Ange ditt sökord

I den aktuella studien använde deltagarna qigongformen Chayoyi Fanhuan. Foto: Shutterstock

I den aktuella studien använde deltagarna qigongformen Chayoyi Fanhuan. Foto: Shutterstock

Regelbunden Qigong mildrade smärta vid fibromyalgi

Forskare tror sig se att regelbundna Qigongövningar mildrade smärtan hos personer med långvarig fibromyalgi. Något som kan visa sig ha långsiktiga fördelar och även kunna användas som del av den smärtstillande behandlingen.

Annons:

Redan efter 8 veckors regelbunden Qigong, med meditativa rörelser, minskade upplevelser av smärta och sömnen förbättrades hos utövaren.

Dagliga övningar

Inledningsvis fick deltagarna i studien genomgå en workshop där man fick lära sig Qigong-formen ”Chayoyi Fanhuan”.

Under två månader fick deltagarna vara med i 60-minuterspass en gång i veckan kompletterat med övningar i hemmet under totalt sex månader.

Totalt rörde det sig om sju övningar med fokus på att förstärka avslappning och förmedla så kallad ”qi”, energi i kroppen. Övningarna tog mellan 45 till 60 minuter totalt.

Resultat redan efter åtta veckor

Redan efter åtta veckor såg man att resultaten förbättrades. Man jämförde med en skala som används i samband med fibromyalgi, som är en smärtsjukdom som påverkar hela kroppen.

Skalan mäter i poäng upplevelsen av smärta, funktion, sömn och psykisk stress. Samtliga resultat minskade alternativt förbättrades efter åtta veckor hos de personer som utövade qigong. Sömnen förbättrades och det allmänna mentala välbefinnandet ökade hos deltagarna.

Långvarig effekt

Tidigare behandlingsmetoder vid fibromyalgi hade varit läkemedel, akupunktur, kiropraktik och massage. Med det aktuella qigongprogrammet kunde forskarna se att resultaten, minskningarna och förbättringarna, verkade stå sig även över en längre period.

När man gjorde uppföljningar efter sex månader så kvarstod effekten av till exempel den förbättrade sömnen och ökade känslan av välmående.

Specifik form av qigong

I den aktuella studien har man enbart använt sig av en form av qigong, Chaoyi Fanhuan qigong, men det finns ett hundratal olika varianter av qigong.

Forskarna konstaterade att man framöver behöver ta reda på varför vissa former av qigong verkar bättre lämpade och ger större effekt och att man behöver forska mer för att konstatera de medicinska fördelarna med qigong i samband med fibromyalgi.

Det är dock de långvariga effekterna som man anser vara en stor vinst då det skulle kunna vara mycket användbart vid fibromyalgi.

Källa: Medpagetoday.com

Mer läsning:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: