Ange ditt sökord

En studie visade att ett potensläkemedel även kan förbättra långtidssockret för typ 2-diabetiker. Foto: Getty Images

En studie visade att ett potensläkemedel även kan förbättra långtidssockret för typ 2-diabetiker. Foto: Getty Images

Potensmedel vid typ 2-diabetes gav bättre långtidssocker

En pilotstudie vid Göteborgs universitet har visat att ett litet antal patienter med typ 2-diabetes upplevde betydligt förbättrad långtidssocker när de behandlades med en hög dos av potensmedlet tadalafil. Resultatet är anmärkningsvärt, men det krävs ytterligare studier med en större patientgrupp och över en längre tidsperiod för att bekräfta resultaten.

Annons:

Tadalafil är en av de aktiva substanserna i gruppen PDE5-hämmare. PDE5-hämmare används vanligtvis för att behandla impotens eller erektil dysfunktion.

Det är viktigt att betona att man aldrig bör självmedicinera med PDE5-hämmare, eftersom det kan vara farligt i kombination med vissa andra läkemedel och i värsta fall leda till livshotande situationer. Dessa läkemedel kräver recept och bör alltid förskrivas av en behandlande läkare, enligt Per-Anders Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Tadalafil skiljer sig från de övriga tre PDE5-hämmarna som är godkända i Sverige genom att det har en långvarig effekt och kan ordineras med en daglig dos.

Insulinkänslighet påverkades inte av medicinen

En studie genomförd i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset undersökte effekterna av den aktiva substansen tadalafil på personer med diabetes typ 2. Studien omfattade 18 deltagare, varav 12 män och 6 kvinnor som hade passerat klimakteriet. Studien var randomiserad och dubbelblind, vilket innebar att deltagarna slumpades till att först få antingen en hög daglig dos (20 mg) av tadalafil eller placebo under sex veckor. Efter en paus på åtta veckor fick de sedan det andra alternativet under ytterligare sex veckor. Deltagarna fungerade alltså som sina egna kontroller. Då det finns en rad biverkningar, exempelvis huvudvärk, halsbränna, diarré, muskelvärk, lågt blodtryck, nästäppa, tinnitus och dimsyn, följdes deltagarna noga.

Syftet med studien var primärt att undersöka om tadalafil kunde förbättra deltagarnas insulinkänslighet. Resultaten visade dock ingen skillnad i insulinkänslighet jämfört med placebogruppen. Däremot uppvisade tadalafil en betydande förbättring av långtidssockret, mätt genom den vanligt använda markören HbA1c i blodprover. I genomsnitt sjönk HbA1c-nivåerna med 2,50 mmol/mol.

Långtidssockret vid typ 2-diabetes förbättrades

Förbättringen av långtidssockret var tydlig och överträffade förväntningarna efter endast sex veckors tilläggsbehandling hos patienter med välkontrollerad diabetes typ 2. Effekten på blodsockernivån var jämförbar med de förbättringar som setts vid användning av nya läkemedelskandidater, som nu är det fjärde behandlingsalternativet för typ 2-diabetes, enligt Per-Anders Jansson, forskningsledare för studien.

HbA1c-nivån i blodprov följs noggrant för patienter med typ 2-diabetes, eftersom högre värden innebär ökad risk för komplikationer som mikrovaskulära skador på ögon, njurar och nerver.

Läs om typ 2-diabetes och vilken behandling som finns.

Bättre blodflöde, levervärden och ämnesomsättning 

Tadalafil visar potential att komplettera den befintliga behandlingen för typ 2-diabetes, särskilt hos män som lider av både diabetes och erektil dysfunktion. Över 70 procent av överviktiga män med typ 2-diabetes utvecklar erektil dysfunktion. Resultaten från pilotstudien behöver dock bekräftas genom en större studie där fler individer behandlas under en längre tidsperiod. Forskargruppen vid Göteborgs universitet överväger nu att genomföra en sådan studie. Livsstilsförändringar och läkemedlet metformin är för närvarande de primära behandlingsmetoderna för typ 2-diabetes. Under de senaste decennierna har flera nya läkemedel också utvecklats för att behandla tillståndet.

Tadalafil främjar blodcirkulationen i skelettmuskler, hjärta och fettvävnad. Den aktuella studien visade också att tadalafil ökade blodflödet och hade en positiv effekt på levern. En etablerad markör för fettlever minskade under behandlingen med tadalafil jämfört med placebo. Dessutom observerade forskarna en ökning av glukosupptaget vid behandling med tadalafil jämfört med placebo.

Läs om impotens och vilken hjälp som finns.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: