Ange ditt sökord

Många tänker inte på att det kan vara olämpligt att dricka alkohol eller äta mycket fet julmat med sina läkemedel menar Fredrik Hed, apotekare. Foto: Shutterstock

Många tänker inte på att det kan vara olämpligt att dricka alkohol eller äta mycket fet julmat med sina läkemedel menar Fredrik Hed, apotekare. Foto: Shutterstock

Så påverkar julmat och alkohol dina läkemedel – apotekaren svarar

Till stora helger som jul och nyår vill många äta och dricka gott. Ofta serveras det alkohol till, vilket för många människor förhöjer ett julbord eller en nyårsmiddag. Vad många inte tänker på är att alkohol tillsammans med vissa läkemedel kan vara en olämplig eller rent av farlig kombination.

Annons:

Fredrik Hed, legitimerad apotekare som driver sajten Fråga Apotekaren hjälper till att räta ut frågetecken kring julmat, alkohol och läkemedel. Som alltid när det kommer till alkohol är måttlighet en bra måttstock och du ska naturligtvis inte dricka onödigt mycket. Många upplever att helgerna bidrar till ett ökat alkoholintag och om det föreligger risk för missbruksproblematik kan det vara bra att överväga en vit jul- och nyårshelg. Alkohol kan vara något som förhöjer smakupplevelsen och stämningen och det kokar ner till att använda sunt förnuft och gott omdöme samt läsa på om hur just dina läkemedel påverkas av julmat och alkohol.

Alkohol och läkemedel

Kan jag dricka alkohol om jag tar antibiotika? Hur mycket alkohol kan jag dricka om jag äter paracetamol? Vågar jag dricka alkohol om jag tar Ipren? Det är vanliga och ofta återkommande frågor hos Fråga Apotekaren inför storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar.

– Alkohol i kombination med vissa läkemedel kan orsaka leverskador, påverka andningen, öka risken för magblödningar och försämra hjärtats pumpförmåga. För säkerhetsskull ska man alltid läsa bipacksedeln. Om det finns några restriktioner så står det där, säger Fredrik Hed.

Det vanligaste problemet när det kommer till läkemedel och jul- och nyårssammanhang är att man helt enkelt inte tänker på att det ibland faktiskt kan vara olämpligt att dricka alkohol eller äta mycket fet julmat med sina läkemedel menar Fredrik Hed.

Alkohol och läkemedel kan påverka varandra på flera olika sätt:

 • Alkohol kan både försvaga och förstärka läkemedlets effekt. Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare. Det kan göra att läkemedlens effekt blir svagare. Alkohol kan också påverka levern så att den bryter ner en del läkemedel långsammare. Då blir dosen i blodet högre och det kan göra att läkemedlets effekt blir större och att risken för biverkningar ökar.
 • Läkemedel kan påverka nedbrytningen av alkohol så att halten av acetaldehyd bli för hög. Acetaldehyd är ett giftigt ämne som bildas när alkohol bryts ner i kroppen. Det kan leda till att du till exempel får hjärtklappning, illamående, kraftig ansiktsrodnad och svårt att andas.
 • Läkemedel och alkohol kan ibland förstärka varandras effekter. Om både läkemedlet och alkoholen påverkar samma organ eller funktion i kroppen kan den sammanlagda effekten bli oberäknelig och kraftig. Yrsel och trötthet är exempel på biverkningar av både alkohol och av många läkemedel.

Alkohol och läkemedel

Inför storhelgerna undrar många om det går att dricka alkohol tillsammans med ett speciellt läkemedel. De flesta som hör av sig till Fråga Apotekaren undrar om smärtstillande mediciner som paracetamol och ibuprofen. Men det kommer också många frågor om antibiotika och olika sorters antidepressiva mediciner.

– Ett eller två glas vin eller öl går normalt bra med de flesta mediciner. Vissa mediciner, som till exempel opioider och paracetamol i hög dos under lång tid är direkt olämpliga tillsammans med alkohol, säger Fredrik Hed.

Om man är tveksam kring huruvida man kan ta sitt läkemedel ihop med viss mat och dryck ska man hålla sig informerad och fråga sig fram menar Fredrik Hed.

– Du ska läsa bipacksedeln som följer med alla läkemedel, eller den produktinformation som följer med eller står på förpackningen om det gäller kosttillskott/naturmedel. Finns det några restriktioner så står det där. Är man trots det osäker kan man fråga på sitt lokala apotek, eller ringa till Läkemedelsupplysningen, tel 0771-46 70 10, som svarar på allmänna frågor om läkemedel. Det går också att ställa en fråga hos mig på Fråga Apotekaren.

På Fråga Apotekaren finns över 1 000 frågor/inlägg publicerade, där nästan 10 procent handlar om alkohol. Andra vanliga frågor handlar om interaktioner (krockar mellan läkemedel), kosttillskott, hjärtkärl-läkemedel, biverkningar, samt läkemedel vid smärta/värk, högt blodtryck, depression och artros.

Farligt att fuska

Det kan faktiskt vara farligt att fuska lite menar Fredrik Hed som konstaterar att det kan vara direkt olämpligt.

– Ja, det kan det vara farligt att fuska, om man blandar läkemedel och alkohol utan att kolla om det fungerar eller inte. Det finns vissa olämpliga kombinationer, som t ex alkohol och opioider, alkohol och paracetamol i hög dos under lång tid, alkohol och NSAID/smärtstillande, alkohol och vissa infektionsläkemedel, samt alkohol i kombination med sömnmedel och vissa antidepressiva läkemedel.

Ta med tillräckligt på resan

Ska man åka bort eller befinna sig på annan ort är det värt att tänka på att du har med dig tillräckligt med läkemedel. Om du ändå skulle glömma dina läkemedel så har de flesta apotek tillgång till dina recept.

– 99 procent av alla recept idag skrivs på elektronisk väg och lagras centralt. Det betyder att alla apotek kommer åt dina recept. Om du ska resa utomlands, kolla med läkaren eller apoteket om du behöver någon form av intyg som visar vad du har med dig och att du har rätt till det, det kan gälla till exempel narkotiska preparat eller läkemedel som ska injiceras. Ta med tillräckligt om du ska resa bort!

Slutligen konstaterar Fredrik Hed att det finns tillfällen då man inte ska tveka att kontakta vården.

– Om man är osäker på sin behandling, eller om man får nya plötsliga biverkningar av sin behandling. Börja med att ringa till 1177 som kan ge bra hjälp dygnet runt. Är det akut ska man ringa 112.

Försiktighet krävs med alkohol och dessa läkemedel

 • Paracetamol (smärtstillande och febernedsättande): Kan i vissa fall orsaka livshotande leverskador, framför allt om du tar för stor dos eller om du har druckit alkohol en längre tid. Om du har druckit en mindre mängd alkohol är det vanligtvis ingen fara att ta en enstaka tablett med paracetamol dagen efter.
 • Opioider (smärtstillande): I kombination med alkohol kan andningen påverkas.
 • NSAID/cox-hämmare (inflammationshämmande och smärtstillande): Försämrar blodplättarnas förmåga att stoppa blödningar från små blodkärl. Läkemedlen irriterar också slemhinnan i magen. Alkohol har liknande effekt på blodplättarna och magslemhinnan. Därför ökar alkohol risken för magblödningar tillsammans med dessa läkemedel.
 • Infektions-läkemedel: Du ska inte dricka alkohol om du tar läkemedel som innehåller metronidazol eller tinidazol. Ett antibiotikum som heter doxycyklin kan få sämre effekt om du dricker alkohol samtidigt.
 • Hjärtkärl-läkemedel: Alkohol kan göra att hjärtats pumpförmåga blir sämre, samt vidgar blodkärlen. Då kan den blodtryckssänkande effekten förstärkas så att du kan få obehagliga blodtrycksfall. Exempel på läkemedel är nitroglycerin mot kärlkramp, vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt och vissa kalciumflödeshämmare mot högt blodtryck, rubbningar i hjärtrytmen och förebyggande mot kärlkramp. Du bör också vara försiktig med alkohol om du behandlas med blodförtunnande läkemedel vid till exempel hjärtflimmer.
 • Sömnmedel: Alkohol förstärker effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel.
 • Depression: Antidepressiva läkemedel kan ge upphov till biverkningar som förvirring och aggressivitet om du tar dem tillsammans med alkohol. Dessutom kan både vissa antidepressiva läkemedel och alkohol öka risken för blödningar.
 • Epilepsi: Vissa läkemedel som används vid epilepsi kan göra att du tål alkohol sämre.
 • Allergi: Vissa antihistaminer mot allergiska besvär ger trötthet som biverkan. Alkohol förstärker tröttheten. Även lugnande läkemedlen kan räknas till denna grupp.
 • Hudläkemedel: Behandling med läkemedel mot svåra eksem kan göra att du blir extra känslig för alkohol. Du kan få kraftig ansiktsrodnad och hudirritation.
 • Diabetes: Vissa tabletter som används vid diabetes typ 2 samverkar på ett oberäkneligt sätt med alkohol. Det vanligaste som händer är ökad risk för lågt blodsocker. Detsamma gäller om du behandlas med insulin. Det finns risk för laktacidos (mjölksyra ansamlas i blodet) om du dricker mycket alkohol och tar metformin.
Annons:

Källor:

https://www.fragaapotekaren.se, 1177

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: