Ange ditt sökord

Mer än 400 000 svenskar beräknas lida av sömnapné. Tillståndet kännetecknas av snarkning och återkommande andningsuppehåll under sömnen.  Foto: Shutterstock

Mer än 400 000 svenskar beräknas lida av sömnapné. Tillståndet kännetecknas av snarkning och återkommande andningsuppehåll under sömnen. Foto: Shutterstock

Snarkare drabbas av skador i gomseglet

För dig som snarkar finns det en risk att med tiden drabbas av omfattande skador i gomseglet vilket i sin tur kan skapa problem med att svälja och i förlängningen riskerar att leda till sömnapné.

Annons:

Samtidigt finns det ett visst hopp om att hitta effektiv behandling, det visar en avhandling vid Umeå universitet.

Nattlig sömnregistrering

Farhan Shah är doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet. Tillsammans med en grupp forskare har han i en studie undersökt åtta patienter som snarkat i många år samt fjorton patienter med både snarkning och sömnapné. Dessa har jämförts mot en kontrollgrupp med arton icke-snarkande personer.

Personerna i studien undersöktes med nattlig sömnregistrering för andningsuppehåll och snarkningar. Med hjälp av röntgen undersökte även störningar i sväljningsfunktionen.

Omfattande skador i nerver och muskler

Forskarna analyserade vävnadsprover från deltagarnas gomsegel för att se skador i muskler och nerver. Resultatet visar att snarkare och personer med sömnapné har omfattande skador i såväl nerver som muskler. Skadorna stod i proportion till graden av sväljstörning och antalet nattliga obstruktioner i andningsvägarna under sömnen.

Nerverna i gomseglet hos snarkare och sömnapnépatienter innehöll färre nervtrådar och färre celler som bidrar till att nervtrådarna överlever och återbildas. Nerverna hade också ökat inslag av bindväv. Vid muskelanalys kunde man se att en stor del av gomseglets muskelfibrer var tillbakabildade då de hade förlorat kontakten med de nerver som försörjer dem.

Ökar risken för sömnapné

Det är fortfarande oklart varför vissa personer utvecklar sömnapné men man vet att övervikt, trångt svalg, neurologiska sjukdomar samt hormonstörningar påverkar. Däremot kan även personer utan den bakgrunden drabbas.

Farhan Shahs studie visar att även vävnadsskador i gomsegler är en vitkig faktor som kan orsaka att sömnapné och störningar i svalgfunktionen utvecklas.

– Det är som att vävnadsskadorna i gomseglet gör att svalget mer eller mindre kollapsar under sömn. Troligen uppkommer skadorna till följd av de ständiga vibrationer vävnaden utsätts för genom snarkningen, säger Farhan Shah.

Det gick även att se förändringar av proteinstrukturer i muskelfibrernas cellmembran och cellskelett hos snarkare och sömnapnépatienterna. Sådana förändringar ger muskelsvaghet och har tidigare bara konstaterats vid genetiska muskelsjukdomar.

“Sömnapné är en stor folksjukdom”

Mer än 400 000 svenskar beräknas lida av sömnapné. Tillståndet kännetecknas av snarkning och återkommande andningsuppehåll under sömnen. Det skapar ett stresspåslag för kroppen och en påvisad riskökning för högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och för tidig död.

– Fortsatt forskning behövs för att se om behandling som förhindrar skador på nerver och muskler skulle kunna bota eller åtminstone förhindra en försämring för snarkare och sömnapnépatienter. Det vore en stor vinst eftersom sömnapné är en stor folksjukdom, säger Farhan Shah.

Sömnapné beräknas kosta sjukvården en miljard kronor om året. Därutöver tillkommer en okänd kostnad för samhället i form av ökade olycksrisker och sänkt produktivitet till följd av störd sömn.

Annons:

Källor:

Umeå universitet

Läs även

”Digital sömnhjälp förändrade mitt liv”

”Digital sömnhjälp förändrade mitt liv”

I dagens 24-timmars samhälle är det inte konstigt att m...

Sommartid 2020 : Så påverkas din kropp av sommar- och vintertid
30 mars, 2020 Sömn & Stress

Sommartid 2020 : Så påverkas din kropp av sommar- och vintertid

Två gånger årligen ställer vi om klockan vilket innebär...

Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné
20 februari, 2020 Sömn & Stress

Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné

Många studier visar samband mellan sömnapné och hjärt-k...

Annons:
Minskad vikt kan ge mindre smärta
6 augusti, 2020 Övervikt

Minskad vikt kan ge mindre smärta

Vissa hälsotillstånd förvärras av övervikt och fetma. D...

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!
15 juni, 2020 Kvinnans hälsa

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!

Att träning är bra för hälsan kan många skriva under på...

Stresshantering – 10 tips hur du hanterar stress
28 maj, 2020 Sömn & Stress

Stresshantering – 10 tips hur du hanterar stress

Att kunna hantera sin stress är en framgångfaktor som k...

Annons:
Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället
14 maj, 2020 Barn & Graviditet

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället

Det finns en tendens över tid att svenskarna upplever e...

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom
12 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom

Man vet att ett högt LDL-kolesterol ökar risken för hjä...

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori
11 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori

Att diagnosen könsdysfori har ökat med 1500 procent, ka...

Annons:
Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Vi får mycket information om dödstal och antal drabbade...

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande
5 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande

För att bibehålla sin styrka och rörlighetsförmåga bör ...

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp
29 april, 2020 Hjärta & Kärl

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp

Fetma i övre tonåren ökar risken att drabbas av blodpro...

Annons:
Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Den pågående coronapandemin utgör en förändring för all...

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par
28 april, 2020 Barn & Graviditet

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att b...

Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten visar att nästan en femtedel av de till...

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Fler äldre fyller nu i Coronarapporten, som bland annat...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten