Ange ditt sökord

Obehandlad sömnapné kan förknippas med många allvarliga följdsjukdomar. Foto: Shutterstock

Obehandlad sömnapné kan förknippas med många allvarliga följdsjukdomar. Foto: Shutterstock

Sömnapné kan påverka ditt blodtryck – viktigt att få hjälp!

Sömnapné är en folksjukdom som påverkar hela kroppen. 

Annons:

Obehandlad sömnapné kan öka risken för att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer, såsom högt blodtryck.  Om du lider av sömnapné är det därför viktigt att få hjälp!

Är du nära anhörig är det viktigt att du uppmärksammar problematiken, då den som drabbas många gånger är för trött för att själv ta tag i detta. En person som snarkar mycket och högljutt har en ökad risk att drabbas av sömnapné. Många gånger har personen redan bevittnade andningsuppehåll nattetid vilket innebär att sömnapné är ett faktum. Ju svårare sömnapné en person har desto större är risken för att utveckla högt blodtryck och även andra hjärt-kärl sjukdomar.

Vad är sömnapné?

När vi andas syresätts blodet och koldioxid vädras ut. Många har enstaka korta andningsuppehåll, något som är helt ofarligt. Detta kan till exempel uppstå när man vänder sig i sängen under natten.

Personer med sömnapné kan få andningsuppehåll upp till flera hundra gånger under en och samma natt. En mycket vanlig orsak är att tungan faller bakåt i svalget och täpper till när man sover, något som kallas för obstruktiv sömnapné.  Andningsuppehållen som sker natten igenom leder till att syremättnaden i ditt blod blir lägre och att stresshormoner frisätts, något som i sin tur påverkar ditt blodtryck och ditt hjärta får arbeta hårdare. 

Vår kropp behöver vila och därför kan dessa stressattacker orsakade av andningsuppehåll bli väldigt påfrestande för kroppen. En naturlig konsekvens är att du blir onaturligt trött under dagarna vilket försämrar livskvaliteten. 

Att du lider av sömnapné upptäcks många gånger i samband med att man känner sig extremt trött och orkeslös, nedstämd eller retlig.  Sömnapné kan upptäckas av någon i din närhet eftersom man inte nödvändigtvis själv märker av snarkningar, andningsuppehåll eller korta uppvaknanden.

Vanliga symtom

  • Du är onormalt trött på dagtid
  • Du känner dig inte utsövd
  • Du somnar vid oväntade tillfällen, t.ex. framför TV:n eller vid ett trafikstopp 
  • Du har korta uppvaknanden på natten
  • Du märker att du går upp i vikt
  • Du behandlas med flera blodtryckssänkande läkemedel
  • Du behöver kissa på natten
  • Du har minskad sexlust
  • Du har ofta huvudvärk, framförallt på morgonen

Är du orolig eller känner igen dig, kontakta läkare om inte annat för att utesluta eventuella andra sjukdomar. Det finns sömnlab som inte kräver remiss från din husläkare, utan dit du kan ringa direkt för en sömnutredning. Sover du tillsammans med någon våga även föra en dialog om du upptäcker att den personen har någon av ovanstående symtom. 

Sömnapné och hjärt-kärl sjukdomar

Att regelbundet drabbas av apnéer varje natt påverkar hjärtat i stor utsträckning, och dess syresänkningar påverkar hjärtat negativt. Andningsuppehållen bidrar till lägre syresättning än normalt vilket har skadlig inverkan på kroppen och framförallt hjärtat som måste jobba hårdare för att syresätta kroppen under apnéerna. Svårare sömnapné innebär en ökad risk för att utveckla högt blodtryck och även andra hjärt-kärl sjukdomar.  Detta beror på att hjärtat måste jobba hårdare på natten, istället för att få möjlighet att vila, och både stresshormoner och blodtrycket ökar. Det kan också resultera i att personen får ett högt blodtryck under dagen.

Högt blodtryck, hypertoni, är bidragande till ökad risk för andra hjärt-kärl sjukdomar och stroke. Blodtrycket är ett mått på den kraft och volym av blod som strömmar i blodkärlen och ett första tecken på hur hjärtat och kärlen mår. När syrehalten i blodet går ner under apnéerna så dras blodkärlen ihop, vilket försvårar hjärtats funktion att pumpa ut blod i kroppen och därför höjs blodtrycket. Det har visat sig att personer som står på flera blodtryckssänkande läkemedel många gånger kan ha en bakomliggande obehandlad sömnapné. Om en person har högt blodtryck och samtidigt symtom såsom morgonhuvudvärk och dagtrötthet bör en sömnutredning göras. 

Den goda nyheten är att personer som genomgått en sömnutredning till följd av sina symtom och fått diagnosen sömnpané, kan få sitt blodtryck sänkt med en adekvat behandling med CPAP (kontinuerlig övertrycksbehandling med mask). Då kan risken för att utveckla andra hjärt-kärl sjukdomar minska till samma nivå som de utan sömnapné. CPAP-behandling minskar påfrestningen på kärlen & hjärtat och genom det risken för att drabbas av hjärt-kärl sjukdomar såsom  hjärtsvikt, kranskärlsjukdomar och stroke. 

Behandling vid sömnapné

Om man har konstaterat att du har sömnapné finns det olika typer av behandlingsmetoder och även åtgärder du själv kan göra för att undvika att drabbas av apnéer nattetid och därefter bli av med jobbiga symtom som exempelvis tröttheten. Det är av största vikt att få en adekvat behandling om man samtidigt har någon form av hjärt-kärl sjukdom, eftersom apnéerna och syresänkningarna är starkt negativt för hjärta och kärl.  

En av de första åtgärder man tar till för att komma till rätta med lindriga problem är en anti-apnéskena (snarkskena). Det är en typ av skena som sitter över tänderna som du använder på natten. Anti-apnéskenan skjuter fram underkäken vilket underlättar för din andning.  Den här behandlingen får du utprovad hos din tandläkare genom en rekommendation från sömnlabet.  En annan behandling av sömnapné är en så kallad CPAP. Det är en medicinteknisk utrustning som innebär att du sover med en mask som är kopplad till en apparat (CPAP) som avger en luftström medan du sover via en slag. Via slangen och kompressorn skapas ett övertryck som håller dina övre luftvägar öppna så att luften når lungorna, vilket leder till att du får rätt syremängd och kan vakna utvilad.  Vilken typ av behandling som ges beror på sjukdomens svårighetsgrad. En del föredrar enkelheten med antiapnéskena men för vissa med en mer uttalad sömnapné krävs CPAP för att hålla andingsuppehållen borta. Båda alternativen är dock effektiva och återställer energin, livskvaliteten och minskar risken att drabbas av följdsjukdomar orsakade av andningsuppehållen.  

En del personer som får diagnosen sömnapné och samtidigt har någon hjärt-kärl sjukdom kan behöva en s.k. ASV behandling (Adaptiv Servo Ventilation). Det innebär att man har en mer avancerad CPAP-apparat som kan anpassa behandlingen efter dina unika behov. Den stabiliserar snabbt andningen under apnéerna så att syrenivån förblir normaliserad vilket minskar påfrestningen på hjärtat och leder till att du får en förbättrad sömnkvalitet. 

Risker vid obehandlad sömnapné

Forskning visar att obehandlad sömnapné kan förknippas med många allvarliga följdsjukdomar. Andningsuppehållen med syresänkningar till följd påverkar hela kroppen som berövas på syre. Personer med sömnapné har en enorm påverkan på kroppen genom så kallade stressattacker då syrenivån går ner och stresshormoner frisätts så att hjärtat tvingas arbeta hårdare och de skadliga inverkningarna byggs upp natt efter natt i kroppen. Detta kan dels leda till allt svårare apnéer med tiden, men kan också leda till en lång rad med allvarliga medicinska tillstånd, högt blodtryck (dag- och nattetid), viktuppgång, stroke, diabetes typ2, depression, smärta och andra hjärt-kärl sjukdomar. Det är när vi sover som vår kropp ska återhämta sig. Brist på sömn påverkar därför vår kropp negativt och ökar risken för att framkalla andra sjukdomstillstånd.

Det är viktigt att man berättar för sin läkare om sina symtom eftersom det föreligger såväl ökad olycksrisk som ökad risk för försämrad allmänhälsa vid diagnosen sömnapné. Det är inte ovanligt att personer utreds för andra sjukdomar till exempel utbrändhet, hjärt-kärl sjukdomar och depression, men där den bakomliggande orsaken är sömnapné. En korrekt diagnos ger bättre möjligheter för rätt behandling och leder till ökad livskvalitet för dig som är drabbad.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Sommartid 2020 : Så påverkas din kropp av sommar- och vintertid
30 mars, 2020 Sömn & Stress

Sommartid 2020 : Så påverkas din kropp av sommar- och vintertid

Två gånger årligen ställer vi om klockan vilket innebär...

Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné
20 februari, 2020 Sömn & Stress

Kvinnor och män kan drabbas olika av sömnapné

Många studier visar samband mellan sömnapné och hjärt-k...

Sömnproblem – vanligaste orsakerna
14 februari, 2020 Sömn & Stress

Sömnproblem – vanligaste orsakerna

Sättet vi ser på sömn har förändrats och så även våra s...

Annons:
Vegetarisk kost minskar risk för stroke
24 juni, 2020 Hjärta & Kärl

Vegetarisk kost minskar risk för stroke

Om man äter vegetarisk kost kan risken för stroke minsk...

Riskerna med e-cigaretter avslöjas
23 juni, 2020 Hjärta & Kärl

Riskerna med e-cigaretter avslöjas

Man har sett en oroväckande ökning av användande av e-c...

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka
28 maj, 2020 Hjärta & Kärl

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka

Kvinnor löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukd...

Stresshantering – 10 tips hur du hanterar stress
28 maj, 2020 Sömn & Stress

Stresshantering – 10 tips hur du hanterar stress

Att kunna hantera sin stress är en framgångfaktor som k...

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp
29 april, 2020 Hjärta & Kärl

Tydlig koppling mellan BMI och risk för blodpropp

Fetma i övre tonåren ökar risken att drabbas av blodpro...

Världsödemdagen: “Vården är inte rättvis och jämlik”
8 april, 2020 Hjärta & Kärl

Världsödemdagen: “Vården är inte rättvis och jämlik”

På Världsödemdagen 6 mars i år vill Svenska Ödemförbund...

Annons:
Coronatest och immunitet
2 april, 2020 Hjärta & Kärl

Coronatest och immunitet

För att vi så snart som möjligt ska kunna återgå till n...

Februari har av Hjärt-Lungfonden utsetts till Alla barnhjärtans månad
20 mars, 2020 Hjärta & Kärl

Februari har av Hjärt-Lungfonden utsetts till Alla barnhjärtans månad

Varje månad skickas 2-3 nyfödda hem från BB med ett all...

Dina drömmar avslöjar ditt känsloliv
27 februari, 2020 Sömn & Stress

Dina drömmar avslöjar ditt känsloliv

Hur du känner i drömmen återspeglar sig i det vakna liv...

Annons:
Ödem
21 februari, 2020 Hjärta & Kärl

Ödem

...

Studie: Hundägare lever längre
18 februari, 2020 Hjärta & Kärl

Studie: Hundägare lever längre

Hundägare som drabbas av stroke eller hjärtinfarkt löpe...

Från topp till tå – lungorna
14 februari, 2020 Hjärta & Kärl

Från topp till tå – lungorna

Man brukar säga att regnskogarna är jordens lungor. De ...

Forskare: Värt att dra ner på rött kött
7 februari, 2020 Hjärta & Kärl

Forskare: Värt att dra ner på rött kött

En ny studie visar att den som äter rött och processat ...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten