Ange ditt sökord

Forskning visar att e-cigaretter med nikotin kan ge ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Cigarettångan innehåller även cancerframkallande ämnen. Foto: Shutterstock

Forskning visar att e-cigaretter med nikotin kan ge ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Cigarettångan innehåller även cancerframkallande ämnen. Foto: Shutterstock

Riskerna med e-cigaretter avslöjas

Man har sett en oroväckande ökning av användande av e-cigaretter bland unga på senare år. E-cigaretter är både en inkörsport till nikotinberoende och det ökar riskerna för både hjärt-kärlsjukdom och med största sannolikhet cancer. Unik forskning på Danderyds sjukhus avslöjar riskerna med e-cigaretter.

Annons:

Trots ökningen av e-cigarettbruk, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna. Resultaten från forskningen på Danderyds sjukhus visar att e-cigaretter är långt ifrån ofarliga. På grund av att Läkemedelslagen inte reglerar e-cigaretter som andra nikotininnehållande rökavvänjningsprodukter, kan marknaden expandera som den gör i Sverige.

Hur fungerar e-cigaretter?

En e-cigarett har alltid ett uppladdningsbart batteri, en förångare och en vätsketank. E-cigaretten fungerar genom att skapa en aerosol av e-vätskan via en elektrisk upphettningsanordning. E-vätskan innehåller för det mesta nikotin i olika mängd samt olika tillsatser, framförallt smakämnen (det finns även e-cigaretter utan nikotin).

Forskning på hälsoeffekter av e-cigaretter

Sedan 2016 bedrivs forskning på Danderyds sjukhus i samarbete med Karolinska Institutet, där man hittills publicerat fem studier på hälsoeffekter av e-cigaretter. Resultaten så här långt visar att e-cigaretter med nikotin ger tecken på akut kärlskada och tillfälligt ökad kärlstyvhet. Ökad kärlstyvhet är kopplat till ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke. Man har även kunnat påvisa en ökad luftvägsobstruktion, det vill säga problem med trängre luftvägar. Dessutom har man sett DNA-skador och försämrad funktion på cellerna till följd av e-cigarettbruk. Man har analyserat e-cigarettångan vilket visade innehåll av ämnen som är både cancerframkallande och ger ökad inflammation.

– I epidemiologiska data ser vi att många som vill använda e-cigaretter som ett rökavvänjningsmedel, istället hamnar i ett bruk av både e-cigaretter och vanliga cigaretter, säger Magnus Lundbäck som driver forskningen på Danderyds sjukhus. Detta ger minimala hälsovinster och vi ser dessutom att de som använder både e-cigaretter och vanliga cigaretter rapporterar fler symtom från luftvägarna än de som bara fortsätter att röka vanliga cigaretter.

I december 2019 gick giftinformationscentralen ut med en varning för svåra lungskador till följd av e-cigarettanvändning. I februari 2020 fick regeringen i uppdrag att utse en särskild utredare för att utreda tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigaretter.

– Nu har vi en pågående studie på Kliniskt forskningscentrum Norr här på Danderyds sjukhus, berättar Magnus Lundbäck, där vi tittar på e-cigarettbruk och proppbildning samt mikrocirkulation. Den kommer att kunna påvisa om e-cigaretter ger effekter på de allra minsta blodkärlen i kroppen och om man kan få en ökad risk för bildning av blodproppar. Vi har också pågående studier i Umeå där vi tittar på kärlfunktion och effekter på luftvägar med hjälp av bronkoskopi.

I samband med att coronapandemin, har ansvariga forskare fått bistå sjukvården med klinisk verksamhet. Förhoppningsvis kan forskningen fortsätta som tidigare när sjukhuset återgått till ett mer normalt läge.

Artikeln är baserad på forskningen från Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet (KIDS). Ansvarig för forskningen är Docent Magnus Lundbäck, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. Mer information finns att läsa här.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: