationer vävnaden utsätts för genom snarkningen, säger Farhan Shah.

Det gick även att se förändringar av proteinstrukturer i muskelfibrernas cellmembran och cellskelett hos snarkare och sömnapnépatienterna. Sådana förändringar ger muskelsvaghet och har tidigare bara konstaterats vid genetiska muskelsjukdomar.

“Sömnapné är en stor folksjukdom”

Mer än 400 000 svenskar beräknas lida av sömnapné. Tillståndet kännetecknas av snarkning och återkommande andningsuppehåll under sömnen. Det skapar ett stresspåslag för kroppen och en påvisad riskökning för högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och för tidig död.

– Fortsatt forskning behövs för att se om behandling som förhindrar skador på nerver och muskler skulle kunna bota eller åtminstone förhindra en försämring för snarkare och sömnapnépatienter. Det vore en stor vinst eftersom sömnapné är en stor folksjukdom, säger Farhan Shah.

Sömnapné beräknas kosta sjukvården en miljard kronor om året. Därutöver tillkommer en okänd kostnad för samhället i form av ökade olycksrisker och sänkt produktivitet till följd av störd sömn.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: