Ange ditt sökord

De nationella riktlinjerna för psoriasisvård bör gälla över hela landet för att fungera menar bland annat Psoriasisförbundet. Foto: Shutterstock

De nationella riktlinjerna för psoriasisvård bör gälla över hela landet för att fungera menar bland annat Psoriasisförbundet. Foto: Shutterstock

Risk för fortsatt ojämlik vård av patienter med psoriasis

Nu ska nya riktlinjer för psoriasisvården tas men eftersom riktlinjerna är frivillga för landstingen finns det oro att vården riskerar att trots detta inte bli bättre.

Annons:

Det är på uppdrag av regeringen som de nya riktlinjerna, som alltså är frivilliga för respektive landsting, ska tas fram av Socialstyrelsen.

Riktlinjer för psoriasis bör följas av alla

Tina Norgren är ordförandei Psoriasisförbundet och hon säger i en kommentar att nationella riktlinjer bör följas av landstingen för att kunna säkerställa att vården faktiskt blir bättre.

Från Psoriasisförbundets håll oroas man över att om inte de nationella riktlinjerna följs av landstingen så kan behandlingen för patienter med psoriasis variera beroende på bostadsort vilket leder till en ojämnlik vård.

Inte bara en pappersprodukt

Socialstyrelsen är ansvarig för att ta fram de nya riktlinjerna men man kommer att arbeta med bland annat Psoriasisförbundet. Förbundet kommer aktivt delta i riktlinjerarbetet och även bidra när det blir dags att införa dessa över hela landet.

Tina Norgren uttrycker vikten av att riktlinjerna får ett riktigt genomslag då man anser att psoriasisvården i dag är just ojämlik och att tillgången på såväl vård som behandling skiljer sig beroende på var i landet du befinner dig.

Förändringsarbet för patientens behov

Psoriasisförbundet vill se att när väl riktlinjerna är på plats så arbetar man gemensamt med politiker, beslutsfattare, vården i regionala konferenser.Det är först där som ett förändringsarbete som utgår från patientens behov och riktlinjernas intentioner kan påbörjas menar Tina Norgren.

Psoriasisförbundets teori om vikten av att de nationella rikltinjerna följs av alla landsting får stöd av dermatolog Liv Eidsmo vid Karolinska Institutet. Liv Eidsmo menar att det kan vara ett problem att när väl de nya riktlinjerna är på plats behöver inte alla implemementera dem.

Personer med psoriasis stressade

En annan aspekt är att parallellt med de nya riktlinjerna även jobba med ett så kallat Vårdprogram där man inkluderar behandlingsrekommendationer, samsjuklighetsperspektiv och bemötande. Från Psoriasisförbundets håll menar man att ett Vårdprogram för psoriasispatienter behövs då forskning bland annat visar att sjukdomen inte bara påverkar hud och leder utan även patientens livskvalitet. I en undersökning, Psoriasiskoll, som Psoriasisförbundet genomförde 2015 angav 25% att man led av depression. Bilden att många av de som lever med psoriasis är stressade i sin livssituation bekräftas av både dermatolog Liv Eidsmo och av Tina Norgren, Psoriasisförbundet.

För att vara framgångsrik i behandling av sjukdomen måste man därför se hela människan menar Tina Norgren som konstaterar att de nationella riktlinjerna bara är en av flera vägar att gå för att nå jämlik vård med människan i centrum.

Annons:

Källor:

Psoriasisförbundet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: