Ange ditt sökord

Obehandlad sömnapné kan förknippas med många allvarliga följdsjukdomar. Foto: Shutterstock

Obehandlad sömnapné kan förknippas med många allvarliga följdsjukdomar. Foto: Shutterstock

Sömnapné kan påverka ditt blodtryck – viktigt att få hjälp!

Sömnapné är en folksjukdom som påverkar hela kroppen. 

Annons:

Obehandlad sömnapné kan öka risken för att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer, såsom högt blodtryck.  Om du lider av sömnapné är det därför viktigt att få hjälp!

Är du nära anhörig är det viktigt att du uppmärksammar problematiken, då den som drabbas många gånger är för trött för att själv ta tag i detta. En person som snarkar mycket och högljutt har en ökad risk att drabbas av sömnapné. Många gånger har personen redan bevittnade andningsuppehåll nattetid vilket innebär att sömnapné är ett faktum. Ju svårare sömnapné en person har desto större är risken för att utveckla högt blodtryck och även andra hjärt-kärl sjukdomar.

Vad är sömnapné?

När vi andas syresätts blodet och koldioxid vädras ut. Många har enstaka korta andningsuppehåll, något som är helt ofarligt. Detta kan till exempel uppstå när man vänder sig i sängen under natten.

Personer med sömnapné kan få andningsuppehåll upp till flera hundra gånger under en och samma natt. En mycket vanlig orsak är att tungan faller bakåt i svalget och täpper till när man sover, något som kallas för obstruktiv sömnapné.  Andningsuppehållen som sker natten igenom leder till att syremättnaden i ditt blod blir lägre och att stresshormoner frisätts, något som i sin tur påverkar ditt blodtryck och ditt hjärta får arbeta hårdare. 

Vår kropp behöver vila och därför kan dessa stressattacker orsakade av andningsuppehåll bli väldigt påfrestande för kroppen. En naturlig konsekvens är att du blir onaturligt trött under dagarna vilket försämrar livskvaliteten. 

Att du lider av sömnapné upptäcks många gånger i samband med att man känner sig extremt trött och orkeslös, nedstämd eller retlig.  Sömnapné kan upptäckas av någon i din närhet eftersom man inte nödvändigtvis själv märker av snarkningar, andningsuppehåll eller korta uppvaknanden.

Vanliga symtom

  • Du är onormalt trött på dagtid
  • Du känner dig inte utsövd
  • Du somnar vid oväntade tillfällen, t.ex. framför TV:n eller vid ett trafikstopp 
  • Du har korta uppvaknanden på natten
  • Du märker att du går upp i vikt
  • Du behandlas med flera blodtryckssänkande läkemedel
  • Du behöver kissa på natten
  • Du har minskad sexlust
  • Du har ofta huvudvärk, framförallt på morgonen

Är du orolig eller känner igen dig, kontakta läkare om inte annat för att utesluta eventuella andra sjukdomar. Det finns sömnlab som inte kräver remiss från din husläkare, utan dit du kan ringa direkt för en sömnutredning. Sover du tillsammans med någon våga även föra en dialog om du upptäcker att den personen har någon av ovanstående symtom. 

Sömnapné och hjärt-kärl sjukdomar

Att regelbundet drabbas av apnéer varje natt påverkar hjärtat i stor utsträckning, och dess syresänkningar påverkar hjärtat negativt. Andningsuppehållen bidrar till lägre syresättning än normalt vilket har skadlig inverkan på kroppen och framförallt hjärtat som måste jobba hårdare för att syresätta kroppen under apnéerna. Svårare sömnapné innebär en ökad risk för att utveckla högt blodtryck och även andra hjärt-kärl sjukdomar.  Detta beror på att hjärtat måste jobba hårdare på natten, istället för att få möjlighet att vila, och både stresshormoner och blodtrycket ökar. Det kan också resultera i att personen får ett högt blodtryck under dagen.

Högt blodtryck, hypertoni, är bidragande till ökad risk för andra hjärt-kärl sjukdomar och stroke. Blodtrycket är ett mått på den kraft och volym av blod som strömmar i blodkärlen och ett första tecken på hur hjärtat och kärlen mår. När syrehalten i blodet går ner under apnéerna så dras blodkärlen ihop, vilket försvårar hjärtats funktion att pumpa ut blod i kroppen och därför höjs blodtrycket. Det har visat sig att personer som står på flera blodtryckssänkande läkemedel många gånger kan ha en bakomliggande obehandlad sömnapné. Om en person har högt blodtryck och samtidigt symtom såsom morgonhuvudvärk och dagtrötthet bör en sömnutredning göras. 

Den goda nyheten är att personer som genomgått en sömnutredning till följd av sina symtom och fått diagnosen sömnpané, kan få sitt blodtryck sänkt med en adekvat behandling med CPAP (kontinuerlig övertrycksbehandling med mask). Då kan risken för att utveckla andra hjärt-kärl sjukdomar minska till samma nivå som de utan sömnapné. CPAP-behandling minskar påfrestningen på kärlen & hjärtat och genom det risken för att drabbas av hjärt-kärl sjukdomar såsom  hjärtsvikt, kranskärlsjukdomar och stroke. 

Behandling vid sömnapné

Om man har konstaterat att du har sömnapné finns det olika typer av behandlingsmetoder och även åtgärder du själv kan göra för att undvika att drabbas av apnéer nattetid och därefter bli av med jobbiga symtom som exempelvis tröttheten. Det är av största vikt att få en adekvat behandling om man samtidigt har någon form av hjärt-kärl sjukdom, eftersom apnéerna och syresänkningarna är starkt negativt för hjärta och kärl.  

En av de första åtgärder man tar till för att komma till rätta med lindriga problem är en anti-apnéskena (snarkskena). Det är en typ av skena som sitter över tänderna som du använder på natten. Anti-apnéskenan skjuter fram underkäken vilket underlättar för din andning.  Den här behandlingen får du utprovad hos din tandläkare genom en rekommendation från sömnlabet.  En annan behandling av sömnapné är en så kallad CPAP. Det är en medicinteknisk utrustning som innebär att du sover med en mask som är kopplad till en apparat (CPAP) som avger en luftström medan du sover via en slag. Via slangen och kompressorn skapas ett övertryck som håller dina övre luftvägar öppna så att luften når lungorna, vilket leder till att du får rätt syremängd och kan vakna utvilad.  Vilken typ av behandling som ges beror på sjukdomens svårighetsgrad. En del föredrar enkelheten med antiapnéskena men för vissa med en mer uttalad sömnapné krävs CPAP för att hålla andingsuppehållen borta. Båda alternativen är dock effektiva och återställer energin, livskvaliteten och minskar risken att drabbas av följdsjukdomar orsakade av andningsuppehållen.  

En del personer som får diagnosen sömnapné och samtidigt har någon hjärt-kärl sjukdom kan behöva en s.k. ASV behandling (Adaptiv Servo Ventilation). Det innebär att man har en mer avancerad CPAP-apparat som kan anpassa behandlingen efter dina unika behov. Den stabiliserar snabbt andningen under apnéerna så att syrenivån förblir normaliserad vilket minskar påfrestningen på hjärtat och leder till att du får en förbättrad sömnkvalitet. 

Risker vid obehandlad sömnapné

Forskning visar att obehandlad sömnapné kan förknippas med många allvarliga följdsjukdomar. Andningsuppehållen med syresänkningar till följd påverkar hela kroppen som berövas på syre. Personer med sömnapné har en enorm påverkan på kroppen genom så kallade stressattacker då syrenivån går ner och stresshormoner frisätts så att hjärtat tvingas arbeta hårdare och de skadliga inverkningarna byggs upp natt efter natt i kroppen. Detta kan dels leda till allt svårare apnéer med tiden, men kan också leda till en lång rad med allvarliga medicinska tillstånd, högt blodtryck (dag- och nattetid), viktuppgång, stroke, diabetes typ2, depression, smärta och andra hjärt-kärl sjukdomar. Det är när vi sover som vår kropp ska återhämta sig. Brist på sömn påverkar därför vår kropp negativt och ökar risken för att framkalla andra sjukdomstillstånd.

Det är viktigt att man berättar för sin läkare om sina symtom eftersom det föreligger såväl ökad olycksrisk som ökad risk för försämrad allmänhälsa vid diagnosen sömnapné. Det är inte ovanligt att personer utreds för andra sjukdomar till exempel utbrändhet, hjärt-kärl sjukdomar och depression, men där den bakomliggande orsaken är sömnapné. En korrekt diagnos ger bättre möjligheter för rätt behandling och leder till ökad livskvalitet för dig som är drabbad.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: