Ange ditt sökord

Psykiska besvär hos skolbarn ökar med åldern. Hos 15-åriga flickor uppgav knappt 30 procent att de kände sig nedstämda mer än en gång i veckan. Foto: Shutterstock

Psykiska besvär hos skolbarn ökar med åldern. Hos 15-åriga flickor uppgav knappt 30 procent att de kände sig nedstämda mer än en gång i veckan. Foto: Shutterstock

Skolbarns hälsa har blivit sämre

Psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet. Statens folkhälsoinstitut visade förra året att den trenden har planat ut bland 15-åringar. 

Annons:

Studien visar även:

  • att självrapporterade psykiska och somatiska besvär ökar med åldern liksom skillnaden mellan könen, till flickornas nackdel.
  • andelen elvaåriga flickor som uppgav att de kände sig nedstämda mer än en gång i veckan var tio procent, motsvarande siffra för 13-åringarna var 20 procent, och för de 15-åriga flickorna 28 procent.
  • för pojkarna var andelen cirka tio procent i alla tre åldersgrupperna.
  • att tobaksanvändning, framför allt rökning, ökar bland 15-åriga flickor och pojkar och nästan är tillbaka på samma nivåer som på 1980-talet (13-16 procent som röker).  Det återstår att se om det här är en tillfällig förändring eller inte. Men det visar på behovet av fortsatta insatser för att förbättra det tobaksförebyggande arbetet.
Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: