Ange ditt sökord

Psykisk ohälsa och alkoholproblem hänger ihop

Psykisk ohälsa och alkoholproblem hänger ihop

Patienter med psykiska problem är generellt sett känsligare för alkoholens inverkan.

Annons:

Alkohol har ofta stor inverkan på den psykiska problematiken och på hur patientens behandling fungerar. Därför är det extra viktigt att den psykiatriska vården är uppmärksam på patienters alkoholvanor och utvecklar insatser för de patienter som har begynnande alkoholproblem.

Tidigare frågorna passade inte patienterna

Socionomen Christina Nehlin Gordh vid Akademiska psykiatridivisionen har gjort omfattande studier inom området. Hon undersökte vilka typer av alkoholfrågeinstrument som är lämpliga inom psykiatrin. Den fråga som allmänt vanligtvis rekommenderades och som används inom hela Akademiska sjukhuset, visade sig inte vara passande inom psykiatrin. Genom att endast ställa en enda fråga missade man nära hälften av alla patienter som hade tecken på alkoholproblem. Man behöver ställa fler fördjupande frågor för att nå problemen bättre. 

Vårdpersonalen och alkoholproblemen

Christina jämförde personalens attityder till att arbeta med alkoholproblem med sköterskor i primärvården. I primärvården möter man ofta på dessa alkoholfördjupande frågor och resultatet vid dessa utfrågningar hos patienterna har visat god effekt.

Psykiatripersonalen har goda kunskaper inom alkoholproblem, men efter en mindre utbildning på ett par timmar inom området kände de att de höjt sin kompetens att arbeta med något svårare alkoholproblem bland sina patienter. Dessutom kände de sig mer positiva till att arbeta med alkoholrelaterade problem. Efter ett år hade 29 procent av alla patienter minskat sitt drickande. Det är dock oklart om det berodde på personalens utfrågningar. 

Resultatet på avhandlingen kring alkoholproblem

De fann dock att många unga kvinnliga psykiatripatienter har riskabla alkoholvanor. Närmare hälften (47 procent) av de kvinnliga psykiatripatienterna i åldern 18-25 år rapporterade sådana vanor. Man intervjuade en del av patienterna och studien visar att alkoholen spelar en viktig roll i deras liv.

Alkoholen visade sig vara den kraft patienterna använde sig av för att kunna stå ut med svåruthärdliga känslor.

Resultatet från avhandlingen kan komma att användas vid planering av psykiatrins insatser mot tidiga alkoholproblem. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: