Ange ditt sökord

Om du är över 70 år kan du fortfarande röra dig ute i friska luften så länge du håller avstånd till din omgivning och undviker att bli smittad. Foto: Shutterstock

Om du är över 70 år kan du fortfarande röra dig ute i friska luften så länge du håller avstånd till din omgivning och undviker att bli smittad. Foto: Shutterstock

Ta reda på möjligheten att genomföra videosamtal, många upplever att det är skönt och mer personligt att se varandra. Foto: Shutterstock

Ta reda på möjligheten att genomföra videosamtal, många upplever att det är skönt och mer personligt att se varandra. Foto: Shutterstock

Råd till äldre i coronatider: Sträva efter att bibehålla rutiner och aktivitetsbalans

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid, vars längd är oviss. Hur ska de äldre och deras nära förhålla sig under denna kris?

Annons:

Äldreforskaren och docenten Lisa Ekstam vid Centre for Ageing and Supportive Environments, CASE vid Lunds universitet försöker råda och ge svar i en intervju först publicerad i Vetenskap & hälsa, en populärvetenskaplig publikation om medicin och hälsa från Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne.

Så kan du som blir berörd tänka

Enligt Folkhälsomyndighetens är personer är personer över 70 en riskgrupp när det gäller nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Man har därför gått ut med direktiv att äldre bör undvika att träffa släktingar och vänner om det inte är helt nödvändigt. Lisa Ekstam utvecklar sin syn på hur man kan tänka på i den nu aktuella situationen som för många äldre har inneburit både en oro och känsla av stigmatisering.

– För det första är det viktigt att framhålla att personer över 70 år inte är en homogen grupp. Vi har 70-åringar som fortfarande jobbar och åker Vasaloppet och vi har 60-åringar som är förtidspensionärer och multisjuka. Det är viktigt att ha tilltro till människors förmåga att hantera krissituationer, understryker Lisa Ekstam.

Lisa Ekstam menar att det finns en negativ syn på vad äldre klarar av.

– Att man har en negativ syn på vad äldre klarar av skapar också ett större beroende och starkare ensamhetskänslor bland äldre personer.

Viktigt att bibehålla rutiner och aktiviteter 

Socialstyrelsens undersökning, “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som kom förra året visar att redan innan coronakrisen upplevde 65 procent av de som bor på vårdboende i landet att de ofta eller då och då besväras av ensamhet. Social isolering och ensamhet kan i sin tur trigga andra former av ensamhet; existentiell ensamhet, ensamhet som är sammanflätad med ångest och känslor av meningslöshet.

I situationer där vi tvingas leva med ovisshet finns det personer som kan behöva mer stöd än andra, främst sköra och multisjuka äldre med kognitiv nedsättning eller psykisk ohälsa. En grupp som är extra utsatta om de förlorar nätverket av stöttande personer. 

– Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på psykisk stress och psykiatriska tillstånd, till exempel oro, aggressivt beteende, isolering. I det läget är det viktigt med insatser som möjliggör bibehållandet av rutiner i vardagen och aktivitetsbalans, säger Lisa Ekstam.

Så kan du som anhörig hjälpa till

Många anhöriga är vana vid att enkelt kunna besöka sina äldre släktingar men de restriktioner som nu finns på plats begränsar möjligheterna. Men det finns fortfarande saker som du som anhörig kan tänka på för att underlätta situationen.

Så kan du som anhörig hjälpa till

 1. Prata med varandra om vilka behov man har.
 2. Finns där och lyssna, var närvarande via telefon.
 3. Undersökningar visar att 84 procent av alla över 66 år använder internet. Ta reda på möjligheten att genomföra videosamtal, många upplever att det är skönt och mer personligt att se varandra. Ta en digital fika, middag eller umgås tillsammans via video. 
 4. Det finns även möjlighet att besöka museum, se opera, konserter och teater på ett helt annat sätt än tidigare, digitalt. Tipsa gärna varandra! 
 5. Skriv ett brev eller vykort. Många äldre uppskattar traditionella former av kommunikation.
 6. Om möjligt kan man även skicka andra typer av hälsningar; blommor till exempel, där man kan be blombudet att ställa blommorna utanför dörren för att undvika fysisk kontakt. 
 7. Vid behov, prata om eventuell oro kring corona. Men man kan också ta en paus från nyhetsflödet och välja att småprata om vardagssaker för att flytta fokus från corona till något annat.
 8. Erbjud hjälp med att exempelvis handla och ta reda på vilka matbutiker som finns i närheten som kan ha öppet på särskilda tider.

Handlar inte om stigmatisering

I grunden handlar Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte om stigmatisering utan om utmaningen för sjukvården. Visserligen kan såväl spädbarn som tonåringar, unga vuxna och medelålders personer insjukna i covid-19 men statistik visar tydligt att gruppen äldre, 70+, är överrepresenterade när det kommer till intensivvård och även i dödstal. Det innebär att om smittan sprids i den åldersgruppen blir trycket på vården högre men också antalet dödsfall som då riskerar att öka. Det är med det här i åtanke som man har valt att stänga äldreboenden för besökare och rekommendera att äldre begränsar sitt sociala umgänge, trots att såväl myndigheter som regering förstår att för många äldre är det mycket tufft att isolera sig.

En stor del av ansvaret hamnar även på yngre släktingar och vänner, grannar och bekanta. Genom smarta digitala lösningar, enkla telefonsamtal eller ett handskrivet kort, kan vi fortfarande knyta kontakten. Utmaningen är personer som lever med demenssjukdom eller andra tillstånd där det kan vara svårare att få en uppfattning om världen. Där får man göra en bedömning från person till person hur man bäst kan finnas där, fast inte fysiskt. För hur det än är måste vi nu begränsa umgänget med våra äldre en tid framöver. Men tillsammans kan vi göra insatser som hjälper våra äldre att känna sig mindre isolerade. 

Så gör vi för att stoppa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Följande regler gäller fortfarande för att vi i största möjliga mån ska begränsa smittspridning.

 • Om du har några som helst sjukdomssymtom, även mildare som hosta eller lätt halsont, stanna hemma.
 • Stanna hemma minst två dagar efter att symtomen försvunnit helt.
 • Om du kan, jobba hemifrån.
 • Om du är över 70 år, begränsa ditt fysiskt sociala umgänge och träffa så få människor som möjligt. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Använd gärna handdesinfektion.
 • Håll avstånd till andra människor, 2 meter, på platser där folk samlas. Gäller utomhus och inomhus.
 • Undvik att resa i kollektivtrafiken om ej nödvändigt.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Avstå från större privata sammankomster som fester, begravningar, kalas eller bröllop. 
 • Håll dig uppdaterad via myndigheters hemsidor och var källkritisk – möter du något på sociala medier som verkar för bra eller för dåligt för att vara sant, sök alltid upp källan innan du delar så motverkar vi spridningen av desinformation. 
 • Ta hand om dig själv och varandra! 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: